Kiersten Whiteová: Vzestup

Lada odešla od svého bratra a Mehmeda za svým srdcem – Valašskem, avšak stát se knížetem nebude tak lehké. Mehmed se také pustí do uskutečňování své velké touhy, pokus o dobytí Konstantinopole ho může stát trůn i život.

 

Mocenské poměry v jihovýchodní Evropě se mění a není jisté, kdo na konci dne bude vládnout. Lada svádí boj o Valašsko, kde si bojaři žijí v luxusu a zbytek země nechají chátrat. Mrknutím oka by je odstranila, ale takhle její země nefunguje. Často se bude rozhodovat, zda jednat politicky korektně, anebo zvolit tvrdý až krutý přístup.

Na druhé straně mají Mehmed a Radu také spoustu práce. Dobytí Konstantinopole musí být úspěšné a vše se dělá v co největší tajnosti kvůli zrádci Halilu Vezírovi. Radu se nemá úplně nejlépe a moc tomu nepomůže, že je Mehmedem poslán do nebezpečí za konstantinopolské hradby.

Lada Dracul se moc nezměnila, stále je nebojácný krutý drak. Cítí velkou zodpovědnost vůči svým mužům, zažívá také pocity bezmoci a frustrace při snaze získat trůn. Být závislá na někom jiném, i když na cestě za vysněným cílem, ji opravdu štve. Bratra Rada má ráda a i on ji, ale pořád si nerozumějí v náznacích náklonnosti mezi sebou. Prožívá první sexuální zkušenosti. Možnost, že by mohla otěhotnět, se jí už zamlouvá méně. Její city k Bogdanovi, parťákovi z dětství, nejsou úplně jasné, ale rozhodně se ho nevzdá, i když má v myšlenkách Mehmeda.

Aby Radu mohl připravovat věci na útok, musel opustit místo po Mehmedově boku. Od té doby je skleslejší a bez nálady. Rozzáří a nadchne se jedině tehdy, když narazí na možnost, jak dokázat svou cenu Mehmedovi. Jeho myšlenky se téměř neustále točí okolo Mehmeda. Hodně pochybuje o správnosti své lásky k Mehmedovi a mužům obecně. Události v Konstantinopoli ho však změní.

I když je Mehmed v mysli obou sourozenců, čtenář moc nezná jeho názory, myšlenky a přesné dění okolo něho. Z několika situací v příběhu se však zdá být sobecký, sourozence Draculesti spíše využívá a chtěl by je mít u sebe pro vlastní potřebu.

Příběh se odehrává v 15. století za doby rozpínavosti Osmanské říše a islámu do křesťanského světa. Čtenář trochu nahlédne i do dění především v jihovýchodní Evropě, a to díky Ladě. Události v knize navazují na román Temnota s ročním odstupem.

Historický fantasy román Vzestup má spíše dobrodružnější charakter než akční. Autorka popisuje strastiplnou cestu k trůnu a vyčerpávající a až hrůzné situace při obléhání. Čtenáři se v Konstantinopoli dostává ukázka křesťanského fanatismu, kdy lidé vidí proroctví a předurčení ve všem, a názorů lidí ohledně tehdejšího dění v křesťanském světě.

Kiersten Whiteová zkomponovala dílo do dvou paralelních linií. V obou vypráví příběh ve třetí osobě. Ladina linie má více dialogů, v Radově spíše převládají popisy a jeho monolog. Atmosféra je vážná a není nikde znatelně odlehčena. Stejně jako dějiny se vyprávění trochu vleče, citelněji je to znát v Radově linii, která dostává více prostoru a nemusí být pro čtenáře tak zajímavá jako Ladina. Zprvu může být čtenář zmaten neustálými časovými údaji – nejdříve měsíce a později i konkrétní dny. S postupem čtení si akorát ujasní, jak je linie vůči druhé posunuta a následně moc údaje neřeší.

Pokud vám nevadí pomalejší tempo dění anebo chcete zkusit něco historičtějšího rázu, pak určitě román Vzestup zkuste.

Ukázka

Vydal: CooBoo, 2019
Překlad: Hana Netušilová, Kristýna Vyhlídková
Vazba: brožovaná
384 stran / 349 Kč