Zlovolné bytosti mají také své potřeby

Člověk by mohl velice snadno podlehnout iluzi moderní doby, že temné čarovné bytosti mají své místo pouze v pohádkách, povídačkách a dětských říkánkách. Co lidé nedokážou vysvětlit vědou, odsouvají do mýtů a legend, nebo to ještě častěji ignorují. Zlovolné bytosti to však jen tak nenechají a stále dávají na vědomí svou přítomnost. Knižní debut Nelly Černohorské je toho jasným důkazem.

Lákadlem pro čtenáře je už rozdělení knihy do dvou částí. Prozaickou část tvoří novela Když se nedíváš, v níž autorka vypráví o lidských osudech v osamělé vísce, v níž jako by se zastavil i sám čas. Jak málo stačí, aby se narušil idylický chod jedné rodiny i celé komunity. Lidé si vyprávějí hrůzostrašné historky o zlé babizně žijící hluboko v lesích za dědinou. Do toho se občas z postýlky ztratí malé dítě, k čemuž stačí i drobná nepozornost a ponechání dítěte o samotě. Na samém začátku příběhu dojde ke spáchání zlého aktu člověkem na člověku. Mariana je právě sama doma a připravuje oběd pro svého muže a syna, kteří se mají za chvíli vrátit. Ovšem na to, aby zabránili znásilnění, dorazí příliš pozdě. Dopadení a potrestání násilníka ovšem nic nemění na destruktivním vlivu prožitého traumatu na Marianu, jež její psychiku pomalu rozkládá a tím ničí i do té doby šťastnou a milující rodinu.

Druhou část knihy tvoří balady. Nelly Černohorská oživuje prastarou lidovou slovesnost, v níž se lidé děsili nejen kvůli samotnému strachu, nýbrž i kvůli poučení z tragédií zobrazených ve verších. Tyto básně mají vždy nadpřirozený aspekt a vycházejí ze staroslovanské mytologie, stejně jako předchozí novela. Jedná se o prokleté předměty, nerozumné zasahování do záležitostí smrti a klidu mrtvých anebo o setkání s magickými bytostmi v jejich nejrůznějších podobách.

Autorkou užitý jazyk i forma vyprávění jsou rozhodně svěží. Je dobré vidět, že i takovéto debuty si jsou schopné nalézt cestičku k vydání a obohacují náš žánrový rybníček. Nelly Černohorská staví na dosud pevných základech lidové slovesnosti i na tvorbě dřívějších generací. Přirovnání těchto balad k Erbenově Kytici není vůbec od věci.

Zlovolné bytosti jsou knižní dezert, který by si neměl nechat ujít žádný opravdový milovník hororu v jeho klasické i moderní podobě, neb tato kniha oboje spojuje do fungujícího a životem dýchajícího celku. Dýchá jak starými časy, tak i dotyky dneška. O autorce Nelly Černohorské jistě ještě uslyšíme, a to rozhodně v dobrém slova smyslu. Tak proč se s ní neseznámit hned její prvotinou Zlovolné bytosti, když se tato možnost nabízí teď a tady. Všechny bytosti strachu a noci, ty zmíněné i ty dosud skrývající se ve stínech, se zatajeným dechem netrpělivě čekají na své čtenáře.

Ukázka

Vydala: Pointa, 2021
Obálka: Monika Pavlovičová
Vazba: brožovaná
Počet stran: 160
Cena: 249 Kč