Proměna

Máme mezi námi nového autora a dnes vám přinášíme jeho první báseň. Věříme, že se vám bude líbit a že nám Samael bude i nadále zasílat svoji tvorbu.

Noc dnes tak temná jest,
měsíc na obzoru mihotavě svítí.
Mračna téměř zakryla tu krásnou Lunu,
která i nejstinnější místa prosvítí.

Ta krásná noc jenž pro mnohé je dnem,
dnes osud můj zpečetila jen.
Ta krásná žena jenž u městské kašny stála,
svým pronikavým pohledem mne uhranula.

Ten pronikavý pohled, ta krása její,
oslnila mne bez dlouhého přemýšlení.
Ty dlouhé černé vlasy, plné rudé rty její,
okouzlily mne k nepoznání.

Tu noc já smrtelný ještě byl,
avšak ráno se již neprobudil.
V noci znovu jsem vstal a hlad veliký pociťoval,
sílu větší jsem cítil a svět se mi o moc víc líbil.

Teď kráčím staletími noc co noc,
u kašny té já oběti hledám,
Noc se stala mým dnem,
krev zase mým sladkým vínem.