Kol. autorů: Asterion – Sedmý živel

Po dlouhých letech se český herní svět Asterion dočkal vydaní dalšího modulu, ale nejedná se o úplnou novinku, nýbrž o rozšířenou reedici Nemrtvých a světlonošů. Seznamte se s vyznavači sedmého živlu, kterým je smrt, a jejich historií. 

Asterion_Sedmy-zivelModul Sedmý živel se skládá ze dvou částí. Za první by se dalo označit  samotné vydání Nemrtvých a světlonošů po deseti dlouhých letech. Příběhy v ní obsažené se točí okolo Vieena Nekromanta a pádů i vítěství jeho říše na jezeře Yrakan. Druhá, čerstvá část, líčí osudy Nového umrlčího království v Nedostupných horách, v jehož čele stojí Čche ming. Z letopočtu 845 se Asterion přesunul o nějakých sedmnáct let kupředu a za tu dobu se mnohé změnilo. Pod Sedmý živel se podepsal celý tým autorů: Jiří Buchta, Vladislav Čech, Karel Makovský, Vojtěch Růžička, Radek Richtr, David Rozsíval aj. Ti společně čtenáři zprostředkovávají umění nekromancie, historii i kulturu smrti na Asterionu.

Modul Sedmý živel je příručkový hybrid. Chvilku se tváří jako encyklopedie nekromantských pojmů, následně přeskočí na rychlokurz dějin, aby vzápětí sklouzl k ekonomicko-politickým otázkám. K tomu se vztahují i nezanedbatelné lekce obecného i hospodářského zeměpisu a úzce s tím souvisí i popis nejvýznamnějších společností, sdružení i spolků. I Umrlčí království má své více či méně slavné osobnosti, hybatele dějin a každý z nich si jistě zaslouží svůj medailonek. Třešničkou na pomyslném dortu může být bestiář nemrtvých.

Sedmý živel rozhodně není určen úplným začátečníkům, kteří nemají s Asterionem žádné zkušenosti. Najdete v něm množství odkazů na asterionské dějiny v průběhu věků, jež nejsou v Sedmém živlu podrobněji vysvětleny, a neznalý čtenář tak může těžce tápat, co s čím souvisí. Jednotlivé moduly Asterionu se dají použít i jako inspirace k podobnému tématu v jiných herních světech.

Sedmý živel může být velice nápomocný při čtení příběhů odehrávajících se v asterionských říších. Například Magnólie Haniny Veselé kromě psioniky disponuje i talentem pro práci s (ne)mrtvými a o „nekrouše“ až příliš často při svých dobrodružstvích zakopává.

Za velký nedostatek  modulu se dá považovat absence výraznější časové osy velkých asterionských dějin, přestože drobný pokus o ni se tu objevuje. Hráči mají při užívání Asterionu určitou volnost, ale jasné hranice by měly být zmíněny i v tomto modulu. Totéž se týká i mapového materiálu. Až hluboko na konci knihy je plánek Nového umrlčího království, ale nějak se zatoulala mapka toho starého. Autoři sice uvádějí, že další doplňkový materiál se dá najít na webových stránkách Asterionu, ale své místo by mohl mít i v modulu.

Sedmý živel by určitě neměl chyběl v knihovničce nadšených hráčů Dračího doupěte a cestovatelů po cizích světech, kterým může pomoci porozumět nelehkému řemeslu obyvatel Umrlčího království. Snad tímto počinem začíná úspěšná kapitola vydávání nových anebo rozšířených asterionských modulů a nejedná se pouze o osamělý výkřik do tmy.

Vydalo: Mytago, 2015