Maria V. Snyderová: Studie jedu

Zemřít hned, nebo mít šanci zase žít, i když třeba jen na chvíli? První díl fantasy série od Marie V. Snyderové se konečně dostává k českým čtenářům.

V den své popravy Jelena dostane jedinečnou nabídku, a to stát se ochutnavačkou jídla velitele Ambrosa. Aby však jed poznala, musí ho nejdříve ochutnat. Je to nebezpečná práce v ještě nebezpečnějším prostředí, jelikož generálu Brazellovi se nelíbí, že vražedkyně jeho syna nevisí. Ačkoliv velitel vládne Ixii několik let dobře, někteří lidé chtějí veškerou moc, kterou můžou mít. A sama Jelena se o sobě dozví něco nového.

Příběh se odehrává v zemi jménem Ixie. Dříve byla monarchií, než před několika lety došlo k vojenskému převratu vedenému Ambrosem. Od té doby má společnost danou strukturu, řídí se Kodexem chování a díky uniformám lze poznat něčí povolání a územní zařazení. Země se dělí na osm vojenských oblastí, které mají pod dozorem generálové, kteří se zodpovídají samotnému veliteli Ambrosovi. Kdo nechtěl po převratu zůstat, utekl do vedlejší Sitie. Ixie s ní však nemá nejlepší vztahy, takže jsou hranice a obchodní styky přísně střežené. Ambrose jako nedobyvačný, vcelku spravedlivý vládce je příjemnou změnou v podobných fantasy knihách.

Maria V. Snyderová vytvořila komplexní postavy, jejichž jednání je velmi lidské. Několika přiřkla nesympatické vlastnosti, na ostatní si ale čtenář může udělat názor sám. Jelena je rozumná a chytrá, a tak si ji čtenář brzy oblíbí a snadno se do ní vžije. Velitelův rádce a Jelenin učitel Valek zaujme svou rozvážností, silou a inteligencí (také je částečně ovlivněn Jelenou). Líbila se mi také dynamika mezi Jelenou a Valkem, která neobtěžovala na každém kroku, ale zároveň byla hmatatelná a autorkou vzhledem k situaci i vhodně podaná. Vojáci Ari a Janko do příběhu vnášejí veselý bratrský aspekt.

První třetina Studie jedu se věnuje studiu jedů, poté postupně začínají převažovat další dějové linie, které jsou po celou dobu příběhu hezky propletené. Autorce se Jelenino zaučování povedlo poutavě popsat a tato část čtenáře bude bavit, k tomuto zajímavému tématu však toho mohla (aspoň podle mě) napsat více, obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že Jelenina práce ochutnavačky je po zbytek knihy dost upozaděná. Střípky z Jeleniny minulosti se objevují sporadicky a většinou jsou zapracované do příběhu dobře, ale občas o něco hůře. Příjemné osvěžení poskytne závěr, který nekončí vypjatým momentem a působí z velké části uzavřeně. Autorka si však nějaké volné konce nechala, a tak se čtenář bude těšit na pokračování.

Maria V. Snyderová napsala Studii jedu z pohledu Jeleny v první osobě. Atmosféra je proměnlivá podle situací, nechybí ani chvíle napětí a akce, takže má čtenář pocit, že se stále něco děje. Díky tomu ani nevadí větší převaha popisného textu. Kniha je velmi čtivá, i přes občas se vyskytující dlouhá souvětí. Tato young-adult fantasy se bude líbit čtenáři, který má rád uvěřitelné hrdiny a zajímavou, propracovanou zápletku.

Ukázka

Vydalo: CooBoo, 2020
Překlad: Magdaléna Stárková
Vazba: vázaná
408 stran / 349 Kč