Vlčice

Takřka třísetstránková kniha za cenu 60 Kč? Nemožné! Zvláště v dnešní době, řekne si každý. Naštěstí se tak poprvé stalo díky spolupráci časopisu Pevnost a vydavatelství Wolf publishing. Jaká tedy je knižní příloha Pevnosti od Zdeňka Žemličky? Podívejme se jí na vl(kodla)čí zoubek.

Vlčice - Zdeněk Žemlička

Území Čech a Moravy, počátek našeho letopočtu. Právě zde se odehrává příběh, ve kterém autor vcelku důmyslně mísí fikci a skutečné historické události. Nacházíme se v době, kdy naše území opustila většina Bójů a na jejich místo přichází germánské kmeny Markomanů a Kvádů.

A právě markomanský král Marobud je jednou z hlavních postav. Jeho nezřízená touha po moci a ženách odstartuje příběh, v němž není nouze o krvavé souboje mytické bytosti i romantické chvíle.

Jednoho dne spatří Marobud ve svém hradišti překrásnou ženu a přesvědčen o své neodolatelnosti a moci se jí pokusí získat pro své chvilkové potěšení. Žena, bójská královna Brenna, se mu však vysměje a ani na druhý pokus, kdy jí Marobud vyslídí až v jejím domě, se markomanskému králi nepoddá.

Do hloubi duše uražený Marobud se rozhodne pro pomstu a nechá Brennu i s jejím manželem zavraždit a jejich dům vypálit. Netuší však, že krutému vraždění unikla Brennina mladá dcera Kroana, jež je stejně jako její rodiče vlkodlakem, a která se stala svědkem smrti svých rodičů. A tentokrát je to její mysl, v níž vzplane touha po pomstě.

V dalším průběhu děje máme možnost sledovat Kroanino dospívání, zdokonalování se v boji, její první milostné vzplanutí i zklamání. Kroana se vydává na nelehkou cestu, aby pomstila smrt svých rodičů, na které ji čekají mnohé nesnáze a nelehká rozhodnutí.

Od úvodních stránek až po samý konec je kniha napsána velmi čtivě a ubíhá ve svižném tempu. Autor rozhodně nenudí dlouhými popisnými pasážemi a historická fakta servíruje postupně a nenuceně. Jen v několika málo případech nerozvine do plné šíře naznačené motivy a děj v těchto okamžicích končí jaksi předčasně.

Pokud má čtenář pocit, že souhra fikce a historie poněkud skřípe, dá mu vysvětlení závěrečný autorův doslov, v němž jsou historické reálie shrnuty a vysvětleny. Kniha samotná si zaslouží tři poctivé hvězdičky, časopis Pevnost a Wolf Publishing plných pět za nápad a realizaci.


Autor článku vás zve na návštěvu vlastního webu věnujícího se sci-fi a fantasy, kde kromě této recenze najdete mnoho dalšího! ;)