Amy Harmonová: První narozená

Amy Harmonová, autorka románu Meč a ptáček, přidává do své young adult fantasy kolekce dílo První narozená využívající prvky norské mytologie.

Po hořkém Banruudově odmítnutí se válečnice Desdemona při fatálním porodu rozhodne jeho a celou zemi proklít zakázanými runami – Banruud nebude mít jiného potomka než jejího syna, v Sayloku se nebudou rodit dívky a spásu země zajistí jen její syn Bayr. O této kletbě však ví jen její bratr, chrámový strážce Dagmar, ve kterém se pere zodpovědnost strážce a odpovědnost za Bayra. Jak léta přibývají, vypjatá situace v Sayloku se zhoršuje a stejně tak vztahy s přilehlými zeměmi. Po dlouhé době se narodí dívka Alba, díky níž je udržována naděje na návrat k normálu. Mocná kletba se ale jen tak obejít nedá.

Saylok je ostrovní země rozdělená na sedm částí – ve vnitrozemí se nachází královská vesnice a palác s chrámem, následně jako cípy hvězdy se táhne šest území pro šest klanů. Autorkou vymyšlený bůh, Odinův syn Saylok měl šest synů, které však Loki přeměnil na zvířata. O určité měsíční fázi se proměňovali zpět na lidi, a aby porazili Lokiho krutý žert, rozmnožovali se s lidskými ženami. Po dekádách se povedlo původní krev zředit natolik, že potomci byli lidmi s několika znaky daných zvířat – odtud následně vzniklo rozdělení na klany. Klanům vládnou náčelníci a v zemi vládne král, který se střídavě volí z každého klanu. V Chrámu žijí Strážci, oprošteni od jakékoliv klanové příslušnosti, kde střeží tajemství magických run. Obyvatelé země nemají přímo magické schopnosti, ale mají jakási nadání či dary, které však nepřesahují ve většině případů hranice normálnosti.

Postavy v První narozené působí reálně, jsou komplexní a čtenář zná velkou část jejich myšlenek a tajemství. Dynamika a hloubka vztahů mezi nimi se vyvíjí postupně, Amy Harmonová výborně zachovává realistickou spletitost a nic zbytečně nedramatizuje. Postava Bayra se mi velmi líbí, vyzařuje z něj upřímnost, loajalita a srdečnost.

Ať už očekáváte podle anotace cokoliv, dostanete pravděpodobně něco jiného. Většinu napětí a akce čtenář zažije na samém konci příběhu. Do té doby děj plyne pomaleji, avšak příjemně. Někomu může příběh připadat táhlý či nezáživný. Naplněn je především dospíváním Bayra a chrámovým životem, vývojem vztahů mezi postavami a politické situace v Sayloku a také se postupně rozuzlují a odhalují hlavní klíčové body děje. Na jednu stranu může čtenáře kniha i lehce frustrovat, neboť celou dobu ví, co se odehrává v zákulisí, a musí jen přihlížet, kdy se autorka rozhodne příběhu přidat na obrátkách, což je až k samému konci.

Samotný koncept Strážců a magických run je velmi poutavý a Strážci dostanou dost prostoru, nicméně jsem doufala ve větší ponoření do magie run. Každopádně tak ve čtenáři přetrvává tajemný dojem ze Strážců a zvláště z run. Zároveň se tím do příběhu dostává vliv filozofie a předávané životní moudrosti. Zápletka je poměrně jednoduchá, logická a bez větších složitostí či odboček. Osobně jsem očekávala zrušení kletby jiným způsobem, ale napsaný konec dává také smysl.

Amy Harmonová napsala román ve třetí osobě z různých pohledů, nejvíce Bayra, Dagmara, Alby a ženy zvané Duch. Popisný text převažuje nad dialogy, a ačkoliv nemají rozmluvy přílišnou obsáhlost, při čtení to nijak nevadí a text nepůsobí až moc popisně. Atmosféra není nijak vážná, ale ani radostná.

První narozená je především odpočinkovým čtením, které zaujme prvky norské mytologie, filozofie a klanovou politikou. Čtenáři milující dobrodružství, napětí a akci tuto knihu asi moc neocení. Nicméně pokud na tom úplně netrváte, jistě v příběhu najdete aspekty, které si užijete.

Ukázka

Vydal: Laser, 2022
Překlad: Martina Balatková
Vazba: brožovaná
Počet stran: 368
Doporučená cena: 359 Kč