Noční host – hrůzostrašné příběhy z českého venkova na přelomu 19. a 20. století

Duch minulosti ztvárněný v próze může být pro současného čtenáře daleko magičtějším zážitkem, než byl pro lid minulých epoch, ve kterých tyto texty vznikaly. A to i přes to, že dřívější lid býval v běžném životě daleko pověrčivější a zásahy tajemných a nebezpečných nelidských bytostí vídal na každém kroku.

Knihu s poeticky výmluvným názvem Noční host sestavil z povídek F. X. Svobody a fakticky obsáhlým doslovem opatřil spisovatel a v nemenší míře archivář Petr Boček. Zhostil se této role s bravurou sobě vlastní.

Jak pozorujeme – Studentovi vracejícímu se na prázdniny na korbě povozu zahloubanému do krás světa postačil jeden incident, aby naprosto změnil jeho pohled na okolní svět.

Vidění – Skupinka mužů se ve vánici střetne s mladým studentem, jenž se k nim připojí, aby této společnosti vylíčil příběh o hrůzném přízraku, který jej za určitých okolností, jako kupříkladu silného sněžení, pronásleduje.

Soud lidu – Dopadení násilnického, nožem se bránícího zloděje obilí vede lid k vzkypění nízkých pudů, vedoucích až k tragickému závěru.

Strašný dar – Poklidný život chudé slepé vdovy žijící se spanilou mladou dcerou na samotě u okraje říčního srázu se pomalu začíná měnit v tušení neodvratné změny věštící pro obě tragédii.

Přepadení – Povozník za večera lesem převáží na voze kupci zboží, přitom je přeplněn pozitivními myšlenkami na svůj budoucí život. Postupně na něj dolehne zlá předtucha, když míjí křížkem označené místo, a začne se naplňovat.

Výprava za oběšencem – Dva chlapci zaslechnou zvěsti o oběšeném vandrovníkovi. Okamžitě v nich uzraje plán v lese strom s tímto oběšencem nalézt a řádně si jej prohlédnout. Jejich plán se ovšem s přicházejícím stmíváním začíná měnit na strachem naplněné bloudění při hledání cesty domů. Nemluvě o tom, co je čeká, až přijdou takto pozdě za tmy.

Zázračný bič – Povozník při noční jízdě objeví na svém voze nezvaného spolucestujícího, jenž mu celou dobu brzdil povoz. Ten mu ovšem za služby odvozu do Prahy nabídne magický dar, který nakonec ani povozníku, ani nikomu jinému štěstí nepřinese.

O dávno zemřelém bratru – Nálada před bitvou u vojáků vyvolává různé myšlenky, vzpomínky i pověrčivosti vedoucí k nešťastným událostem.

Černá skála – Bohatý rolník má vyhlédnutou nevěstu, dceru chudého koláře z vedlejší vsi. Každý den ji navštěvuje pěšky zapovězenou cestou přes les a zpět se vrací již za tmy. Ta vede kolem Černé skály, o které se říká mezi lidem, že je spícím zkamenělým Ďáblem. Navíc je do rolníka zakoukaná rychtářova dcera, jež je i s pekelnými silami ochotna uzavřít pakt, aby dosáhla svého.

Sadař Janatka – Jinak jedno z neškodných vypravování při draní peří o zahlédnutí přízraku chlapce vylézajícího ze studně vede k oživení staré tragédie, která nakonec vede i k tragédii nové.

Na noční stráži – Unavený voják na stráži v arestu je v polospánku svědkem vyprávění jednoho z vězňů, jak málo může vést k vynesení trestu popravy.

Výrař Poupa – Nepřízeň počasí přivedla poutníka pod ochranu střechy hájenky, kde mu stará vdova vypráví tajemný příběh o ještě tajemnějším muži, o němž si okolní lid vypráví celé legendy. A to i dlouhou dobu po jeho smrti.

Noční návštěva – Přeživší vojáci se po prohrané bitvě stahují na předem vytyčené pozice, aby mohli s jistotou říct, kdo přežil, kdo je raněn a kdo padl. Odpočinout si a znovu se zformovat. V této noční chvíli není nic snazšího než příchod přízraku jednoho z nich, vyčítajícího umrlčím pohledem zdánlivě nevinné provinění, provedené navíc nevědomky.

Vášně – Bitva mezi revírníkem a pytláky je nejen zdlouhavou hrou nervů, nýbrž i nebezpečným podnikem, který může kohokoliv z nich stát život. I proto zde dochází k nemalým vzkypěním vášní.

Duše bojiště – Host z Prahy, rozhodnutý strávit měsíc dovolené v poklidném prostředí hotelu a okolní přírody, je hned první den, po čase zvonění klekání, svědkem přízračného zjevení padlých vojáků, neboť ta poklidná místa byla svědky nejtěžších bojů dávné bitvy.

Kocour – Dva bratři, z nichž jeden je stižen souchotinami, bláhově uvěří pověře o možném rychlém uzdravení. To vede k bestiálnímu násilí na nevinném zvířeti.

Spálený dvorec – Panská ruina vyvolává v představivosti pověrčivého lidu různé představy a vede k vypravování fantaskních báchorek. I když je její historie poměrně známá, vyvolá v duši dítěte neutuchající touhu přespat na těchto místech a přijít záhadám na kloub.

Tajemství – Vyprávění o tajemném tesaři, tak často zmiňovaném při draní peří, znali snad všichni lidé v okolí, a dokonce se mu snažili přijít na kloub, až se do příběhu sami zapletli. Krásný příklad toho, jak se příběh spojený s určitým člověkem a místem, kde žil, vyvíjí a je stále živý, až se stává legendou, zrovna jako další lidé nesmrtelnými účastníky tohoto příběhu.

Kam jdeme – Snový příběh muže, jenž kráčí neznámou krajinou po cestách a stezkách, na nichž rozeznává stopy člověka, jdoucího těmito místy před ním. Neodehnatelná nutnost následování těchto stop jej přivede k poznání, nikoliv však šťastnému.

Jak už bylo výše řečeno, zhostil se Petr Boček editorské práce s bravurou sobě vlastní. Ostatně to dokázal již při sestavování jiných sbírek a antologií, ať již povídkových, či básnických. Na stránky knihy Noční host vybral pestrou paletu témat od polozapomenutého spisovatele konce 19. a počátku 20. století Františka Xavera Svobody, rodáka z Mníšku pod Brdy, jehož tvorba je spjatá s prostředím brdských lesů, opředených magií a tajemnem. O autoru samotném i o jeho díle se čtenář daleko víc dozví z Bočkova doslovu přeplněného fakty. Jednotlivé příběhy zařazené do sbírky se zaobírají tématy zjevujících se duchů, přízraků, pekelných i jiných bytostí. Střídají se zde témata pohádková, válečná, hrůzostrašná, mystická, ale i čistě lidsky tragická.

Pro čtenáře, který rád poznává a objevuje dávnější historii klasiků české žánrové literatury, je tato kniha naprostou nutností. Ocení i libozvučnost výrazů stále ještě trochu archaické spisovné češtiny.

Vydala: Carcosa, 2023
Obálka: obraz Duch nad stromy (Gespenst über den Bäumen) od Franze Sedlaceka
Edice: Temnosti (svazek 6)
Počet stran: 288
Vazba: vázaná bez přebalu
Cena: 379 Kč