Katharine Briggs: A Dictionary of Fairies…

… Hobgoblins, Brownies, Bogies and Other supernatural Creatures

Čtenáři se často ptají, kde jejich oblíbený autor nebo autorka čerpá inspiraci. Kde se vzal nápad stvořit zrovna takového tvora? Odkud čerpala Patricia Briggs při tvorbě světa Mercedes Thompsonové a jeho pestrých nadpřirozených bytostí? Jak osídlila Laurell K. Hamiltonová Pohádkovou říši v příbězích Merry Gentryové?

Kde jste hledala informace o skřítcích nebo jiných mytologických postavách, o nichž píšete v sérii Merry Gentry?
Výchozím bodem pro mě je Encyclopedia of Fairies (Encyklopedie pohádkových bytostí – pozn. překl. ) od Katharine Briggs. Doma mám tři police knih, s nimiž pravidelně pracuji. Jsou to knihy o folkloru, keltských mýtech, archeologii a antropologii. (Rozhovor s L. K. Hamiltonovou: Buď svá, buď svůj)

Líbí se mi vaši děsiví fae. Ve vašich knihách jsou to nebezpeční přistěhovalci a často představují děsivější podobu tradičních pohádek. Kam jste šla pro inspiraci, jak moc výzkumu bylo třeba, a jaký je váš oblíbený děsivý fae z folklóru?
Vyrostla jsem na pohádkách způsobem, jako většina lidí ne. Moje máma nám četla, moje starší sestra mi četla ze své velké knihy pohádek každou noc. Matka byla knihovnice na základní škola a já přečetla všechny pohádky, co měli, a měli jich docela dost – a my jsme měli další doma. Když jsem byla na univerzitě, tatáž sestra mě upozornila na odbornou knihu od Katharine Briggs (to není žádná příbuzná, ani z manželovy rodiny) zvanou The Encyclopedia of Fairies. Takže to obvykle není věc výzkumu, ale spíš prohrabat se v tom chaosu, co mám v hlavě, a uvědomit si, kde jsem našla před dvaceti lety příběh či bajku. Je mi líto, že jsem předvídatelná. Temný kovář z Dronheimu (Zee v mých knihách) je mým oblíbencem. Nebezpečný, nedůtklivý, výbušný a schopný, je těžké ho porazit. Ačkoli není hrůzu nahánějící jako jiní fairies. (Rozhovor: Patricia Briggs o sérii Alfa a Omega, plánech a inspiraci)

Briggs_EncyclopediaObě známé autorky urban fantasy se shodly, že pro inspiraci využívají stejnou encyklopedii. Její britská autorka Katharine Mary Briggsová žila mezi lety 1898 a 1980. Byla nejstraší ze tří dcer Ernesta Briggse, který se věnoval malířství, ale zbohatl na těžbě uhlí. V roce 1918 začala Katharine navštěvovat jednu z fakult univerzity v Oxfordu. V roce 1922 získala bakalářský titul (BA) a o čtyři roky později i magisterský (MA, Master of Arts). Po návratu domů se začala věnovat psaní a produkci divadelních her, kromě toho studovala folklór a anglickou historii se zaměřením na 17. století.

Během druhé světové války učila ve škole pro polské uprchlíky a pracovala jako zdravotní pomocná síla RAF. Po válce získala titul doktorky filozofie za výzkum folklóru v literatuře 17. století. Po její první knize o britských pohádkových bytostech, The Personnel of Fairyland, napsala v 60. a 70. letech 20. století mnoho dalších jako A Dictionary of British Folktales in the English Language, The Anatomy of Puck, Pale Hecate’s Team, An Encyclopedia of Fairies. Kromě nich vzniklo i několik knížek pro děti The Legend of Maiden-Hair, Hobberdy Dick nebo Kate Crackernuts.V roce 1969 získala doktorský titul za literaturu. Zbytek života Katharine Briggsová strávila ve společnosti svých dvou sester, mnoha koček a při práci pro Folklore Society.

