Upír s tváří anděla

Ukázku z knihy od oblíbené světoznám spisovatelky Anne Rice si pro nás připravila naše nová redaktorka Hanielita Grimm.

"Ne, Mistře, ne" Vyrval jsem se z jeho ochablé nedbalé ruky a vyřítil jsem se na něj pěstmi, vrhl se tělem mezi ni a jej a bušil do něj ze všech sil. "To nemůžete, Mistře! Je mi jedmno, co udělala. Hledáte si důvody. Říkáte hanebnice?? Právě jí! A co je vám do toho??"

Padla po zádech nn postel a vydrápala se na ni, nohy skrčené. Zacouvala do stínu.

"Ty jsi sám nepřítel z pekel," zašeptala "Jsi příšera a já to věděla. Amadeo, nikdy mě nenechá žít."

"Nechte ji žít, můj pane, jinak zemřu s ní!" řekl jsem "Je tady jen jako lekce, a já ji nechci vidět umírat."

Můj Mistr byl zoufalý. Byl jako omámený. Odstrčil mě od sebe a přidržel, abych neupadla. Zamířil k posteli, ale nepronásledoval ji. Usedl vedle ní. Skrčila se ještě hlouběji k čelu postele, rukou nadarmo šátrala po průhledném zlatém závěsu, jako by ji mohl zachránit.

Byla slabá a malá a její divoce modré oči zůstávaly upřené a vyvalené.

"Jsme vrazi oba, Bianko" zašeptal jí. Vztáhl ruku. Vyřítil jsem se vpřed, ale zarazil mě jakoby nic pravou rukou a levou jí uhladil drobné uvolněné kadeře z čela. Spočinul na ní rukou, jako by byl knězem, dávající požehnání.

"T hrubé nezbytnosti, pane, to je všechno," řekla "Copak jsem měla koneckonců na vybranou??" Jak byla statečná, jak silná – jako dobré střbro, slité s ocelí. "Jakmile dostanu zakázku, co mám dělat, když vím, co je třeba udělat a komu?? Ti byli mazaní. Trvalo celé dny, než ten lektvar zabil svou oběť, daleko od mých přívětivých komnat"

"Zavolej sem svého utiskovatele, dítě, a otrav ho místo těch, na které ukáže."

"Ano, to by mělo stačit," řekl jsem kvapně "Zabij toho muže, který tě k tomu nutí."

Zdálo se jako by o tom doopravdy přemýšlela, a usmála se. "A co jeho stráže, jeho příbuzní?? Ti by mě za tu velkou zradu uškrtili."

"Zabiju ho za tebe, sladká," řekl Marius. "A za to mi nebudeš dlužit žádné velké zločiny, jen své laskavé zapomění na apetit, který jsi u mě dnes v noci pozorovala."