Zuzana Hartmanová: Před bouří

„Každá apokalypsa potřebuje svoje krysy.“
Nakladatelství Host vydalo postapo román Před bouří, první díl trilogie Krysy apokalypsy Zuzany Hartmanové.

 

 

ANOTACE:
Příběhy většinou nezačínají koncem světa. Jenže na Leru nastává konec světa každých sedm dní, když se jím prožene magická bouře, která srovná se zemí vše, co se nachází mimo ochranné bariéry. Když totiž srazíte z nebes bohy, musíte počítat s následky. Bohové padli před osmdesáti lety. A jejich pád zanechal Ler zjizvený a z větší části — mimo ochranné bariéry — neobyvatelný. Magií kontaminovaná půda, mutace nebo absence povrchové vody nejsou ničím neobvyklým. Mimo města může i jeden špatně nabitý bateriový článek znamenat předěl mezi životem a smrtí.

Ne všichni se s tím ale dokázali smířit, a tak hledají způsoby, jak přelstít přírodní i lidské zákony — jako krysy si hledají skulinky, ve kterých můžou přežívat. Jenže co když si někteří lidé začnou uvědomovat, že mezi přežíváním a žitím je propastný rozdíl? A co teprve když si to uvědomí i sami bohové…

 

INFO O KNIZE:
Vydal: Host, srpen 2020
Obálka: Vít Burda
Vazba: brožovaná
Počet stran: 384
Cena: 369 Kč

 

O AUTORCE:
Zuzana Hartmanová (nar. 1990) už od útlého věku ví, že kniha je nejlepší přítel člověka, a tento vztah pilně utužuje. Pracuje v oddělení digitalizace Městské knihovny v Praze a momentálně se poflakuje na mateřské dovolené. V mezičase odbíhá k recenzování pro internetový portál Děti noci. Debutovala povídkovým románem Noční labuť (2017), na který navázala románem Perutě noci (2019). Hrdinku obou knih můžete potkat také v povídce „Kruhy na hladině“ v antologii Žena s labutí (2018). Román Před bouří je prvním dílem plánované trilogie Krysy apokalypsy.

 

UKÁZKA Z KNIHY:

Prolog

A z nebe začaly padat okřídlené postavy.

Perutě jim pokrývaly krůpěje krve.

Dopadaly do bahna zmařených životů.

Jejich nářek mísil se s výkřiky umírajících.

Ale nebylo jim prokázáno milosrdenství.

Arumiel přikročil k okřídlenci a setnul mu hlavu.

Nebe znachovělo.

Tak padli staří bohové.

Kniha učení Arumielova

 

Konec bohů nebyl tak epický. Ani zdaleka. Došlo k hromadnějšímu umírání, než arumielovci hlásají, a rozhodně ne tak hrdinskému. Nicméně bohů toho dne ve skutečnosti zahynulo jen pár. To už je výhoda okřídleného stavu: nedotknutelnost nižšími bytostmi. Přesto padli. O svou moc buď z větší části přišli, nebo ji nepoužívají ze strachu, aby na ně nedopadlo kladivo lidské spravedlnosti, která je příslovečně slepá. Chodí po Leru a mají mnoho společného: nenávidí až za hrob a jsou věční. Téměř.

*

ČÁST PRVNÍ

Kapitola první

Luciana zkontrolovala bleskosvod umístěný na střeše. Sice ho nedávno měnili, ale ona se cítila jistější, když se mohla přesvědčit na vlastní oči, že není poškozený ani příliš opotřebovaný. Týdenní dávka energie byla pro nekromej, v níž pracovala, zásadní.

Nebe zářilo narudlou barvou blížícího se soumraku. Až na to, že zrovna odbilo poledne. Obloha temněla pod přívalem magií nasycených mračen. Luciana se ze střechy chvíli kochala oblačnou hrou a pak se vrátila mezi chladné kamenné zdi domu. Zdejší atmosféra ji netížila tolik jako řadu ostatních žen, které tu s ní pracovaly. A když na ni přece jen padl splín, poprala se s ním po svém. Šila barevné závěsy do oken, z kusů látek sešívala strakaté deky a přehozy a postupně jimi zkrášlovala všechny pokoje i chodby. Pacienti to většinou ocenili a jí přišlo slušné pokusit se jim zpříjemnit poslední chvíle, které na tomhle světě stráví.

Nekromej byla místem, kam se uchylovali umírající a lidé s nevyléčitelnými nemocemi. Lucianinou povinností bylo starat se o ně, aby jim nic nechybělo. A pak, když došlo k nevyhnutelnému, postarat se o jejich těla. Ta se pochovávala na rozsáhlých pozemcích nekropole, která k tomu účelu určil Arumiel. Ne že by se velký spasitel kdy uráčil sem přijít — aspoň co si Luciana pamatovala. Vlastně sem nechodil skoro nikdo.

