Lara Adrian: Popel půlnoci

Rodina a nejbližší přátelé Andrease Reichena byli brutálně vyvražděni. Nyní si jde Andreas pro svou pomstu.

Adrian_Popel_pulnociAndreasův život řídí touha po pomstě. Má dar ovládat oheň a toho využívá proti nepřátelům. A nyní si jde pro Wilhelma Rotha, mocného upíra, který dal vyvraždit všechny obyvatele Temnosti, kde žila Andreasova rodina. Do cesty mu ale vstoupí Claire, Rothova Vyvolená a Andreasova dávná láska. Jeho cit k ní sice nikdy nevychladl, je ale odhodlán dostát svému slovu a Wilhelma zabít.

Andreas stojí mezi dvěma mlýnskými kameny: schopnost ovládat oheň mu dává prostředek k vykonání pomsty, každé využití této schopnosti ale snižuje jeho sebeovládání a zvyšuje touhu po krvi. Hrozí tak, že podlehne Krvežíznivosti a zešílí. Navzdory svému krvavému úkolu a odhodlanosti, s níž strategicky zabíjí jednoho nepřítele po druhém, je v srdci dobrákem, kterému záleželo především na rodině a přátelích. A nezastaví se, dokud je nepomstí a nezabije Rotha. I kdyby cenou za to byl jeho vlastní život.

Claire je manželkou jeho úhlavního nepřítele, ale ve svazku s ním trpí. Svatba s Rothem pro ni znamenala obrovskou chybu, která se ale nedá napravit. Už třicet let je uvězněná v manželství s mužem, kterému je lhostejná. Pak se ale do jejího života vrátí Reichen a Claire se ocitá před rozhodnutím, zda zvolit muže, kterého miluje, či muže, jemuž přísahala oddanost. Claire je čestná žena, věrná svým slibům, přestože je složila prohnilému muži.

Lara Adrian umí zaskočit nečekanými zvraty na obou stranách barikády, kdy proti sobě postavila Řád a Wilhelma Rotha s ultrapadouchem Dragosem. Události se na sebe nabalují a s každým dílem kulminují stále víc, lze proto očekávat, že v nejbližší době dojde k nevyhnutelnému střetu. Na něj si ovšem čtenáři musejí počkat do dalšího dílu.

Romantická linie je jedna z nejžhavějších v této sérii, ale stejně jako předchozí díly i Popel půlnoci staví především na akčnosti dění ve světě, v němž se příběh odehrává. Laře Adrian se daří výborný mix akce a napětí s tou správnou dávkou romantiky. Vytvořila fungující a zajímavý svět a nahustila děj tak, že stránky letí jako splašené.

Pokud máte zájem o paranormální romanci s propracovaným světem, sympatickými hrdiny, neustále stoupající kvalitou i gradací jednotlivých dílů a akční zápletkou, kde hrdinové namísto slov konají, pak je série Půlnoční rasa právě pro vás.

Vydalo nakladadelství Brána, 2014