Anne Riceová: Interview s upírem

Díky nakladatelství Československý spisovatel a Levným knihám se nám dostává do ruky kultovní román americké spisovatelky Anne Riceové. Interview s  upírem je prvním dílem cyklu Upíří kroniky (Vampire Chronicles) z  pera rodačky z  New Orleans. Do tohoto města je také většina jejích děl zasazena.

Upírův obličej byl zcela bílý a hladký, jako by byl vyřezán ze slonové kosti, a působil neživým dojmem sochy; jen dvě svítivě zelené oči upřeně shlížely na mladíka, jako by to byly dva plameny žhnoucí v  umrlčí lebce. Pak se jeho rty pohnuly v  téměř melancholickém úsměvu a hladká bílá hmota jeho tváře se zvlnila do jednoduchých linií, připomínajících kresby.
„Vidíte? Nu, ještě pořád stojíte o interview?“ zeptal se upír.
Mladík přikývl s  otevřenými ústy. Teprve pak ze sebe vypravil: „ Ano.“ (str. 6)

Kouzlo této fenomenální knihy spočívá v  propracovanosti jednotlivých postav, hlavně tří upířích charakterů: snílka Louise, dekadentního egoisty Lestata a dětské upírky Claudie. Na jejich základě rozehrává autorka existenční drama, ve kterém proti sobě stojí zbytky lidských citů a samotná upíří podstata, ve které jsou lidí bráni pouze jako potrava a chvilkové rozptýlení.

Příběh je pojat jako interview, nebo spíše vyprávění dvousetletého upíra Louise, cítícího  potřebu zpovídat se nestrannému posluchači. V  tomto případě jím je mladý investigativní reportér, který je upírem a samotným příběhem okouzlen a ohromen. Novinář vystupuje ve větší části knihy tedy jen jako pasivní pozorovatel.

Na začátku se setkáváme s  Louisem, ještě člověkem. Louis je typická romantická postava, často duchem nepřítomný snílek, hluboce filozofující o tíze a smyslu života, trpící pocitem viny za smrt blízkého člověka, zaobírající se myšlenkou na sebevraždu. Nejen množstvím citu, ale hlavně svým majetkem přitáhne pozornost po všech stránkách vyprahlého upíra Lestata.

Upír Lestat představuje Louisův pravý opak. Je to cynik, upír, kterému je již veškerá lidskost cizí. Jeho jednání je podmíněno jen vlastním prospěchem. Přestože jeho jediným cílem je zábava a nákladný životní styl, stejně v  sobě cítí potřebu uznání a obdivu, a proto si stvoří společníky.

Poslední z  trojice upírů je Claudia, dítě přeměněné dříve, než má šanci dospět.  V  jejím případě nedochází k  žádnému charakterovému vývoji, její neměnnost je až děsivá. Mlčenlivá a krásná, hraje si s  panenkami, které hýčká a převléká. A mlčenlivá a krásná i zabíjí.

Po přeměně Louisovy pochyby nemizí, naopak věčný rozpor mezi city člověka ve věčně hladovém upířím těle a s  tím spojená potřeba zabíjet jeho dilema jen zhoršuje. Také rozpor mezi hrdiny se neustále prohlubuje. Louis cítí k  Lestatovi hlubokou averzi, připadá mu mravně labilní a hloupý, nechutná bezduchá bytost a trapný ignorant. Lestat nezůstává Louisovi nic dlužen, udržuje ho ve velmi nevýhodném postavení, naznačuje, že je mnoho věcí nutných k přežití, které ještě nezná a coby upír znát musí. Napadá ho pro jeho lásku ke smyslům, pro jeho odpor k  zabíjení a i Louisovy knihy ho dohánějí k  zuřivosti. Claudie, napůl dítě, napůl žena, nenávidí svou neměnnost, své tělo dítěte a pochopitelně svoje stvoření svým dvěma otcům neodpouští. A bezútěšnost Louisovy existence graduje…

Ústředním tématem celé knihy je sebezničení, dekadence, mravní úpadek, temnota v  duši, ztráta lidskosti. Celým příběhem se nesou Louisovy melancholické úvahy, nicméně v  jeho podání vyznívají až poeticky.

Krásný a bohatý jazyk díla vás uchvátí. Knihu ocení spíše čtenáři, kteří mají již leccos načteno a dávají přednost složitějšímu textu. Ti následně ocení hlubokou studii charakterů postav a nevadí jim jistá rozvláčnost a ne příliš akční děj.

Nedá mi nepřipomenout stejnojmenný film. Kéž by takto dopadly všechny adaptace knižních předloh! Autorka Anne Riceová může být s filmovou adaptací právem spokojená.

Vydaly: Levné knihy; 2012