Celé místo se nacházelo na kraji města, aby snad někoho neobtěžovalo. Lidé si neradi připomínali svou smrtelnost, takže uvítali, že nekromej neměli na očích. Dávali sem za úplatu své příbuzné a přátele, a jakmile se za nimi zavřela brána, už je tu znovu nikdo nespatřil. Až na pár čestných výjimek.

Vešla do jednoho z pokojů, aby zkontrolovala jeho osazenstvo. Většina pacientů podřimovala. Až na madam Rositu — bývalou majitelku vyhlášeného nevěstince, jejímuž zdraví příliš neprospěla nadměrná konzumace drog na magické bázi.

„Jak to tam dneska vypadá?“ zeptala se.

Luciana se na ni zasněně usmála. „Všude samý purpur a trocha zlaté.“

„Takže epicentrum bude tentokrát blízko.“

„Vypadá to tak, ale nemusíte mít strach, nic nám nehrozí.“

„Však já se nebojím,“ odfrkla si Rosita. „Jen mě rozčiluje, že odsud nic neuvidím! Víš, jaká je to nádhera, když je srdce bouře jen kousíček od města?“

Dívka přikývla. „Nikolaj mě jednou vzal na hradby. Epicentrum bylo vzdálené sotva deset kilometrů. Celé nebe vypadalo jako živé, jak se na něm přelévaly barevné mraky.“

„Nikolaj, to je ten tvůj chlapec?“ mrkla na ni Rosita spiklenecky.

„Dobře víte, že to není žádný můj chlapec,“ napomenula ji Luciana s úsměvem. Byla do Nika zamilovaná, kam až její paměť sahala, ale patřila k nekromejkám. To dřív znovu nastane vláda bohů, než by se na ni Nikolaj nebo jakýkoliv jiný muž podíval a viděl v ní ženu, ne jen služebnici smrti. Nik ji sice navštěvoval a občas s ní po večerech chodil na krátké výlety do města, ale u toho to končilo. Patřil k mionlachům, nemohl si dovolit, aby ho s ní někdo viděl a vyprávěl o tom jeho nadřízeným.

Jako by ho její myšlenky přivolaly, zjevil se náhle ve dveřích.

„Říkal jsem si, jestli se nechceš podívat na bouřku. Dneska by to mohlo být zajímavé.“

Pravda, patřil sice k elitní stráži, ale kdyby ho viděl někdo z mionlachů odjinud než z Arameje — hlavního města současného impéria —, především pak někdo z těžebních oblastí, nejspíš by pukl smíchy. Ve své čisťounké, sytě zelené uniformě se zlatými knoflíky a žlutými třásněmi, jasně inspirované starými carskými stejnokroji, nevypadal jako někdo, kdo hlídá hranice proti modikerům. Jenže zdejší mionlachové nemuseli za bouří chodit ven — měli účinné zbraně a Aramej zase dost vysoké hradby i odolné štíty. Nikolaj nebyl čaroděj ani míšenec jako většina jeho společníků, takže by ho procházka venku v bouři nejspíš zabila — v tom lepším případě. V tom horším by se z něj stala zmutovaná stvůra.

Rosita na ni mrkla a začala si okázale rovnat svou pestrobarevnou deku.

„Můžeme to sledovat ze hřbitova,“ navrhla Luciana.

Nikolaj se usmál a s rozcuchanými, pískově zlatými vlasy v tu chvíli vypadal, jako by vypadl z romantických dívčích snů. Luciana se to už dávno naučila ignorovat — i přesto, že mu to takhle slušelo daleko víc, než když předtím nosil dlouhé vlasy spletené do copu. Sice nevěděla, co ho vedlo k tomu, že se ostříhal, ale schvalovala mu to.

Společně vyšli ven a vydali se přes rozlehlý hřbitov na nízký kopec. Výhled jim nic nekazilo. Od dob, kdy bylo nutné města udržovat před magickými bouřemi pod ochrannou bariérou, se stavěly většinou už jen jedno-, nanejvýš dvouposchoďové domy.

Dvojici doprovázelo známé, sílící hučení výstražných sloupů. Jejich energie skryla během chvilky celé město pod magický příkrov, skrze nějž nemohl zrádný živel proniknout. Světla na vrcholcích sloupů pulzovala sytě oranžovou barvou na znamení, že bouře bude tentokrát kvůli blízkosti epicentra silnější. Aramejčané ovšem byli i nadále v bezpečí. Pod celým městem se nacházely obrovské sběrné energetické kontejnery, které zajišťovaly bezpečný chod jejich bariéry i ve chvílích, kdy se epicentrum bouře nacházelo těsně za hradbami Arameje — a to se také už dlouho nestalo.

