Seth Patrick: Oživovatel

Jsou s to oživit lidi, kteří nedávno zemřeli, a pak je nechat pronést svědectví o vlastním skonu… Říká se jim reviveři, oživovatelé. Zprvu vyvolávali nedůvěru, nakonec je však společnost akceptovala – výpovědi mrtvých byly povoleny v soudních síních a forenzní oživování se stalo součástí policejního vyšetřování.

Reviver Jonah Miller je navzdory své strastiplné minulosti jedním z nejlepších oživovatelů. Během jednoho hovoru s obětí brutální vraždy však ucítí, jak ho něco pozoruje. Čeká. Pak je zabit Daniel Harker, první novinář, který na oživování upozornil veřejnost, a Jonah je záhy vržen do honby za odpověďmi. Společně s Harkerovou dcerou Annabel objeví dlouho skrývané a dávno zapomenuté pravdy, jež zpochybní vše, čím se Jonah doposud řídil…

Román Oživovatel je prvním dílem plánované trilogie.

Seth Patrick je rodák ze Severního Irska, vystudoval matematiku na Oxfordu. Než se začal věnovat pouze psaní, pracoval třináct let jako programátor her ve světoznámé a oceňované sérii Total War. Žije v Anglii s manželkou a dvěma dětmi. Oživovatel je jeho první román.

Ukázka z knihy:

Patrick_OzivovatelJonah sklopil oči k zemi. Muž měl na nohou obnošené tenisky, staré a odrbané. Jonah se na ně zadíval. Neměl ponětí, proč se dívá. Z mužovy levé boty se odloupla první dvě písmena loga Reebok. Vzpomněl si na slova, jež pronesla Nikki při oživování: Viděla jsem mu jenom nohy.
Boty nepopisovala, ale on je jaksi poznával.
Ty, pomyslel si. Ty.
Never už stál po jeho boku a Jonah se k němu obrátil. „Ty boty, Nevere,“ řekl. „To je on. Ty samé boty.“
Jonah se otočil a pohlédl na muže, na jeho oči. Byl v nich strach, a šok; ale byl v nich i vzdor, a v okamžiku, v němž Jonah uviděl ten vzdor, ucítil, jak se v něm vaří hněv. Překypující zuřivost, pro niž neměl zdroj. Děsilo ho to.
Jonahovi se zatočila hlava, cítil se vzdáleně. Slyšel vlastní hlas, zpočátku tichý a nejistý. „Ty jsi mě zabil,“ pronesl k muži.
Mužův strach viditelně vzrostl, a ucouvl dozadu. Jonah vycítil, že se připravuje utíkat. „Ty jsi mě zabil,“ vyhrkl Jonah, teď už hlasitěji.
Dav přihlížel, vyvedeny z míry, očima těkal z oživovatele v papírové kombinéze na muže, jehož oživovatel obviňoval.
Muž se otočil a dal se na útěk, ale Jonah byl rychlejší a skočil po něm. Začínal být dezorientovaný, připadal si jako pozorovatel, jako by jeho činy nebyly jeho vlastní, slyšel sám sebe, jak znovu a znovu křičí, rukou cosi svírá, cítil, jak mrazení udeřilo s plnou silou, a uvědomil si, že to, co svírá, je mužovo hrdlo.
Jakési paže ho tahaly, ozýval se křik lidí, jež poznával – Johnsonův, Naly Georgeove, Nevera Gearyho, Crennera, Grahama Wooda, Julie Woodove. Tati, slyšel ve vlastní hlavě. Mami.
Odtahovali ho, drželi ho, zatímco jeho zuřivost opadávala.
Ze světa kolem něj všechno mizelo. Světlo, barva a zvuk se zcela vytratily. Ale ještě předtím zachytil pohled Grahama Wooda, ohromeného a stojícího jen par centimetrů od něj.
„Promiňte mi to,“ slyšel Jonah svůj vlastní hlas, ale byl si jistý, že to nemluví on. „Byl to on, tati. On to udělal. To on mě zabil.“ Pak tma.

Vydal: Knižní klub; prosinec 2014