Denuo Sanctum 6

Šestý díl povídky ze světa knih Ritus a Sanctum. Ericův příběh pokračuje…

(předchozí díly: 1, 2, 3, 4, 5)

Eric škubal s pouty, která ho držela na místě. Musel se odsud dostat a zjistit, co se tady děje. Náhle vedle sebe zaslechl nějaký pohyb. Otočil se, ale nic neviděl. Stále ale slyšel šramot. Rozhodně to nemohla být Tara. Po zemi se pohybovalo něco těžšího.

Eric se rychle otáčel a hledal zdroj podivných zvuků. Nebyl to jiný vlkodlak ani kočka. Bytost prošla okolo velkého okna a muž viděl, co se kolem něho pohybuje. Postava vysoká dva metry s velkými křídly.

Dveře Ericova vězení se otevřely a postava zmizela ve stínech. Tara za sebou hned zavřela a posadila se vedle svého vězně. Rychlým pohybem vytáhla stříbrnou jehlu a bodla Erica do ruky. Ozvalo se tiché zasyčení.

„Už jste skoro připraven, brzy budete moci opět bojovat s vlkodlaky.“ Vesele se usmála a odcházela.

Eric začínal pochybovat o jejím duševním zdraví. Jak někomu takovému může vysvětlit, že s vlkodlaky bojovat nebude.

„Vraťte se zpátky,“ křikl na ni, než stačila zavřít dveře.

Tara  se vrátila a opět si sedla na zem.

„Váš společník mě má hlídat, nebo zkoušet moje smysly?“

Žena se zatvářila překvapeně. „Jakého společníka myslíte? Jsme tu jen my dva.“

Eric jí vyprávěl o podivném návštěvníkovi, který se ztratil s jejím příchodem. Opravdu vypadal neklidně.

Několik minut jen mlčela, než vymyslela, co dál. „Musíme odsud odejít. To musel být pozorovatel.“

Eric nebyl o moc moudřejší. „Jaký pozorovatel? Co to má být? Posílá ho Fenris?“

Tara opět několik minut přemýšlela. „Fenris umí spoustu věcí, které jiní vlkodlaci neovládají, ten posel pocházel od něj. On nás hledá a už zjistil, kde jsme. Musíte se ke mně přidat, nebo všichni zemřeme.“

Eric souhlasil a tak se ocitl zase na svobodě, i když nevěděl, jestli by nebylo lepší, kdyby byl tiše. To stvoření vůbec nemuselo pocházet od Fenrise. Buď je Tara až moc zbrklá, anebo ví víc, než prozradila. Nikdy neslyšel, že by něco říkala o poslech Fenrise.

Společně vyšli z budovy a nasedli do starého vojenského auta. Venku bylo světlo a Eric si musel na tolik slunečních paprsků nejdříve navyknout. Tara mezitím nastartovala a rozjela se po staré silnici. Kola skákala mezi výmoly, které muž naposledy zažil v Praze. Pořád si pamatoval na medvědodlaka, který ho skoro zabil.

***

Lena se rozeběhla ke dveřím a vyděšeně zůstala stát několik kroků před nimi. Do místnosti vešel cizí muž. Jeho černé oči si přeměřily ženu před ním. Bledé ruce s dlouhými černými nehty zavřely dveře. Dychtivý úšklebek odhalil jeho špičaté a dlouhé zuby. Lena udělala několik kroků zpět, jako by jí něco takového mohlo pomoci.

Muž se s tichým křupáním kostí proměňoval do vlčí podoby. Žena se dala na útěk. Probíhala chodbami domu a mířila ke sklepu. Vlkodlak dusal za ní, téměř cítila za sebou jeho dech. Stále ale slyšela křupání kostí. Bestie za ní běžela, zatímco se proměňovala.

Lena rozrazila dveře a popadla stříbrný meč. Vlkodlak se zastavil a vzpřímil na zadních nohou. Tlama se mu roztáhla v děsivém šklebu a poté mučivě pomalými kroky zamířil ke své oběti. Každý svůj pohyb si užíval. Větřil směrem ke kořisti, aby cítil její strach. Najednou se zastavil a zavyl bolestí.

Lena zůstala vyděšeně stát. Viděla ale, jak špička něčí šavle probodla bestii břicho. Vzduch se naplnil pachem spáleného masa. Vlkodlak znovu zavyl a vytrhl si čepel z těla.

Za zády bestie se objevila další žena. Rudé vlasy jí spadaly do obličeje zrudlého hněvem. „Přišla jsem vám pomoci,“ křikla na Lenu udýchaně, než opět zaútočila.

Bestie se vzpamatovala z příchodu další protivnice a rozběhla se směrem ke dveřím. Šermířka skryla zbraň a běžela za ní. Lena zůstala stát na místě. Nevěděla, co se tu děje. Najednou se vynořují lidi, které nikdy neviděla, a zabíjí dlaky.

***

Staré auto zastavilo před nepoužívaným skladištěm. Eric i Tara vyšli z auta. Ve dne se nemuseli bát žádného protivníka, nebo si to aspoň mysleli. Ani jeden z nich si tak nevšiml postavy, která si je mlčky prohlížela. Prošli kolem ní a zavřeli za sebou dveře.

Okřídlený tvor vylétl k oknu a nahlížel dovnitř. Žena rozložila mapy a něco na nich muži ukazovala. Bytost slétla zpět na své místo a naslouchala. Eric něco vykládal o Fenrisovi. Bytost ho znala, setkala se ním. Lena ale mluvila o poslech. Bála se jich a chtěla vlkodlaka co nejdříve zabít.

***

Eric naštvaně praštil do stolu. Lena nechtěla pochopit, že zabití Fenrise nemůže provést jen jeden dlak. Pořád ukazovala na místo vlkodlakovy skrýše a chtěla se za ním co nejdříve vypravit. To by ale znamenalo jejich smrt.

Panter a vlk proti bestii, která dokázala vyvraždit celou armádu.

Lena se ale nechtěla vzdát tak lehce. Sama jej téměř zabila.

Někdo začal otevírat dveře skladiště. Oba sebou trhli a sledovali, jak se ve vchodu objevila okřídlená postava. Lena stála s otevřenými ústy v němém úžasu. Proti nim stál anděl.