Luciana se na vrcholku kopce posadila do svěží zelené trávy — což by si mimo město nemohla dovolit — a pohledem se ujistila, že špička jejich lapače ční nad městský štít. Sice nebyl vidět, ale když jste věděli, že tam je, dokázali jste rozeznat slabé mihotání magie, které maličko rozmazávalo obraz okolní krajiny. Nikolaj se posadil vedle ní a už se netvářil tak bezstarostně jako před chvílí.

„Děje se něco?“ zeptala se Luciana. Když dlouho mlčel, dodala, aby odlehčila atmosféru: „Snad tě nemrzí, že ti za měsíc končí povinná čtyřletka?“

Nikolaj se na ni podíval a ona v tu chvíli pochopila, co jí chce říct.

„Luc, nabídli mi tu práci nastálo.“

„Ale to je přece skvělé!“ vyhrkla a snažila se znít co nejpřesvědčivěji. „Jako mionlach budeš mít zajištěnou skvělou budoucnost.“

„Jo, úžasný,“ zamručel. „Když přišli a navrhli mi to před čtyřmi lety, bral jsem to jako únik, parádní příležitost, jak konečně zmizet z tý prašivý barabizny, příležitost, jak něco dokázat. Jenže teď? Teď nevím…“ zajel si rukama do vlasů.

Kdysi, když byli oba malí, si o nich lidé často mysleli, že jsou sourozenci. Mohly za to jejich světlé vlasy a modré oči. A také to, že všude chodili spolu. Nikdo neřešil, že mají zcela odlišná jména. Teď už nezáleželo na tom, zda pocházíte z jihu, ze severu nebo z východu. Po víc jak sedmi dekádách magických bouří to beztak všude vypadalo stejně — napůl vyprahlá pustina bez souvislých pásů zeleně nebo povrchové vody. Jediný rozdíl spočíval v tom, že někde panovalo větší teplo než jinde, ale ani to už nemělo kdovíjaký vliv na cokoliv. Magie pomalu stírala všechny odlišnosti.

Když před čtyřmi lety přišli do jejich domova pro nechtěné vojáci a nabídli Nikolajovi, že ho vezmou v rámci jeho povinné služby do učení, vyvolalo to ohromné pozdvižení. Bylo to snad poprvé, co do svých řad městská stráž přijala někoho s neosvědčeným původem. Lucianino nadšení však opadlo, když si uvědomila, že teď z něj možná udělají příslušníka Arumielovy legie, průzkumníka nebo posla, který bude riskovat život venku v bouřích mezi modikery.

Mýlila se v obojím. Zjistila to, když měsíc nato přišel Nikolaj na návštěvu a spokojeně se naparoval ve své nové uniformě mionlacha s mečem u pasu a puškou přes rameno. Bylo to něco neuvěřitelného, všichni si o tom šeptali. Proto nechápala, co ho teď může vést k úvahám, že by takové místo nepřijal nastálo. Výš se v Arameji — ani kdekoliv jinde — se svým původem dostat nemohl.

„Dneska jsem odvedl ven tři malý kluky,“ hlesl Nikolaj po chvíli. „Já nevím, jestli tohle dokážu. Luc…, jeden z nich je skoro určitě jenom člověk.“ V tu chvíli vypadal tak zničeně, že měla Luciana co dělat, aby ho neobjala a nepokusila se ho utěšit, ale věděla, že by mu to bylo nepříjemné.

„Třeba tím projde v pořádku,“ zkusila to.

„Dokázali ho zranit, magie na jeho přítomnost nijak nereagovala, přesto ho pošlou ven, protože nedokážou potvrdit jeho rodokmen a proto, že jeden z jeho kamarádů tvrdil, že viděl, jak se mu změnily oči. Umře. A to jenom proto, že ho někdo udal, nejspíš kvůli nějaké malichernosti, jako je ukradená hračka.“

„Niku,“ položila mu ruku na rameno, „tyhle zkoušky už nejsou tak časté…“

Setřásl ji. „Nepokoušej se mi říct, že si na to zvyknu. Já si na to zvykat nechci! Navíc by to znamenalo…“ nedořekl. Oba věděli, co měl na jazyku. Jako kadetovi mu jeho návštěvy v nekromeji ještě mohly procházet. Ale až se mionlachem stane oficiálně, bude po všem.

Nebe nad nimi pročísl první blesk a uhodil do lapače na střeše radnice. Mraky se roztančily ve víru rudé, vínové a zlaté. Jako by jim nad hlavami protékala záplava zpěněné krve a slunečního svitu. Jenže ani jeden z nich to pořádně nevnímal. Nikolaj byl myšlenkami venku za hradbami a Luciana se s ním v duchu loučila.

