Sara Raaschová: Rebelové vln

Nenechte se názvem zmást. Rebelové vln nejsou jen tak obyčejný příběh o pirátech, Sara Raaschová do něj totiž přimíchala náboženské fanatiky i bylinnou magii.

Po skončení války s Argridem zavládl na ostrově Svatý Loray částečný mír. Jenže při mírových jednáních zmizí argridský generál a Argriďané volají po krvi pirátů. Mír je ohrožen a navíc na ostrově hrozí, že propukne občanská válka. Situace je složitá a Adeluna, dcera radní, se rozhodne generála najít a spor urovnat. Nikdo nezná ostrov a piráty tak dobře jako Devereux Bell, který zrovna není miláčkem obyvatel ostrova. Při svém pátrání objeví spleť intrik vedoucích k Argridu, a pokud něco nevymyslí, na ostrově se opět rozhoří hranice. A v Argridu se princi Benatovi dostane nabídky, která by ho rychle mohla dostat na kacířskou hranici.

Vojačka revoluce Adeluna, zkráceně Lu, už pro ostrov vykonala mnoho a bude ho bránit stůj co stůj. Vyzná se v bylinné magii víc, než by se od ní očekávalo. Devereux jako nezávislý pirát mimo syndikáty se stará hlavně o přežití své posádky a sebe. Princ Ben se necítí v Argridu bezpečně a nikomu nevěří, neboť jeho otec nechal upálit jeho strýce a bratrance. Není oddaný věřící a uvědomuje si, jaké zvěrstvo se ve státu děje.

Všechny hrdiny ovlivňují stíny minulosti a jejich démoni. Autorka postavy vytvořila realisticky jako složité lidi, jejichž jednání je ovlivněno různými faktory, mýlí se a mají v sobě různé předsudky, obavy a ideje. Velmi sympatické také je, že se Lu a Devereux hned na sebe nevrhli nebo se do sebe nezamilovali, ale postupně se sbližují.

Svět Rebelů vln se skládá z pevninských států Argrid, Mecht, Tuncay, Grozda a Emerdon a ostrova Svatý Loray. O Mechtu, Tuncayi, Grozdě a Emerdonu se toho čtenář dozví pramálo. Argrid je náboženský fanatický stát, který chce očistit ostatní od Ďábla a jeho magie. Největším trnem v jeho oku se stal Svatý Loray, ostrov uprchlíků, odkud tato magie pochází. Argriďané se snažili ostrov získat, ale nepodařilo se jim to. Na Svatém Lorayi vládne Rada sestavená především z revolucionářů, pirátské syndikáty ale nezískaly zrovna dobré postavení, což vede k rozporům na ostrově. Čtenář díky Lu a Benovi nahlédne do fungování států, což autorka zvládla také skvěle.

Čtenář sleduje dění na Svatém Lorayi a v Argridu. Dvě z hlavních postav žijí na Svatém Lorayi a ta nevyváženost jde v příběhu cítit. Nepříliš záživné části s Argridem byly povětšinou krátké, ale někdy Sara Raaschová utla zajímavou lorayskou část a následovala ji argridskou. Velmi kreativně autorka pojala bylinnou magii, a leč čtenář dostal jen jakousi ochutnávku, nejen v tomto případě, nejspíše jí v příštím díle dostane více. V příběhu se nachází velmi dobré scénky a solidní zvraty, nepřipadaly mi ale moc napínavé.

Fantasy příběh Rebelové vln autorka vypráví ve třetí osobě ze tří různých pohledů – Luina, Devereuxe a Benata. Úvahy postav a popisy převažují nad dialogy. Sara Raaschová se nebojí používat složitější souvětí, ale jsou srozumitelná. Děj probíhá plynule a kniha se příjemně čte. V příběhu se vyskytuje několik slov z argridštiny a čtenář se dozví o existenci tuncayského dialektu thuti. Humoru je zde poskrovnu, nudit se však čtenář nebude.

Pokud si chcete přečíst něco zajímavého a nevadí vám, že nezažijete pocit jako na horské dráze, Rebely vln určitě zkuste.

Ukázka

Vydalo: CooBoo, 2018
Překlad: Zdeněk Uherčík
Vazba: vázaná
Počet stran: 336
Cena: 299 Kč