Strašidelné Česko je plné legend a příběhů stojících za vyprávění

Naše země je opravdu bohatá na legendy o čarodějných bytostech, které mohou pomáhat, většinou však člověku při jeho pouti životem škodí. Je to tak nějak v naší podstatě, že si raději vyprávíme ty druhé příběhy. Přece jen slouží k lepším příkladům jak pro děti, tak i pro dospělé.

A právě Strašidelné Česko je publikace, kterou si rodiče mohou užít právě tak dobře jako jejich děti. Autorka Nikola Staňková ji rozdělila do sedmi tematických okruhů:

1) Čarodějné ženy
2) Skřítci a skřítkové
3) Podvodní maníci – vodníci
4) Bílá paní a spol.
5) Úpí upíři?
6) Čertí se čerti?
7) Pérák

Kromě klasických pohádkových tvorů a bytostí je zde jako poslední zmíněn i moderní příklad celkem nedávné městské legendy z období protektorátu Čechy a Morava, kdy přízrak s péry na botách škodil okupujícím Němcům.

Každou kapitolu autorka uvádí vtipným veršem v roztomilém linorytu s vyobrazením bytosti, dále zmiňuje množství příběhů, ve kterých hrály hlavní nebo vedlejší úlohu, doplňuje je o dvoubarevnou fotodokumentaci míst většinou v nádechu modré nebo zelené, na nichž k událostem podle zdrojů došlo. Přidává i slovník pojmů pro zlepšení slovní zásoby dětí a úplný závěr kapitoly tvoří vědomostní test. Každou stranu lemuje silné červené ohraničení. U nadpisů je také pro větší přehlednost použit rozdílný font a velikosti písma v modré nebo červené barvě.

Strašidelné Česko je zajímavá publikace, která dokáže v dětech vzbudit zájem o historii České republiky, stejně jako podnítit dětskou fantazii. Přestože autorka mohla zmínit i další tvory jako kupříkladu hejkaly, bludičky a draky. Přece jen příběhů o nich je v české lidové slovesnosti více než dost. A co třeba takové bludné kořeny? I ty sehrály nemálo úloh v příbězích, zrovna jako čarodějnice, skřítci, vodníci, Bílá paní, upíři a čerti. A Pérák? Tím ještě babičky děsí neposlušné děti na několika místech naší republiky.

Tato kniha může každopádně zažehnout jiskru zájmu v dětské mysli a povzbudit to nejcennější, tedy dětskou fantazii. A je už jen na rodičích, jestli ji podpoří k dalšímu rozvoji.

Publikace je oficiálně určena pro děti od 10 let.

Hodnocení 82%

Vydal: Albatros, 2020
Ilustrace: Jan Kafka
Vazba: vázaná
144 stran / 269 Kč