Kaňte, mé slzy, řekl policista – a slzy kanuly

K důkazu existence člověka nestačí pouze jeho fyzická přítomnost ve světě, nýbrž je navíc nutno ji mít podloženou i úředními dokumenty. Čím sociálně složitější společnost, tím více byrokracie. Pro člověka je důkazem vlastního bytí interakce s jinými lidmi, a obzvláště s těmito svědky společně sdílené životní události.

O tom, co by se přihodilo, kdyby člověk o tato relativní potvrzení vlastní existence přišel, pojednává nové české vydání románu Kaňte, mé slzy, řekl policista (poprvé vyšel v USA roku 1974) od legendy americké science fiction Philipa K. Dicka. Svět, v němž žije Jason Taverner, se příliš neliší od toho dnešního. Moc sice převzala policie a gardisté v nesmlouvavém totalitním zřízení, ale pro televizní estrádní hvězdu a zpěváka, dalo by se povědět přímo planetárních rozměrů, to znamená pramálo. Má vše, co si jen muž může přát. Peníze, věhlas a nesčetný zástup milenek.

Až tedy do chvíle, než se jeho svět obrátí vzhůru nohama a Jason se probudí v laciném hotelovém pokoji, sice s nemalým obnosem peněz v kapse saka, ovšem bez jakýchkoliv dokladů totožnosti. Velice záhy zjišťuje, že den, do nějž se probudil, je v něčem zásadním jiný. Nejde jen o onu nepřítomnost dokladů. Svět je sice stejný, jak si jej pamatuje, až na samotného Jasona Tavernera. Neboť pro svět i všechny lidi v něm přestal existovat.

Znepokojivý román Philipa K. Dicka o možném a velmi pravděpodobném vývoji americké společnosti, drogách a paradoxech vnímání vlastní reality skrze realitu druhých lidí nastavuje ne už pokřivené, nýbrž přímo popraskané zrcadlo dnešku. Na samotné dějové lince je znát, že drogy hrály roli i při vzniku příběhu. Příběh se skládá ze čtyř částí, z nichž poslední je poměrně nečekaný epilog. Hlavní postava je smýkána na cestě za opětovným nalezením své existence, chvílemi se chová roztěkaně a místy směřuje celkem nelogickým směrem.

Nedá se však říci, že by to příběhu nějak ublížilo. Je tomu vlastně naopak. Celá abstraktnost líčení dodává románu potřebnou zajímavost, sílu a spád. A jelikož se i postavy mohou zachovat v líčených situacích jinak, než čtenář očekává, a také toho hojně využívají, dodává to ději potřebnou živost. Informativní dialogy zapadající do příběhu jsou prokládány výpověďmi zdánlivě nesouvisejícími s daným tématem hovoru postav, které ani nenavazují na děj, čímž zdánlivě pozbývají smysl. Jako by se lidé navzájem neposlouchali a mluvili každý zvlášť a pouze proto, aby mluvili. A to, co hovoří ten druhý, je vůbec nezajímá.

Zkrátka a dobře kniha Kaňte, mé slzy, řekl policista skýtá pro hloubavého čtenáře dostatek materiálu na přemítání, a to jak v průběhu sledování „pouhých“ dvou dnů ze života Jasona Tavernera, tak i po dočtení poslední stránky.

Vydalo: Argo, 2021
Překlad: Viktor Janiš
Vazba: brožovaná
248 stran / 298 Kč