European Vampire Research

Shroudeater alebo EVR, ako napovedá názov, je ďalšou oraganizáciou zaoberajúcou sa výskumom vampírskych aktivít. Táto spoločnosť skúma výskyt upírskych javov v histórii, ale i súčastnosti. Ich hlavný záujem sa sústreďuje na mapovanie upírskych aktivít na európskom kontinente.

Zabudnite na romantických upírov z beletrie. EVR pátra totiž po skutočných upíroch. Upíri v centre záujmu EVR sú „mŕtvoly“, alebo lepšie povedané nemŕtvi. Tento nemŕtvi máva väčšinou spoločné znaky, podľa ktorých je zaradený ako upír. Sú to nasledovné prvky:
         jedná so mŕtvolu, ktorá je dobre zakonzervovaná aj napriek tomu, že bola pochovaná pred dlhším časom
         mŕtvole je dávané za vinu, že kradne životnú energiu, či už prostredníctvom psychických útokov, alebo prostredníctvom sania krvi
         obeťou tohto nemŕtveho tvora sú; spravidla rodinný príslušníci alebo blízky ľudia počas života upíra
Toľko veľmi stručná charakteristika objektu skúmania.
V prípade EVR sa nejedná o žiadnu uzavretú komunitu čudákov, alebo nedajbože pomätených sektárov. Pracuje sa tu na vysokej úrovni a medzi stálych členov EVR patria renomovaný odborníci svojich odborov, ale pre vec i nemenej zapálený „laici“.
EVR je oraginzáciou otvorenou. Nebráni sa žiadnym novým podnetom zvonka. Naopak každé nové informácie sú vítané. Shroudeater disponuje obrovskou databázou vampírskych javov, ktoré sú zaznamenané do najmenších detailov.
A to práve vďaka prispievateľom a externým pracovníkom. Ak ste i vy, alebo niekto z vášho okolia stali svedkom javu podobnému horeuvedeným znakom, alebo ste o podobnom prípade počuli, neváhajte a kontaktuje EVR. Každá rada či podnet je totiž vítaný.

skeleton

EVR doslova nabáda záujemcov o výskum vampirizmu aby sa podelili so svojimi skúsenosťami. Za 40 rokov fungovania organizácie sa prípadov nahromadilo už naozaj veľa, takže prečo sa nestať kolieskom v súkolí tohto výskumu?
A ak ste sklamaný, že vo vašom okolí sa nič podobné nestalo, alebo ste sami nemali tú možnosť byť v kontakte s týmto fenoménom, nezúfajte. Stačí len nazrieť do databázy oraganizácie a možno práve vo vašom okolí sa podobný jav vyskytol, alebo vás niektorý zaujal. Nie všetky prípady sú totiž uzavreté, skôr naopak.
A práve tu môže začať aj váš vlastný výskum. Za každý nový podnet, alebo stopu vám členovia EVR budú vďačný a zaradia ju do svojej databázy a možno práve váš výzkum posunie vyšetrovanie ďalej.
Proč názov Shroudeater?
Možno sa aj vy pýtate, prečo má organizácia v názve práve slovo Shroudeater. Existuje na to jednoduchá odpoveď. EVR sa chcela odlíšiť od podobných spoločenstiev, organizácii, internetových stránok a podobne a vymenili slovo upír za málo používaný shroudeater, ktorý v doslovnom preklade znamená – mŕtvolu pojedajúcu svoje telo.
Tento jav sa stal v sedemnástom a skorom osemnástom storočí predmetom búrlivých diskusií a serióznych výskumov medzi cirkvou, vedcami a filozofmi. Tento jav bol neskôr spájaný s vampirizmom. Tieto mŕtvoly po smrti pojedali časti rubáša a dokonca vlastného tela a to za hlasného žuvania, vrčania a mlaskania.
Spolupráca
V čase internetových technológii je jasnou voľbou ako komunikovať jednoznačne internet. A keďže ani EVR nieje žiadnou gotickou spoločnosťou fungujúcou na báze dopisovania si alebo komunikovnia medzi jednotlivými členmi formou poslíčkov alebo poštových holubov, je internet viac ako vítanou formou komunikácie.
Adresa na stránku organizácie je http://www.shroudeater.com a mail shroudeater@planet.nl
Na uvedený mail je možné zasielať materiály ohľadne vášho výskumu, články, fotografie, pripomienky apodobne. Texty musia byť v anglickom jazyku.