„A co ty?“ zeptal se Nik znenadání. „Až ti za rok skončí povinná služba, co budeš dělat?“

Luciana se na něj usmála, ale byla v tom znát únava.

„Vždyť víš, že poté, co mě přiřadili k nekromejkám, mi moc možností nezůstalo.“ Na ni venku s úderem dvaadvacátých narozenin nový svět plný dobrodružství nečekal.

Když vybrali Nika jako mionlacha, opájela se tím, že ji také možná přiřadí na nějakou, když ne zrovna lukrativní pozici, tak aspoň na takovou, která by se pro ni mohla stát dobrým odrazovým můstkem do budoucna. Jenže před ni položili černé šaty s bílou zástěrou a ona pochopila, že se nic takového nestane.

Celý večer proplakala, dokud za ní nepřišla jedna z vychovatelek.

„Je to pro tvé dobro,“ pronesla tiše. „Po nekromejkách se nikdo dvakrát nedívá.“

„Protože jimi všichni pohrdají!“

„Správně,“ připustila vychovatelka. „Můžou tě zranit, to tě vylučuje jako čistokrevného démona, ale já vím, jak se v tvé přítomnosti občas chová magie.“

Luciana na ni vyděšeně pohlédla.

„Není to tak velká reakce, aby posloužila jako rozhodný důkaz, takže by tě poslali ven do bouře. Chceš to riskovat?“

Luciana zavrtěla hlavou.

„Tak si vezmi ty šaty.“

A ona poslechla.

Teď sledovala, jak se z nebe snáší jeden blesk za druhým a plní podzemní zásobárny čirou energií, kterou zužitkují v příštím týdnu. Přemýšlela, zda se tehdy rozhodla správně. Třeba by přežila a zvládla Arumielovu přísahu věrnosti…

„To místo vezmu, ale to už víš, že ano?“

„Nic jiného bych ani nečekala. Byl bys hlupák, kdybys pohrdl takovou příležitostí.“

„Mohl bych ti pak zařídit možnost odcestovat.“

„Ale jdi. Nikdo do své karavany nevezme nekromejku a sama venku nepřežiju ani dva dny, než mě dostanou modikeři. Ale to nevadí,“ dodala, když viděla jeho výraz. „Spřátelila jsem se s pár excoriatory, nebudu se mít zle.“

Excoriatoři a nekromejky na tom byli podobně — měli zakázaný vstup do veřejných budov, na tancovačky i výroční trhy. Jedinou výjimku představovaly Arumielovy mše. Vykonávali jedny z nejdůležitějších činností ve městě, a lidé jimi za to jedině opovrhovali. Nikolaj to nikdy nechápal, ale změnit to nedokázal. Když bude mít Luciana štěstí, třeba se s ní někdo z excoriatorů ožení. Ta představa se mu nelíbila.

„Takže to znamená, že máme čas jen do tvých narozenin?“ zeptala se.

Přikývl a chytil ji za ruku — po čtyřech letech vůbec poprvé. Propletl své prsty s jejími.

„Ano, zbývá nám už jen měsíc.“

*

Garif pozoroval purpurovou oblohu. Ve vzduchu cítil magii. Věděl, že se nebe co nevidět zbarví do indigova a pak se rozpoutá peklo. Neznepokojovalo ho to. Jeho kohortu tvořili démonští míšenci nebo jejich potomci. Magické bouře jim nemohly ublížit. Většinou.

Zatímco si vychutnával sílící vítr, vojáci stavěli provizorní tábor. I když jim bouře nevadí, cestovat se v ní nedá. Musejí počkat, až se přežene.

Do hodiny obloha potemněla, jako by padla noc, nedávno však teprve odbilo poledne. Takhle daleko od zalidněných měst s jejich bariérami se nedal očekávat větší výskyt modikerů, navíc i modikeři by si dvakrát rozmysleli zaútočit na tři desítky dobře trénovaných démonů — ani oni nebyli tak hloupí. Přesto byl tábor připraven.

Na obloze se kupily mraky a tvořily se v nich vzdušné víry. Hutná masa pak začala pomalu klesat, obtěžkána magií, která co nevidět skropí zemi obřími dešťovými kapkami. Zavlaží půdu, občerství nebo zabije ty, kdo žijí mimo bariéry, doplní zdroje na další týden a posilní všechny démony a čaroděje.

