Kniha roku Sardenu 2018

Anketa Kniha roku Sardenu má za sebou čtvrtý rok existence. Pořadatelé opět oslovili osobnosti, o kterých se domnívají, že mají k danému tématu co říci, a redakce časopisů a webů zabývajících se fantastikou. Všichni dostali relativně jednoduchou otázku: „Můžete jmenovat jednu až tři knihy z oblasti fantastiky, které ze své četby považujete tento rok za nejhodnotnější?“

Letos se v anketě sešlo 35 odpovědí, z nichž byl sestaven žebříček nejčastěji jmenovaných knih. Do výsledků ankety jsou započítány pouze a právě knihy, které vyšly v roce 2018 v českém překladu poprvé a na nichž se respondent nepodílel autorsky, redaktorsky ani jiným způsobem. Každý hlas má stejnou váhu, je tedy bezpředmětné, zda je kniha uvedena na prvním, druhém, nebo třetím místě.

Anketa původně byla zamýšlena jako hlasování odborné veřejnosti. Při stále se snižujícím počtu hlasujících již loni otevřeli možnost hlasovat pro všechny zájemce. Obavy, že tento způsob zkreslí výsledky, neboť se objeví autoři, kteří se budou snažit zviditelnit, nebo redaktoři, kteří takto budou propagovat některé své svěřence, se ukázala jako lichá. Respondenti jsou v drtivé většině poctiví – a pokud se na nějaké knize podíleli, uvádějí to v komentářích. A komentáře jsou to, co je podstatné: čtenáři, kteří se v „průmyslu“ více pohybují a orientují, doporučují dalším to, co považují za hodnotné. Co chtít víc?

KOMENTÁŘE jednotlivých respondentů najdete v článku na Sardenu.

I v tomto roce se objevilo několik drobných nejasností: například jak hodnotit román Consider Phlebas Iaina Bankse, který vyšel ve špatném překladu v nakl. Classic v roce 2000 a který znovu převedl do češtiny Richard Podaný? Nakonec jsme v tomto případě postupovali podle pravidla, že do žebříčku započítáváme pouze tituly vydané v češtině poprvé, Pomysli na Fléba tedy v žebříčku nefiguruje – ale v komentářích si o něm můžete přečíst hned několikrát. Další zajímavostí je, že v předchozích letech měla „vítězná“ kniha vždy jen o hlas navíc. Tentokrát se zcela jednoznačně na první příčce umístila kniha…

 

Výsledky ankety Kniha roku Sardenu 2018 jsou následující:

1. místo (8 hlasů)

Nora K. Jemisinová: Páté roční období (Host, 432 stran, překlad: Roman Tilcer)

Pro knihu hlasovali: Tereza Dědinová, Monika „Slíva“ Dvořáková, Eylonwai, Zuzana Hartmanová, Boris Hokr, Jan Křeček, Julie Nováková, Františka Vrbenská

2. místo (5 hlasů)

Pat Murphyová: Město, nedlouho poté (Gnóm!, 336 stran, překlad: Jakub Němeček)

Pro knihu hlasovali: Martin Bečvář, Tereza Dědinová, Monika „Slíva“ Dvořáková, Jana Jůzlová, Jan Křeček

3. místo (4 hlasy)

Kristýna Sněgoňová: Krev pro rusalku (Epocha, 464 stran)

Pro knihu hlasovali: Wojta Běhounek, Renata Heitelová, Jana Jůzlová, Alexandra Petáková

4.–6. místo (3 hlasy)

Peter F. Hamilton: Pandořina hvězda I: Bariéra (Planeta9, 688 stran, překlad: Petr Kotrle)

Pro knihu hlasovali: Wojta Běhounek, Jiří Pavlovský, Erik Slivka

Carlton Mellick III: Strašidelná vagina (Carcosa, 192 stran, překlad: Milan Žáček)

Pro knihu hlasovali: Boris Hokr, Kristina Haidingerová, Roman Tilcer

Jiří Pavlovský (ed.): O krok před peklem (Epocha, 488 stran)

Pro knihu hlasovali: Martin Bečvář, Wojta Běhounek, Monika „Slíva“ Dvořáková

7.–15. místo (2 hlasy)

Joe Abercrombie: Půl krále (Laser, 328 stran, překlad: Roman Tilcer)

Pro knihu hlasovali: Martin Stručovský, Chensie Ips

Liou Cch‘-sin: Vzpomínka na zemi 3: Vzpomínka na Zemi (Host, 752 stran, překlad: Aleš Drobek)

Pro knihu hlasovaly: Julie Nováková, Františka Vrbenská

Boris Hokr, Leoš Kyša (eds.): Ve stínu apokalypsy (Epocha, 584 stran)

Pro knihu hlasovali: Lucie Lukačovičová, Erik Slivka

Robert Fabian: Valkýry (Straky na vrbě, 568 stran)

Pro knihu hlasovali: Tomáš Bandžuch, Oskar Fuchs

Ann Leckieová: Ve službách Milosti (Plus, 312 stran, překlad: Petr Kotrle)

Pro knihu hlasovali: Julie Nováková, Erik Slivka

Jana Rečková: Kvalita života (Epocha, 472 stran)

Pro knihu hlasovali: Boris Hokr, Jan Vaněk jr.

Anthony Ryan: Oheň probuzení (Host, 656 stran, překlad: Milan Žáček)

Pro knihu hlasovali: Zuzana Hartmanová, Václav Rác

Adrian Tchaikovsky: Děti času (Triton, 408 stran, překlad: Zdeněk Uherčík)

Pro knihu hlasovaly: Zuzana Hartmanová, Renata Heitelová

Lavie Tidhar: Centrální stanice (Argo, 220 stran, překlad: Pavel Černovský)

Pro knihu hlasovali: Josef Horký, Jan Křeček