Emily Thiedeová: Kruté požehnání

Tři vraždy už má za sebou, zabije Alessa i počtvrté? Nábožensky laděný fantasy román Kruté požehnání od Emily Thiedeové se dostal i do českých knihkupectví.

Když se Alessa stala bohy vyvolenou Finestrou, nečekala, že se její život tak zkomplikuje. Zabít svého prvního partnera Fonteho? Nuže, ukázka božské síly. Zabít druhého, třetího, to už nenechá lid chladným, a tak se začnou tvořit teorie a vzpoura lidu klepe na dveře. Nejenže Alessa musí přijít na kloub své moci, navíc se musí mít na pozoru, aby nepřišla o život dříve, než vypukne souboj s démony, ke kterému je předurčena. V tom jí pomůže nabručený pouliční rváč Dante, který má své temné stránky a tajemství, jež by je mohlo zabít.

Kruté požehnání se odehrává na ostrově Saverio. Jedná se o jeden ze tří ostrovů sloužících jako útočiště pro věrné věřící. Na počátku světa stvořila bohyně Dea lidstvo, avšak bůh Crollo lidskou povahu neschvaloval a chtěl jej zničit. Dea ale byla optimistická a věřila v dobrotu lidí, a tak se vsadila s Crollem, aby spor urovnala. Požehnala lidstvo dary, kterými se bude moci ubránit proti pravidelně útočícím vojskům démonů. Bohy zvolená Finestra sama o sobě dar nemá, její dotek však zabíjí. Spojit se může jen s Fontem, jedincem s magickým darem, který s ní skrze fyzický kontakt bude daný dar sdílet. Finestra ho dále násobí a využívá pro boj s démony. Jedině díky spojení Finestry s Fontem má ostrov šanci na přežití. Třetím darem od Dey je La Fonte di Guarigione neboli pramen uzdravení, který je však dlouho ztracen, neboť Crollo vyslal démony přestrojené za lidi (zvané ghiotte) ho ukrást. Na Saveriu rozhoduje dvanáctičlenné Consiglio, složené z církevních stařešinů, vycházející z posvátné knihy Verità.

Alessa se z normální holky znenadání stane Finestrou a celý její svět se změní. Zabředá do řádu a pravidel své funkce, a tak postupně s přibývajícími traumaty duševně upadá až do doby, než se setká s Dantem. Emily Thiedeová rozvíjí jak osobnost Alessy, tak vztah Alessy a Danta. Oba dva představila komplexně, kdežto jiné postavy popsala více či méně povrchně. Přesto scény působí realisticky a upřímně. V příběhu se soustředí na témata osamělosti, sociálního a fyzického strádání, dychtivosti po uznání a užitečnosti, ale též pomíjivosti lidského přístupu a dynamiku sociálních vztahů.

Autorka se zaměřuje spíše na osobní a mezilidskou stránku příběhu než na fantasy, nicméně je zápletka románu logická a obsahuje různé překvapivé momenty a pár zvratů. Záměr dát Alesse takovou sílu autorka objasní až ke konci a zároveň nastíní pokračování, přičemž jisté aspekty čtenář mohl předpovídat. Bez určitých scén na konci mohlo Kruté požehnání skončit jako samostatná kniha, nicméně Emily Thiedeová si nechala vrátka trochu pootevřená pro budoucí díl(y).

Finální bitvu s démony mohla autorka napsat detailněji a propracovaněji, neboť bylo obtížné si scénu jasně představit, a tak se ztrácelo napětí. Na konci též začala pěkně nastiňovat polopravdy, chybné překlady a uměle vytvořená pravidla, která v církvi vznikají. A když se čtenář ohlédne na některé věci, které se dříve dozvěděl, dostanou jiný smysl. Autorka mohla věnovat více prostoru magickým darům Fonteů, scény s nimi byly na můj vkus krátké a málo detailní. V závěrečné bitvě se Emily Thiedeová snažila kreativně využít magii, ale chyběla tomu energie a podrobnosti.

Kruté požehnání autorka napsala z pohledu Alessy ve třetí osobě. Příběhu vdechla vážnou, nevlídnou atmosféru, kterou postupně odlehčuje v návaznosti na hrdinčino pouto k Dantemu i k přibývajícím přátelům. V textu využívá více dialogů a zakomponovala do něj italštinu. Příběh postupuje spíše pomaleji, ale díky čtivosti se čtenář skrze stránky dostává poměrně rychle.

Čtenáři, jimž nevadí klidnější tempo, kteří upřednostňují výraznější prožívání postav a mají rádi náboženské aspekty v kompozici světa, by měli dát Krutému požehnání šanci.

Vydal: Host, 2023
Překlad: Ivana Svobodová
Vazba: brožovaná
Počet stran: 392
Cena: 449 Kč
(za 382 Kč na e-shopu nakladatelství)