Upíři u nás

Kde najdete jedny z nejstarších hrobů ve střední Evropě, v nichž jsou pochováni lidé, na kterých byly provedeny proti-vampiristické opatření? No přece u nás! V článku se dozvíte zprostředkovaně o upírech z Čelákovic, ale také o upírech ze Starého Města ode mne, neb já jsem domorodec.

 Čelákovice

V jedné malé vísce na severo-západ od Prahy byla při výkopu v roce 1966 nalezena kostra, na místo byli přizváni ochránci pořádku a samozřejmě doktor (bližší podrobnosti v odkazu níže). Výzkum, který proběhl na místě, několik měsíců poté přinesl znepokojivé výsledky. Kosterní pozůstatky 14-ti jedinců, na kterých byla provedena proti-vampiristická opatření, u některých ještě zaživa. Pro slabší povahy zde nechám místo pro imaginaci, zbytek nechť hledá nechutné podrobnosti v dokumentaci uvedené níže.

Největší fór na tom je, že SNB v rámci „zachování klidu občanů“ všechny písemnosti kolem případu zabavila, kosterním pozůstatkům nepřirozeně upilovala špičáky na úroveň ostatních zubů, protože se zdály nadměrné vyvinuté (což není pravda, jenom o pár milimetrů přesahovali průměr). Vše teď zřejmě leží v trezorech BIS. To jste nečekali, co? Důvěrně mezi námi, takovýchto objevů bylo více, bohužel se k nim nedostala média jako v případě Čelákovic. Bylo to velmi probíráno na Nově, takže některé informace musely být uvolněny.

Odkaz: ZIN Panoptikum – nejlepší informace o Čelákovicích

upiri_u_nas

Staré Město

Nejdřív bychom si měli uvést nějaké historické souvislosti. Na území tohoto města se v letech 833 n. l. až (asi) 907 n. l. nacházelo největší centrum Velkomoravské říše. Odtud ji i spravoval sám Svatopluk (toto místo vidím z balkonu :D). V té době bylo území sloučeno i s vesnicí Velehrad (ano, vele grad – bájná nedobytná pevnost). Tudy prošli i Cyril s Metodějem. Prostě jak sami uznáte tímto místem kráčela historie. Pro bližší informace odkazuji na Wikipedii.

Jistě si dovede představit situaci v ranném středověku. Přišli nový věrozvěsti, začnou vám kázat, slibovat hořký konec v pekle, když vás nepokřtí a nastupují nové generace, ještě pověrčivější než jejich otcové. Je čas se zbavit stařešinů a jiných lidí s „ďábelskými“ schopnostmi.

Existenci vampírů vám vnucovat nebudu, existuje spousta sofistikovaných, ale i bulvárních teorií. Ovšem za vše hovoří jediné. V jednom z rodišť pověr o upírech (Transylvánie, moji milý, byla zatraceně blízko, za rohem máme Karpaty a Velká Morava obsáhla i Slovensko, takže buďme na sebe trošku hrdí a nechme Rumuny okrádat turisty) se dosud našlo jenom JEDNO naleziště vampírů? A to ještě doteď částečně utajované! Taky Vám něco smrdí? Mě taky smrdělo.

U nás se vypráví jedna pověst (Budu upřímný, když si na ni vzpomenu, zde na místě, kde pozůstatky leží/ležely jenom pár (set) metrů, běhá mi mráz po zádech.) o velkém vampírovi a jeho druzích, s kterým svedli sedláci boj a uvěznili ho v hrobě. Nebyl to ledajaký vampír, tento byl zákeřný, neb čerpal život ze slunce. Odsekli mu hlavu svázali ho stříbrným řetězem a do hrudi zarazili hrot. Totéž provedli i s jeho druhy. A hle, co se tu nenašlo…

V mém pátrání se ke mě doneslo jenom málo informací, ale vzhledem k tomu, že u nás proběhlo spoustu vykopávek, tak nemám jasné informace o době nálezu. Dokonce ani místo není jasné, neboť je kolem Starého Města velká oblast nálezů (Uherské Hradiště, Velehrad atd.). Zjistil jsem jenom střípky, ovšem jejich pravdivost jsem i ověřil u více zdrojů.

Bylo nalezeno více kosterních pozůstatků, na kterých byly použity protivampiristická opatření. Jedenu z pohřbených byl vysoce postavený člověk, svázán stříbrným řetězem. Jejich hlavy byly netradičně otočeny na západ! Zajímavé byly jejich nadměrně vyvinuté špičáky, resp. jen u jednoho pozůstatku, Zbytek je měl vytrhané. Někteří měli odstraněny končetiny atd. Doporučuji se pokusit vytáhnout bližší podrobnosti pří návštěvě Památníku Velké Moravy.

Slibuju, že nově zjištěné fakta zveřejním, zatím jsem se dostal k pár zajímavým spekulacím. Ty tu zveřejňovat nebudu, nejsme bulvár!

P.S.: Divíte se mi, že spím s osikovým křížkem na krku?