V Garifově jednotce se nacházeli dva mágové — inženýři specializující se na energii ochranných bariér. Garif na ně byl obzvlášť pyšný, stejně jako na disciplínu, jíž jeho kohorta proslula. Jako jediný z rangatirů dokázal udržet na uzdě stovku rozjívených, nebezpečných existencí, kterými jeho muži bezesporu byli. Rangatirové ostatních kohort Arumielovy první legie samozřejmě měli ve svých jednotkách také nějaké démony nebo čaroděje, ale nikdy ne víc než pět. Výjimku tvořil pouze Kuras Akawara — servius, velitel první kohorty —, jeden z mála Garifových nadřízených. Byl totiž mimo jiné pánem Rudé letky — dvacítky démonů, jejichž křídla měla karmínovou barvu, neklamný znak bohů války. Drsná sebranka krvežíznivých parchantů, kteří však Garifově druhé kohortě nemohli konkurovat.

Garif se pro Akawarovo postavení ve vojenské hierarchii pomalu ale jistě stával hrozbou. Jeho vlastní lidé uzavírali sázky, kdy se z jejich jednotky stane první kohorta a kdy sám Garif povýší ne na servia, ale rovnou na legáta. On však věděl, že k tomu nikdy nedojde. Kuras byl totiž, na rozdíl od něj, arumielovec — věrný patolízal a poskok jejich svrchovaného vládce, zachránce a osvoboditele říše, pána nad smrtí. Arumiel nikdy nevymění svou loutku za někoho, kdo ho poslouchá jen z donucení. Garif svým mužům ale zatím nechtěl kazit zábavu — přijdou na to dřív nebo později sami.

Rozpršelo se. Nezačalo to slabým, postupně sílícím deštěm. Ne — v jednu chvíli byl vzduch průzračný, prodchnutý magií, a vzápětí už se skrz déšť nedalo dohlédnout dál než na pár metrů — jako by se někde protrhla hráz. Podle toho, co Garif věděl, to tak klidně mohlo být.

Jeho muži začali postupně nadšeně výt. Znepokojivý zvuk, který spolehlivě vyděsí všechny modikery na kilometry daleko. Magie démony vždycky rozdivočela, ani Garif nebyl výjimkou. Na chvíli zauvažoval, zda neudělal chybu, když sem svůj první manipul přivedl v tuhle dobu. Po bouřích byli jeho muži nabití novou energií — divocí a nadržení. Mohli by zítra ve městě způsobit pořádnou paseku, pokud je nezvládne.

Jenže to už i jemu magie pronikla kůží a přivodila mu příjemné mravenčení. Přidal se ke sborovému vytí. Byl to primitivní pud, zvláštně osvobozující, protože tím dávali najevo, že se Arumielovi ani po sedmi dekádách nepodařilo úplně vykořenit jejich zvyky a vytlouct z nich jejich dědictví.

Roztáhl křídla a nechal vítr, aby se do nich opřel. V přítmí vyvolaném bouří vypadala jednotlivá pera černá, ale každý, kdo ho znal, věděl, že jsou tmavě modrá, stejně jako jeho oči, když se měnil. Jinak snědá kůže mu zesinala, ruce se protáhly ve spáry s dlouhými drápy a v jeho tváři se objevilo cosi nadpozemského. Patřil k čistokrevným démonům — bouřným, pánům nad obávaným živlem. Před nástupem Arumiela by byl pro lidi bohem.

Vznesl se do vzduchu. Magie kolem něj proudila v divokých vírech a on si vychutnával její dotek. Spalovala, ale zároveň tišila veškeré rány — miloval ten paradox, zbožňoval bolest, kterou přinášela. Nedokázal bez ní už existovat. Šlo o závislost. Věděl to, stejně jako všichni ostatní démoni, kteří byli tak mladí — sám měl za sebou teprve tři dekády života.

Arumiel nenechal nic náhodě. Opravdu staré bohy, žijící víc jak tisíc let, zabil nebo zotročil, jiné podle různých fám vyhnal z tohohle světa. Dal si obzvlášť záležet, aby takřka vyhladil bohy smrti — získávali moc strašně snadno, což bylo samozřejmě nežádoucí. Nemluvě o jejich spojení se zbylými bohy stejného druhu z okolních světů. Kdokoliv nad pět set let se stal hrozbou, protože na takové démony už se magie nedala použít tak snadno jako zbraň ani — v případě Garifa a jemu podobných — jako droga.

Arumielovi nahrávala skutečnost, že čistokrevných bylo nyní pomálu a bez příslušníků původních panteonů už se budou rodit víceméně pouze míšenci — snadno ovladatelní, nezatížení minulostí a hlavně: čím dál tím slabší. Čistokrevní démoni jako Garif začínali být vzácní, proto z něj také velký Arumiel nespouštěl oči, i když se k němu před lety přidal dobrovolně.

