Děti Duny – nová generace, stále stejné intriky

Říká se, že hříchy rodičů přecházejí na jejich děti. Aby to byla pravda, musí na ně zcela logicky přecházet i jejich přednosti. A tyto klady i zápory předávané z generace na generaci se dále rozvíjejí a tříbí.

Uplynula přibližně jedna dekáda od událostí popsaných v knize Spasitel Duny. Planeta je zelenější než kdy dřív, dokonce na ní již není nouze o povrchovou vodu, a navíc se již několikrát objevil i nepředstavitelný déšť. Děti Paula Muad’diba a Chani vyrůstají v síči Tabr pod ochranou věrného naíba Stilgara. Zde se Leto a Ghanima snaží sžít se svou odlišností předzrozených. To znamená, že mají vědomý přistup k osobnostem a vzpomínkám všech svých předků a jsou si plně vědomi nebezpečí, které z toho vyplývá. Pokud si nedají pozor, může jejich mladá těla ovládnout některá ze silnějších osobností, uložená v jejich genetické paměti. Zhoubný průběh změny mohli pozorovat na své tetě, Paulově sestře Alii, regentce Impéria. Ta začíná intrikovat, aby si upevnila svou moc – jak politickou, tak i ve stále byrokratičtější církvi, jako by už ani nebyla Atreidová.

O její posedlosti se šeptá po celé říši a i to je jedním z důvodů, proč se její matka Lady Jessica rozhodne na planetu Arrakis vrátit ze svého dobrovolného exilu na Caladanu. O ní se zase šíří zvěsti, že se navrátila k sesterstvu Bene Gesserit a má úkol týkající se přímo jejích vnoučat. Dalším z tajně intrikujících je pochopitelně kosmická Gilda, jejímž zájmem je koření stále potřebné k mezihvězdným cestám, jehož produkce se zdá v ohrožení kvůli stále se rozšiřující zeleni na Duně. Novým hráčem se stává i vnuk bývalého Imperátora Shaddama IV. jménem Farad’n Corrino, snažící se mimo jiné navrátit Sardaukarům jejich dřívější slávu a věhlas elitních bojovníků. V ulicích Arrakénu se začíná objevovat tajemný Kazatel proti náboženství a kněžím zneužívajícím odkaz učení a Muad’Dibovo jméno pro vlastní zájmy. Jeho slovům k nelibosti kněžích a Alie začíná naslouchat stále více lidí, dokonce se začínají šířit fámy o původu tohoto mystika. A jelikož je hlavní představitelkou a velekněžkou právě Alia, káže i proti vládě Atreidů.

Do pohybu se nezadržitelné dávají síly, které rozdělují i samotné fremeny. Nikdo nezůstane nepoznamenán a nezasažen těmito změnami, které staví děti Leta a Ghanimu před závažné rozhodnutí, zda vykročit, či nevykročit po Zlaté stezce, vizi budoucnosti, kterou znal ze svých vidění i sám Paul, ale bál se po ní vyrazit.

Frank Herbert v třetím pokračování epické Duny rozehrává velice poutavý příběh, ve kterém se čtenář může opět setkat se starými známými postavami a i několika novými. U drtivé většiny z nich nejde o nic jiného než o moc. Ti, kdo ji mají, si ji chtějí za každou cenu udržet. A ti, kdo ji nemají, ji chtějí získat jakýmikoliv nekalými prostředky a intrikami. Jen nepatrná hrstka zúčastněných není vedena absolutně sobeckými motivy a upřímně chce stávající svět změnit k lepšímu pro vyšší dobro.

Frank Herbert je neskutečně skvělým vypravěčem a jím stvořený svět i příběh ze stránek knihy doslova dýchají životem, moudrostí a mystikou. Jeho nadčasovost a aktuálnost až vyrážejí dech! Jako by šlo o kroniku, ze které se může pozorný čtenář dozvědět velmi mnoho nejen o světě, ve kterém žije, ale i o pohnutkách, motivacích a sebedestrukčních tendencích spojených se sobectvím zakořeněným v lidské přirozenosti. Že nic není samozřejmostí, a pokud se člověk není schopen poučit a změnit směr svého smýšlení o ostatních lidech a svém okolí, jen sám sebe odsuzuje k záhubě. A vůbec nezáleží, jestli přijde dříve nebo později, neboť čas je relativní, příchod zkázy a zániku se stává neodvratitelným.

Z dobrých pohnutek může přijít zlá úroda a samozřejmě to platí i obráceně. Transformace planety Arrakis se již dostala do krizového bodu, kdy přirozenost pouště, tolik potřebná pro přežití Šaj-hulúda, a produkce koření začínají být v ohrožení, ale vždy je ještě čas vše zvrátit a zabránit všeobecnému úpadku z přemíry blahobytu, který by vedl jen k jedinému, a to k rozpadu Impéria a k pocitu osamocené izolace pro všechny jeho dřívější planety. A i když jsou snahy o zahájení produkce koření na jiných světech, vycházejí vniveč.

To vše a mnohem více nabízí Frank Herbert ve svém třetím díle se zcela příznačným názvem Děti Duny.

Vydal: Baronet, 2022
Originální název: Children of Dune (1976)
Autor obálky: Emil Křižka
Překlad: Veronika Volhejnová
Počet stran: 432
Vazba: pevná
Cena: 459 Kč