Miroslava Dvořáková: Jiskřičky v popelu (Návrat na Mizeon 2)

To, čeho se zasvěcení arcidémoni v blízkosti císaře obávali, se stalo skutkem a po staletí uvěznění Padlí bohové Mizeonu jsou volní. Jejich bratr Rafedaxarr je uvěznil po porážce v krvavé bitvě o bytost v celém vesmíru mimořádně ceněnou, jejímž prostřednictvím mohou jakékoli bytosti zplodit vlastní děti. Tak se stalo i na Mizeonu, ale osvobození Padlí v touze po pomstě rozvětvené potomstvo svého bratra téměř vyhladili.

 

Všechny arcidémoní rody o někoho přišly, zachránili se jen ti, kteří se během výbuchu relikviáře, kde byli Padlí uvězněni, nacházeli mimo planetu, a míšenci, jimž kromě Rafedaxarrovy krve v žilách proudí i krev draků z Erektiadu. Útočištěm se pro zbylé arcidémony a jim blízké stal satelit Maharáví, na němž měli démoni vojenskou základnu. Počítají své ztráty, truchlí a dávají dohromady pod vedením Sibiela Arci-Quinna strategii, jak se ubránit Padlým, jak vybojovat své místo na Mizeonu zpět a jak čelit politickým intrikám okolních planet. Neví, jak se Padlým podařilo uprchnout ani zda se jim podaří zabránit Alianci, která zajišťuje nestranný dohled nad konáním jednotlivých ras, aby zasáhla vlastním způsobem.

Plánují však i Padlí, nebo spíše debhátaři, jak si sami říkají. Kladou si podmínky, sami vyjednávají napříč vesmírem a srovnávají se s vývojem světa, ze kterého byli v relikviáři tak dlouho vyčlenění. Na Mizeonu je třeba nastolit nové pořádky, pro raisy i obecné démony nastala doba svobody bez nadvlády těch nafrněných arcidémonů. Nový vládce Essius má zprostředkovat slova bohů jejich věřícím, ať chce, nebo nechce.

Ať ti, nebo ti nabízejí v rámci diplomatických vztahů s úmyslem posílit své šance to, co zatím nemají, Dárce života. Ví, kdo jím je, ale zatím je pro všechny mimo dosah. Jediný, kdo ho může přivést, je další bouřlivák z rodu Arci-Quinnů, Arrakiel.

Miroslava Dvořáková (*1967) v druhém díle Návratu na Mizeon dále rozvíjí osud jedné z planet a jejích obyvatel ve spletitém vesmíru různých tvorů, bytostí a jejich intrik. Příběh navazuje tam, kde skončil první díl Na hraně zkázy, žádný velký skok čtenáře nezmate.

Kniha je rozdělena na dvě části, z nichž každá patří jako v předchozím dílu dvěma důležitým postavám. V ději se objevují nové skutečnosti, které nabízejí širší souvislosti ohledně okolního vesmíru a odkazují na věci příští.

Jiskřičky v popelu jsou opět velice poutavým čtením, které určitě zaujme nadšence žánru fantasy i sci-fi originálními nápady v propracovaném světě. Děj má spád, postavy jsou sympatické, i když občas jejich volby nejsou právě objektivní a soudí příliš rychle. Ale takoví jsme všichni.

Jediné, co se dá románu vytknout, je časté připomínání některých informací, ale od čtení to určitě neodradí. Knihu Jiskřičky v popelu mohu jedině doporučit. Závěrečný díl Dárce života již také vyšel v roce 2018.

Vydala: Nová vlna, 2018
Obálka: Anna Marie Dvořáková
Kniha: brožovaná
Počet stran: 344
Cena: 279 Kč
Web autorky