Věděl, že by se svou závislostí měl něco dělat, ale nedokázal to. Magie ho k sobě připoutala příliš těsně a on ji nyní nasával plnými doušky, jako kdyby bez ní měl utonout. Prudký liják ho smáčel, a kdyby šlo o běžný déšť, neodvažoval by se vzlétnout. Nyní ale z nebe padala magie, nikoliv voda, ačkoliv se to lidem mohlo zdát jako jedno a totéž. Jeho křídlům nehrozilo žádné nebezpečí.

Epicentrum bouře se od nich nacházelo desítky kilometrů daleko, proto nebe zůstávalo relativně čisté. Obvyklá hra barev se omezila na purpur a indigo, vzájemně se proplétající do obrazců, které při pohledu z výšky braly dech.

Vychutnával si běsnění živlů a nemyslel na to, že někde před nimi leží Diringaar — město, které už jednou navštívil a nepřineslo mu to pražádnou radost. Mohl se jen dohadovat, co si odtamtud odnese tentokrát.

*

Seren se rozhlédl po obloze. Kam až jeho oko dohlédlo, nikde ani známka po mraku. Znepokojovalo ho to — pomalu už by se měla přihnat bouře.

Zapískal na prsty a pustil se do kontroly článků. Těch plných už moc nezbývalo. Možná i to byl důvod, proč měl všechno připravené s předstihem, ještě než k němu doběhla Chloe. Hlavou se dvěma růžky Serena přátelsky šťouchla do hrudníku. Na modikerku byla nezvykle bystrá a přátelská. Nebylo zvykem, aby se jí podobní tvorové lísali k lidem — vyhýbali se jim, nebo je lovili. Ale Chloe si Serena z neznámého důvodu oblíbila a poslouchala ho na slovo — k nelibosti jeho nadřízených.

„Zkontrolujeme Serpina. Zjistíme, jak reaguje na počasí, a zase půjdeme zpátky. Nechci nic riskovat,“ oznámil.

Souhlasně zamručela, ladně si protáhla kočičí tělo s karmínovou srstí a přidřepla si, aby jí Seren mohl dát postroj. Chloe váhu brašny s proviantem skoro necítila. Nejtěžší vždycky bývaly zásobníkové články — do postroje se jich vešly dvě desítky. Teď tam zůstal jediný. Předposlední dal Seren rovnou do pušky a tu si následně přehodil přes rameno.

V uplynulých desetiletích se magie smrskla na tvrzené obsidiánové válce s víčky z ohňostromu, rozdělené do několika kategorií podle velikosti. Energie uvnitř sopečného skla se dala aspoň částečně usměrňovat — třeba při výstřelu. Lidé tuhle sílu nedokázali zpracovat, zůstávala syrová, ničivá. Následné využití tak bylo zcela logické: obrana a útok. Bouře, které přicházely jednou za sedm dní a byly v současnosti jediným zdrojem magie, nenechávaly prostor pro nic jiného.

Během chvilky Seren s Chloe opustili bezpečnou půdu základny Amabel, ohraničenou hradbami s výstražnými sloupy. Pod každým z nich se nacházel typ 3 — tedy nádoba střední velikosti, která pojala dostatečné množství energie, aby během bouře dokázala vytvořit silové pole, pro živel neprostupné. Zpod vzniklé bariéry vyčnívalo jen několik obrovských lapačů blesků — rozvodnou sítí magii přiváděly do obrovských sběrných kontejnerů zakopaných pod zemí — typů 1. Odsud se následně přerozdělovala do menších jednotek po celé základně. Výstražné sloupy se dobíjely nezávisle na ostatních zařízeních. Kdyby selhaly, všichni by byli vystaveni bouři, která s sebou přinášela smrt, nekontrolovatelné transmutace a další nepředvídatelné genetické změny. To vše v závislosti na tom, kdo byli vaši předkové.

Venku Chloe nastražila uši — obezřetně pozorovala své okolí. I Seren zpozorněl a přepnul pušku do pohotovostního režimu.

Jejich cíl se nacházel dva kilometry od Amabel. Dost daleko, aby základnu neohrozil, ale tak blízko, aby v rozvodné síti nedocházelo ke ztrátám.

Stará dlážděná cesta, která tudy vedla v dobách, kdy tu bylo k vidění i něco jiného než zvětralé skály, krátery a písek, patřila mezi relativně dobře udržované a přiměřeně bezpečné. Přesto Seren nic nehodlal nechat náhodě. Nynější počasí se mu nelíbilo a postupně si všímal i dalších změn ve svém okolí: těch několik vzácných divokých rostlin usychalo, zvířata začínala být nepřiměřeně agresivní. Těžko říct, co to udělá s modikery, které bariéra kolem základny už tak přitahovala jako zdechlina mouchy.

