Soutěž o knihu Brány pekel – vyhodnocení

V nakladatelství Baronet vychází hororový román londýnského psychologa F. R. Tallise Brány pekel. Román o smrti a návratu z ní, démonech a exorcismu. Právě o tuto novinku jsme soutěžili. A jak to dopadlo?
Tallis_Brany_pekel

Anotace:
Po návratu z karibského ostrova Svatého Šebestiána, kde se ambiciózní lékař Paul Clément seznamuje s působením magie a živými mrtvými, se rozhodne dál zkoumat možnosti resuscitace a přechodu ze stavu klinické smrti zpět do života.
Sám sebe podrobí odvážnému pokusu, kterým se však proviní proti řádu věcí a uvede do chodu řetězec událostí, jež mají dalekosáhlé důsledky nejen pro něj, nýbrž i pro osoby v jeho okolí. Není totiž možné, aby se člověk bez následků zpupně protivil Božím záměrům. Z krajiny smrti si s sebou hlavní hrdina přivádí nevítaného společníka, démona, jenž ovládne celou jeho bytost a začne ho používat jako svůj nástroj. Nezbývá než se pokusit uvést vše do původního stavu a odeslat démona zpět do podzemní říše.

Soutěžní otázky:
1. V kterém evropském hlavním městě se většina románu Brány pekel odehrává?
2. O odvážných pokusech s klinickou smrtí byla natočena řada filmů. Jak se nazývá ten z roku 1990, jehož hvězdami byli Kiefer Sutherland a Julia Roberts?
3. Jaký český název nese nejnovější román autorky Anne Rice vydaný v únoru v nakladatelství Baronet?

Správné odpovědi:
1) v Paříži
2) Hráči se smrtí
3) Dar vlka

Celkem přišlo 83 odpovědí, většina správných.
Vylosovaným výhercem se stala M. Mergeščíková z Prahy 5.
Blahopřejeme!