Kendare Blake: Pět temných osudů

Souboj trojčat se nachýlil ke konci. Přestože Katharina už své královské povinnosti oficiálně převzala, její sestry Arsinoe a Mirabella stále přežívají v táboře vzbouřenců sešikovaných pod praporem čtvrté polydonické královny Jules.

Vzbouřenci se ocitli v úzkých. Když Katharina zabila Madrigal, Julesinu matku, polydonická královna se kvůli uvolněné kletbě stala nebezpečnou a pro převrat nepoužitelnou. Arsinoe se snaží pomocí lektvarů vrátit své kamarádce příčetnost, protože lidé přestávají věřit v revoluci a odcházejí. V tu nejméně vhodnou dobu je navíc opouští Mirabella. Mocná elementálka přijímá pozvání své korunované sestry a tajně se vytrácí do hlavního města.

Královna Katharina má dost vlastních problémů i bez hrozící války se vzbouřenci. Mrtvé královny nad ní stále častěji přebírají kontrolu, což má fatální následky nejen pro ty, kdo se jí zprotiví, ale i pro její nejbližší. Důkazem toho je její milenec Pietyr, který se pokusil mrtvé královny z Kathariny vypudit. Léčitelé marně pátrají po příčině jeho vnitřních i vnějších zranění, natož aby ho dokázali probudit. Ostrov Fennbirn navíc stále svírá smrtící mlha vyvolaná nejspíš samotnou bohyní, nespokojenou s průběhem nástupnického roku. Mlha se brzy přesune z moře i na pevninu.

Arsinoe nyní trápí především Mirabellin odchod. Jako jedna z mála doufá, že její mocnou sestru na královnin příkaz unesli, nebo ji vylákali lstí. Zorganizuje výpravu, která má Miře pomoci uprchnout. Mirabella však pomoc odmítá. S Katharinou se jí podařilo sblížit, navíc je blízko odhalení královnina tajemství. Zatímco většina členů Černé rady by elementálku nejraději obětovala, aby zastavila postupující mlhu, Katharina ji chce udržet z vícera důvodů naživu. Poté co do ní vstoupily mrtvé královny, pravděpodobně nebude schopná počít následnická trojčata. Mrtvé královny mají ale s nejmocnější ze sester vlastní temné plány. Pokus dostat Mirabellu do bezpečí se ale fatálně zvrtne na obou stranách. A poslední bitva královen na sebe nenechává dlouho čekat.

Kendare Blake v krátkých kapitolách románu Pět temných osudů svižně přeskakuje mezi liniemi hlavních hrdinek, takže je těžké najít v posledním díle hluché místo. Jak už bývá u Kendare Blake zvykem, akce a zvraty přetínají bez ohledu na zamýšlený výsledek dlouho připravované strategie a plány. Elementálka Mirabella, ač nejmocnější, zůstává klidnou, nepříliš vzrušující postavou. Travička Arsinoe a její nejbližší si ukrajují v celém příběhu pozvolnější dějové pasáže, které můžou čtenáře trochu nudit. Nejzajímavější hrdinkou zůstává Katharina. Od prvního dílu Tři temné koruny působí jako vhodná adeptka na vítězství: slabá tak, že její příprava na souboj královen sahala daleko za hranice týrání, zároveň stále zarputilá a ambiciózní, ale i křehká. Díky mrtvým královnám se z ní stala panovnice nahánějící hrůzu. Když se jí ale podaří prosadit své pravé já, je snadné zakolísat a zase si ji oblíbit.

Přestože poslední díl čítá 460 stran, zdál se mi ze všech nejucelenější a bylo těžké odkládat knihu na konci kapitol. V druhé třetině ale z nepochopitelných důvodů prudce klesá gramatická i stylistická úroveň textu. Je snazší najít stránku s jednou či více chybami než nějakou bez nich. Obsahově není příliš co vytknout. Kdo pokračoval ve čtení série Temné koruny, musel si už na diskutabilní reálie autorčina světa zvyknout, stejně jako na styl jejího vyprávění. Snad jen co se týče fungování mrtvých královen, nelze přehlédnout, že Kendare Blake hýbe pravidly podle toho, k čemu je zrovna potřebuje využít.

Závěr tetralogie Temné koruny až na pár okamžiků nenabízí velká překvapení. Příběhu by neublížilo, kdyby byl zkrácen do tří knih, protože je od prvního dílu víceméně jasné, jak to celé (ne)skončí. Čtenáře přitom neukonejší ani osud přeživších postav, protože většina z nich se dočkala spíše otevřeného konce. Vyvrcholení je přesto strhující. Kendare Blake oddaluje nevyhnutelné a dává tak přeci jen malou naději na nečekaný zvrat. Ve výsledku naštěstí nesahá po zázračném zásahu vyšších mocí, takže je na jednu stranu konec sice očekávaný, ale na druhou důstojný a věrohodný.

Vydal: Fragment, 2021
Překlad: Alžběta Kalinová
Vazba: pevná
464 stran / 399 Kč