Mary E. Pearsonová: Zrádné srdce (Kroniky pozůstalých 2)

Po Falešném polibku, ve kterém Mary E. Pearsonová čtenářkám mistrně zamotala hlavu nejen tím, kdo je princ a kdo zabiják, přichází autorka s pokračováním nazvaným Zrádné srdce. Závěrečné dějství prvního dílu, ale i krásná obálka slibují tentokrát mnohem temnější dobrodružství.

Princezna Lia i princ Rafe se nyní ocitají za branami Vendy, kde se mají oba setkat s Komizarem, zdejším vládcem a také tím, kdo vyslal svého nejlepšího zabijáka Kadena, aby vzpurné královské dceři podřízl hrdlo. Situace se zdá bezvýchodná nejen proto, že Venda zajatce nebere. Vždyť co může chtít Komizar víc než zabít oba snoubence předtím, než svým sňatkem vytvoří silnou nepřátelskou alianci? Jak se ale postupně ukazuje, Venda není jen zemí odboje. Je také velmi chudou oblastí, kde je potřeba před zimou hladové krky obyvatel nasytit místo jídlem, jehož je nedostatek, alespoň nadějí na lepší zítřky.

Lia i Rafe se tedy stávají vězni i hosty zároveň. Princ díky své pohotové lži, Lia pro svůj dar, který místní pověrčivý lid plní strachem i posvátnou úctou. Nebyla by to ale princezna s proříznutou pusou, jak ji známe z Falešného polibku, aby drobnými gesty nezačala vyhrávat aspoň malé války. Navzdory Komizarovým pokusům pokořit ji a využít ve vlastní prospěch se Lia stává oblíbenkyní nejváženějšího klanu Meurasi a velké části prostých občanů. Učarovaly jim příběhy z dávných dob a cizích krajů, které jim Lia vypráví z římsy, jediného místa, kam může utéct ze zamčené komnaty. To vládci není po vůli, a tak se stále častěji ukazuje jeho nelítostná tvář. Zahání Liu do kouta výhrůžkami, na které princezna nemůže neslyšet. V touze ochránit prince, k němuž svou náklonnost nedokáže úplně utajit, snáší nevlídné zacházení a činí bolestná rozhodnutí. Ani Kaden jí navzdory své náklonnosti k ní nedokáže pomoct ve všem. Dluží Vendě a především Komizarovi příliš. Název knihy Zrádné srdce tak nejvíce vystihuje právě jeho souboj citů s bezmeznou oddaností vlasti.

Čas, kdy se Rafeova lež provalí, se neúprosně blíží. A to není jediné, co by mělo princeznu-zajatkyni trápit. Stále je sice naděje, že se Rafeovi rytíři dostanou do města, aby svému budoucímu králi a královně pomohli včas utéct. Ale čtyři vojáci proti armádě Vendy nebudí nijak zvlášť velkou naději na úspěch. Byla by ještě druhá možnost. Zákony Vendy se od kultivovaného jihu podstatně liší. Novým Komizarem se totiž může stát kdokoliv, kdo zabije toho předchozího. Jenže z pochopitelných důvodů o to jen málokdo stojí. Slabý Komizar by s velkou pravděpodobností zemřel dříve, než nastoupí svou vládu, a to rukou některého ze soků. Silný zase musí umět shánět obživu a uchlácholit hladové davy, ať už jim má čím naplnit břicho, nebo nemá. Podle toho si současný Komizar své postavení vypracoval dobře. Lie a Rafeovi tedy nezbývá než věřit raději ve včasný útěk.

Zrádné srdce nenabízí přílišný posun v ději. Celá kniha se odehrává za hradbami Vendy a pojednává především o životě Venďanů a začlenění nově příchozích do jejich každodenních obyčejů a strastí. Výjimkou je několik málo stránek věnovaných Pauline a přítelkyním, které si Lia našla v Terravinu. Ty se společně vydávají do Morriganu, aby se kamarádce pokusily pomoci. Ostatními vypravěči jsou Lia, Rafe a samozřejmě zabiják Kaden. Oproti prvnímu dílu se zde milenecká linka rozrůstá z milostného trojúhelníku v křehký čtverec. Ne všechny strany v něm touží po nezištné lásce a ne všechny mají stejné zbraně. To příběh okořeňuje a dodává mu napětí v podobě čekaných, ale přesto nepříjemných zvratů.

Co druhý díl bohužel pojí s prvním, je značné množství chyb v textu, především chybějících a nadbytečných písmen. Pozorný čtenář na tento nedostatek narazí alespoň jednou prakticky v každé kapitole. Někomu také může vadit přílišné sebevědomí hlavní hrdinky. Na útěku ve své vlastní zemi si snad ostré průpovídky mohla ještě dovolit. V místě, kde ale každý chybný krok může stát život ji nebo někoho z blízkých, působilo mnohdy její chování až nelogicky vzhledem k tomu, jaké barbary se dobrovolně rozhodla dráždit. V některých případech by stálo za úvahu autorky, zda si nehodit mincí na výsledek takových střetů, než aby Lie vše bez (fatální) újmy vycházelo.

Jak už je u Mary E. Pearsonové zvykem, i na poměrně neživné půdě si dokáže udržet pozornost. Pokud čtenář překlene typicky stagnující děj uprostřed knihy, čeká ho moře nových objevení, nějaké napětí a samozřejmě i špetka lásky. Druhý díl se zdá být jakousi přípravou, dovysvětlením důležitých detailů, které se bude hodit znát v závěrečné knize Temná krása. Bylo by proto nefér nazývat ho jen výplní mezi úvodem a rozuzlením. Vždyť návštěva Vendy ukázala, že dobro neexistuje bez zla a naopak. A že i v zemi se špatnou pověstí najdete dobré lidi, kteří jen zkrátka nemají na vybranou. Střípky sesbírané v průběhu čtení i konec Zrádného srdce nasvědčuje tomu, že se máme ještě hodně na co těšit.

Ukázka

Vydal: CooBoo, 2017
Překlad: Jana Jašová
Vazba: vázaná
360 stran / 299 Kč