Nakonec se s Chloe dostali bez obtíží až na nízké návrší. Pod nimi se rozkládalo údolí plné vysokých bleskosvodů. Lapače byly zanořené v ohromném hadím těle draka Serpina. Porobený bůh ležel na zemi, násilně stočený do kruhu. Křídla mu arumielovci uřezali už před desetiletími. Za pomoci kouzel ho bleskosvody navždy připoutali k zemi. Fyzická zranění Serpina oslabovala, takže se nemohl osvobodit. Zároveň ho ale nedokázala zabít. Během každé bouře jím kolovala magie, jež se tím čistila a stávala stabilnější. Jenže takřka okamžitě ji odčerpaly lapače. Serpin tak nikdy nedokázal nabrat dostatek sil. V posledních letech vzdal snahy o útěk a jen apaticky přijímal svůj úděl.

V tom tkvělo bohatství Amabel. Serpin dokonale rafinoval magii na jeden z jejích nejčistších derivátů současnosti. I ty nejmenší články typu 6 se vyvažovaly zlatem a většina zdejšího zboží putovala rovnou do hlavního města. Původně skromná základna, ležící uprostřed ničeho a určená k čerpání magie a její distribuci do nejbližších oblastí, se tím, jak sem přicházelo za prací stále víc lidí, během let rozrostla v opravdové město. Směle mohla konkurovat větším městským státům — když ne rozlohou, rozhodně vlivem.

„Omrkni to, Chloe.“

Kočka švihla rozdvojeným ocasem a seběhla z náspu do údolí. To si oproti okolní krajině díky několika málo stromům udržovalo aspoň zdání svěžesti, přestože by jejich barvu jen stěží někdo označil za přirozenou. Chloe oběhla draka a ujistila se, že na ně nečíhá žádné nečekané překvapení.

Když k Serpinovi došel Seren, pootevřel tvor jedno krví podlité oko. Těsně za kostěnými pláty chránícími hlavu mu z těla čněl vysoký bleskosvod tak silný, že by měl dospělý muž problém ho obejmout. Kvůli němu nemohl bůh pořádně rozevřít čelisti.

„Jak je?“ zeptal se Seren a uhladil jeden z dlouhých vousků, rostoucích drakovi od nozder.

Serpin oko zase zavřel, čímž jejich konverzace skončila.

Seren ho obcházel kolem dokola a sledoval drobné změny — rudé šupiny měl vysušené, což se dalo předpokládat. Kůže pod nimi se barvila do temně modré — takový odstín získávala těsně před bouří. Upokojilo ho to.

Poplácal draka po nozdrách a ten po něm znovu loupl okem.

*

Než se vrátili do Amabel, zuřila už kolem písečná bouře. Po průchodu branou se kvílení trochu ztišilo. Nepřízeň počasí nebyla taková, aby se zapnulo silové pole, přesto dokázaly vysoké zdi základny držet živly aspoň částečně stranou.

Dvě hodiny po Serenově návratu se přihnaly fialové mraky. V jejich závěsu k Amabel skrze polevující písečnou bouři pospíchala karavana. A spolu s ní i Calien — Serenův bratr ve zbrani.

„Vedeš nám nováčky?“ zeptal se ho ve vstupní hale rozlehlých kasáren.

„To bych řekl.“ Příchozí čaroděj mu přátelsky stiskl ruku. Jeho pravička před lety transmutovala. Vzhledem připomínala sklo, měla ale tvrdost diamantu. Na dotek byla chladná a prosvítaly jí kosti a žíly. Její ohebnost se ovšem nijak nezměnila.

Prošlo kolem nich několik rekrutů. Většina z nich se tvářila nešťastně.

„Koukám, že mládež je z povinný čtyřletky čím dál tím nadšenější.“

„Jo, ale mám tu něco, co tě překvapí.“ Calien se zahleděl do chumlu příchozích. „Rimis, pojď sem.“

Z řady se oddělila útlá, drobná postava. Dívka s nakrátko střiženými světle hnědými vlasy. Stoupla si před ně a uklonila se.

„Nerozmyslela sis svou žádost?“

„Ne, pane.“

Calien na Serena mrkl: „Rimis se chce dát k mionlachům.“

Tím přítele upřímně rozesmál. Jeho reakce rekrutku zjevně pohněvala.

„Co chce pískle jako ty dělat u elitní jednotky?“

„Byla jsem již několikrát za bouře venku.“

Tím mu vzala vítr z plachet.

Čaroděj se ušklíbl. „Já tě varoval.“

„Taky toho vím hodně o bozích,“ dodala sebevědomě.

„Zjevně ne dost, když je tak nazýváš. Nejsou to žádní bohové, ale démoni, to tě museli učit už jako dítě!“

„Dovoluju si nesouhlasit.“

Nad takovou drzostí Seren jen povytáhl obočí.