V roce 1976 vyšel A Dictionary of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Bogies and Other Supernatural Creatures. Později následovala další britská vydání v letech 1977 a 1979. An Encyklopedia  of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Bogies and Other Supernatural Creatures není jiná kniha, ale americké vydání, které se v paperbacku i hardbacku objevilo v roce 1978.

A Dictionary of Fairies čerpá ze starších prací Katharine Briggsové, ale i z odborných časopisů, z výzkumů jejích kolegů i antropologů nebo z mluvené tradice. Předností je obsáhlý poznámkový aparát, který odkazuje na další literaturu. Briggsová vycházela např. z Tolkiena, Shakespeara, Johna Miltona, Rudyarda Kyplinga, sira Thomase Maloryho nebo sira Waltera Scotta.

Na začátku zvídavého čtenáře čeká vysvětlení slova „fairy“. Samotný abecední přehled bytostí a důležitých pojmů zabírá okolo čtyř set stran. Vedle jednotlivých hesel se objevuje popis bytosti, výskyt, původ a často odkaz na zdroj. Některá hesla v encyklopedii zabírají jen pár řádků a jiná se táhnou přes několik stránek. Popisy jsou jednoduché, ale místy doplněné o úryvky, básně, písně či vyprávění. Kromě samotných bytostí se autorka zaměřuje i na jídla a kulturu nadpřirozených bytostí nebo popisuje, jaké úskoky čekají člověka v pohádkové říši a jiné drobnosti, které by se mohly hodit při vzájemném setkání.

V Železném polibku hlavní hrdinku Mercedes Thompsonovu pronásledoval fae jménem Fideal. Ani on neušel zaznamenání v encyklopedii. „Anebo nějaká bažinná příšera velká jako Adamovo SUV. Netvor se zuby.“ „Zdálo se, jako by jeho tělo pohlcovalo světlo a zanechávalo ve mně dojem bahenní trávy a vody.“ „Pod všemi těmi chaluhami nemůžu najít tělo.“ (Patricia Briggs: Železný polibek, str. 173 – 177). A co na to K. Briggsová? Pomineme malý detail, že podle ní je Fideal ženského pohlaví. One of evil water-demons of Highlands. Fideal was a personification of the entangling bog grasses and water weeds. (Jedna ze zlých vodních žínek z Vysočiny. Fideal byla ztělesňována jako spleť bažiných rostlin a vodních řas). Podoba jako vyšitá.

Merry Gentryová, hlavní hrdinka knihy Polibek stínů, se dostane do konfliktu s trojicí jedubab: Nerys Šedou, Segnou Zlatou a Černou Agnes. „Byla tma. Nebyla tu žádná světla, před kterými by se musely skrývat.“ „Ruce, které tiskly zranění jedné z nich, byly zakončeny černými drápy jako pařáty obrovského ptáka. Zuby, odhalené, když na mě jedna z nich zasyčela, byly určené k trhání masa, jako zuby šelmy.“ (Laurell K. Hamilton: Polibek stínů, str. 108 – 110) Encyklopedie mluví o Black Annis. A cannibal hag with a blue face and iron clawes. She only went out when it was a dark. (Kanibalská ježibaba s modrou tváří a železnými drápy. Vycházela ven pouze, když byla tma.) Že Annis není Agnes? Annis je středověkou verzí jména Agnes.

Dalo by se pokračovat, ale je to nezbytně nutné? A Dictionary of Fairies by se měl v každém případě nacházet v příruční knihovně nadšeného průzkumníka světa pohádkových bytostí. Pokud vám náhodou chybí a vy setkání s těmito nebezpečnými tvory přežijete, tak se jednou určitě bude hodit.

Použité zdroje:
Katherine M. Briggs: A Dictionary of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Bogies and Other Supernatural Creatures.
Patricia Briggs: Železný polibek (vydal FantomPrint; 2010)
Laurell K. Hamilton: Polibek stínů (vydala Epocha; 2012)
http://en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Mary_Briggs