Spirála stáčející se zprava doleva je znamením destrukce

Levotočivá spirála je odedávna chápána jako symbol destruktivních sil a příběh vinoucí se stejným směrem z okraje do svého pomyslného středu není žádnou výjimkou. Vtáhne čtenáře do proudu své spirálově zakřivené moci a provede jej dějem až do konečného zániku ve svém středu.

Hlavní hrdinou je mladá dívka Kirie Gošima žijící v přímořském městečku Kurouzu uvězněném z jedné strany pobřežím a z druhé svíraném v objetí tyčících se hor. Vypráví příběh o sobě a svém klukovi Šuičim Saitovi, o jejich rodinách, spolužácích ze střední školy i všech obyvatelích, které začne pronásledovat zvláštní úkaz fascinace z objevujících se pravidelných obrazců v podobě všudypřítomných spirál.

Kirie si tohoto jevu poprvé povšimne u Šuičiho otce, u nějž se tato obsese rozvine od počátečně nenápadných příznaků až příliš rychle, aby se dalo zabránit neodvratné tragédii. To je ovšem teprve začátek! Spirály do sebe začnou vtahovat další lidi, ať již nejbližší členy obou rodin, známé i všechny ostatní obyvatele městečka, a postupný rozklad spojený se šílenstvím zachvátí celé Kurouzu, jehož doslovný překlad znamená „Černá spirála“.

Džundži Itó dokazuje nápaditostí temných fantazií své velké kvality originálního vizuálního vypravěče. Manga Spirála vyšla poprvé česky u Zoner Press v letech 2010 až 2011 a byla rozdělena do tří částí. Nyní přichází Nakladatelství CREW s kompletním jednosvazkovým vydáním, které zahrnuje i dříve nevydaný bonusový příběh.

Čtenáře okamžitě pohltí devatenáct na sebe navazujících vyprávění s již zmíněným dvacátým bonusovým stojícím samostatně, ovšem za neodmyslitelné účasti Kirie a Šuičiho. Těchto dohromady dvacet vyprávění je naplněno až po okraj autorovými vizemi znepokojivých hrůz a destruktivních transformací.

V silně sugestivních černobílých kresbách intenzita přechodů šedé barvy prozrazuje míru přiblížení k vlastnímu temnému tajemství vlivu a významu točenic. Ty se objevují a projevují svou moc opravdu všude! V neživých předmětech i živoucí přírodě, dokonce se materializují i v myslích a na tělech lidí. Způsobují podivné změny chování vedoucí až k ničivým tělesným mutacím. I samotné přírodní síly se podřizují zákonům spirál nešetřícím opravdu nikoho, ať už se jedná o starousedlíky, anebo o dobrovolníky, kteří přišli do Kurouzu pomoci místním po sérii tajfunů neobvykle přesně se zaměřujících na oblast města.

Ani čtenář nemá šanci těmto silám uniknout. Po otevření knihy zleva doprava, na její první stránku, na níž se spolu s Kirií z výšky zahledí na její rodné městečko, se okamžitě sám stává součástí vyprávění, které mu nedovolí jej opustit, dokud nedočte až na poslední stranu nacházející se pomyslně ve středu obří spirály. A poté ještě přichází onen samostatný bonusový příběh Ztracené kapitoly, jenž čtenáři umožní se naposledy rozloučit s Kirií a Šuičim, s městečkem Kurouzu, než mu bude dovoleno knihu odložit a ulehčeně si vydechnout. Ovšem ne bez rizika, že i on sám už navždy zůstane polapen mocí spirál. Z počátku snad možná nenápadně, ale kdo ví, zdali a kam se bude vyvíjet dál. To už je ovšem jiný příběh…

Ukázka

Vydalo: Nakladatelství CREW, 2021
Originální název: Uzumaki
Scénář a kresba: Džundži Itó
Překlad: Jan Horgoš
Počet stran: 648
Vazba: brožovaná
Cena: 769 Kč