N. K. Jemisinová: Sto tisíc království (Dědictví 1)

Po smrti matky je Yeine Darr, náčelnice horského klanu, předvolána do hlavního města, kde ji její děd a vládce Sta tisíc království ustanoví třetím dědicem trůnu. Yeine začíná boj o život ve hře plné intrik mezi členy vládnoucího rodu Aramerijců a božstvem, v níž hranice mezi spojencem a nepřítelem lehko splývá.

Jemisin_Sto_tisic_kralovstvi

Před mnoha lety po Válce bohů vítězný bůh světla a řádu Itempas svěřil vládu nad královstvími nejvyšší kněžce Shahar Arameri. Od těch dob její rod nadále vládne světu prostřednictvím Šlechtické rady a svou vůli prosazuje Itempasem svěřenými mocnými nástroji – zotročenými bohy, uvězněnými v lidských tělech. Nynější vládce Dekarta je však již stár a dle pevně daných pravidel musí vybrat nástupce, kterého při obřadu dosadí na trůn samotný bůh Itempas. Po smrti jediné dcery, která žila ve vyhnanství vinou nevhodného sňatku, k sobě Dekarta povolá vnučku a prohlásí ji dědičkou, tak jako před ní dvě dospělé děti svého bratra. Devatenáctiletá Yeine je vržena do rozehrané hry mezi svou sestřenicí Sciminou a bratrancem Reladem. Vlastní úlohu v této hře mají zotročení bohové, kteří doufají v osvobození a poražení boha světla.

Autorka knihy N. K. Jemisinová v prvním dílu trilogie popisuje velmi dobře propracovaný svět mnoha národů s vlastními zvyklostmi a rituály. Blahobyt, a tím i rozvoj jsou závislé na náklonosti vládnoucího rodu, proto v knize čtenář najde mnoho kontrastů. V hlavním městě a nejvíce v paláci Nebe převládá přepych a magie umožňuje spoustu technických vymožeností. V chudých vesnicích lidé hospodaří pouze pomocí lidské a zvířecí síly. Magii do světa přinášejí bohové a zprostředkovávají ji krom zotročených bohů také bohopisci, učenci, kteří provádějí kouzla pomocí runového písma božského jazyka. Náboženství i díky fyzické přítomnosti božstev hraje velmi důležitou roli: za kacíře jsou považováni všichni ti, co po Válce bohů neuznávají pouze jediného boha Itempase. Pravda, jak vše před válkou bylo, je skrývána, ale tam, kde je bůh světla, musí zákonitě být i bůh tmy a chaosu.

Kniha Sto tisíc království je psaná spisovným jazykem velmi poutavě ich-formou z pohledu Yeine, která vypráví čtenáři svůj příběh. Od začátku tedy ví, že se blíží k zásadnímu bodu, který už nastal nebo se děje právě v tu chvíli. Postupně se dozvídá podrobnosti, co všemu předcházelo, ať už v dávné minulosti nebo po Yeinině příchodu do města. Hlavní hrdinku čtenář musí obdivovat za to, jak se snaží se svým údělem vypořádat a získat ze všeho alespoň něco dobrého pro své blízké. Děj i příběh čtenáře lehce vtáhne do světa fantazie i přes obsažný počáteční výklad uspořádání světa s jeho hierarchií, který je však nutný ve všech knihách a určitě není přehnaný a neodradí.

Kniha se mi velmi zamlouvala. Příběh Yeine je uzavřený, ale nechává prostor pro další pokračování, které si rozhodně nehodlám nechat ujít.

O autorce:

Spisovatelka Nora K. Jemisinová, Afroameričanka narozená roku 1972 v Iowa City ve státě Iowa vystudovala psychologii a výchovné poradenství a od té doby se věnuje svému oboru. Po deseti letech života v Massachusetts se přestěhovala do New Yorku, kde jako dítě pobývala o prázdninách a vedle psaní fantastiky se věnuje rovněž blogování. Psát se pokoušela už od svých deseti let, v roce 2002 absolvovala kurz tvůrčího psaní Viable Paradise a brzy poté poprvé vstoupila do fantastického žánru. Od roku 2004 publikovala asi patnáct kratších prací, z nichž dosud nejznámější je krátká povídka „Non-Zero Probabilities“ (Nenulové pravděpodobnosti, 2009, česky XB-1 7/2011) z online časopisu Clarkesworld, která jí překvapivě vynesla nominace na prestižní žánrová ocenění Hugo a Nebula.
Pokračování Sto tisíc království v zahraničí vyšlo pod názvy The Broken Kingdoms (2010) a The Kingdom of Gods (2011).

Ukázka

Vydal: Argo; 2013

Koupit knihu