„Je pravda, že se jedná o démony, to je ale pouze označení pro jiný živočišný druh. Nicméně stupeň jejich evoluce a síly, jimiž vládnou, je oproti nám stavějí do role bohů. Věci, jichž byli schopni, jsou daleko za hranicemi našich možností. Principiálně je to totéž, jako když srovnáte sebe a psa — pro něj jste ve své podstatě také bohem.“

Seren ztišil hlas do šepotu, ale to mu nijak neubralo na výhružnosti. „To je rouhání! Dávej si pozor na jazyk, nebo o něj brzy přijdeš.“

Dívka viditelně zbledla.

„No tak, neděs ji tolik, Serene,“ napomenul ho Calien.

„Seren?“ pípla. „Já… omlouvám se, pane, nechtěla jsem vás rozčílit.“ Rimis těkala pohledem mezi ním a Calienem, v očích takřka nábožnou úctu.

„Cos jí řekl?“

„Nic,“ bránil se chabě Cal. „Kdo by ale neslyšel o věhlasném kapitánu Serenovi?“

Nakonec se Seren otočil k rekrutce: „Promluvíme si později, běž se ubytovat.“

„Ano, pane.“

Rimis se připojila ke zbytku nováčků. Cal ji provázel zálibným pohledem. Buď už s ní spal, nebo to měl v úmyslu. Většina žen mu podlehla i přes jeho magické znetvoření, aniž se nějak výrazně snažil. Serenovi se vyhýbaly. Nic na tom nezměnil ani fakt, že si byli s Calem podobní — zhruba stejně vysocí, snědí od neustálého pobytu venku na slunci, s nezaměnitelnými rysy dřívějších obyvatel Šanginského císařství. Dokonce na znamení, že patří k téže jednotce, nosili stejně upravené tmavé vlasy — na skráních vyholené, zbytek stažený do uzlu na temeni.

„Můžu se aspoň najíst, než mě poženeš ven?“ zeptal se čaroděj.

„Máš hodinu, ať necestujeme v tom nejhorším marastu.“

*

Calien samozřejmě dorazil s výrazným předstihem, jak bylo jeho zvykem. Společně zkontrolovali vybavení a vyrazili. Hlídka za nimi s úlevou zavřela bránu a nechala je napospas živlům.

Vítr se utišil. O to zlověstněji celá krajina působila. V mracích se bezhlučně tvořily vzdušné víry, ačkoliv zdravý rozum napovídal, že by tenhle jev mělo doprovázet burácení a kvílení. Pohledem propátrávali houstnoucí tmu, vyhýbali se sloupům mračen stékajících až k zemi a blížili se k Serpinovi.

Na návrší nad údolím je zastihly první dešťové kapky. Vyprahlá půda vodu lačně vpíjela spolu s magií, kterou déšť přinášel a všechno tak kontaminoval.

„Konečně,“ povzdychl si slastně Calien. Nastavil tvář obloze a nabíjel se. Podle klasifikace, na niž si potrpěla inkvizice, byl typ 0a. Čaroděj, který dokáže vázat zbytkovou energii. Serena určili jako typ 0b, potřebující kontakt se syrovou magií: blesky.

Vzdušné víry se spouštěly k zemi čím dál tím častěji. Nakonec celá pláň za jejich zády připomínala obří kolonádu mračných sloupů fialové a modré barvy.

Pak udeřil první blesk. Zasáhl jeden z lapačů v Serpinovi. Déšť zesílil a bouře vypukla naplno. Jeden blesk za druhým probíjely dračí tělo. Veškerá energie se následně vydala na pouť do sběrných nádob pod městem. Čarodějové měli za úkol dohlížet na to, aby nedošlo k žádné nehodě.

Pomalu sešli níž a pozorovali běsnící živel v celé jeho děsivé nádheře.

*

Po několika hodinách začal Serpin řvát. Pokud za řev lze označit přidušený zvuk, který přes sloupem sevřené čelisti vydával.

Seren si stoupl před něj a dotkl se jeho nozder. Vzápětí jím projelo neuvěřitelné množství energie. Naplnila každou buňku jeho těla, změnila se… a on ji poslal zpět. Křičeli spolu — čaroděj a dračí bůh, pro tu chvíli spojeni v jedno.

Když bylo po všem, sesul se kapitán podél šupináče na zem a oddechoval stejně zhluboka jako démon. Magie mu popálila dlaně, ale už se hojily.

„Brzy bude po všem, Serpine,“ pronesl Cal do ticha. Pak příteli nabídl ruku a vytáhl ho na nohy. „Je načase se vrátit.“