Siri Pettersenová: Plíseň (Havraní kruhy 2)

V druhém dílu trilogie Havraní kruhy zavede ódinovo dítě Hirka čtenáře do zničeného světa, v němž voda je zkažená a jídlo je cítit plesnivinou.

 

Hirka prošla bránou mezi světy a opustila svou lásku, bývalého zabijáka Rimeho. Zatímco Rime se snaží udržet si nově nabytou moc, Hirka se ocitla ve světě, kde nikomu a ničemu nerozumí, ve světě plném nepřívětivých lidí, kteří jí nevěří, avšak právě zde se má brzy dozvědět pravdu o sobě i o svých nejbližších. Dokáže se však s odhalenými tajemstvími smířit?

První díl trilogie – Ódinovo dítě – se odehrával ve fiktivním světě Ymslanda, v mrazivé zemi jak vystřižené ze severských legend. Nyní se Hirka ocitá v současné Anglii a pro dívku neznalou ničeho než Ymslandy je střet s moderní civilizací šokující. Čtenář tak sleduje tápání mladé hrdinky, jež zoufale touží zapadnout a najít své místo k životu, kterému se jí v Ymslandě coby bezocasé nedostávalo. Současnému modernímu světu se snaží přizpůsobit, avšak i zde vyčnívá. To, co jí v její domovině vyneslo roli vyděděnce, jí ve světě lidí dodává na výjimečnosti. Klid a své místo na světě tak Hirka stále nenachází.

Siri Pettersenová nezapomíná ani na Hirčina přítele a lásku Rimeho a příběh tak čtenář sleduje ve dvou rovinách – Hirku ve světě lidí, Rimeho v jeho domovině, kterou ohrožují po staletí nečinní, nyní však probuzení slepí. Autorka mistrně zvládá střídavé přechody mezi světy a poskytuje v jedné knize náhled na realitu dnešní doby i epickou fantasy zasazenou do severského pseudostředověku.

Zároveň prostřednictvím Hirky autorka místy s laskavým humorem poukazuje na markantní rozdíly ve zvyklostech, hodnotách a znalostech dávných časů a vědění získané moderními technologiemi a medicínou, stejně jako na ekologické důsledky činnosti lidstva. Siri Pettersenová současný svět popsala syrově a bez příkras jako zničené nevlídné místo, jež postupně umírá, a připomíná tak čtenáři křehkost naší planety. Nutí ho tím k zamyšlení, zda je možné ještě něco změnit a zkázu našeho krásného světa odvrátit.

Plíseň i díky kratšímu rozsahu a bez nutnosti čtenářům více přibližovat světy, v němž se příběh odehrává, získala rychlejší tempo, jemuž napomáhá střídání náhledů na dění v Ymslandě a v současné Evropě, odhalení několika významných tajemství i nečekané zvraty. Postavy se vyvíjejí, nejsou černobílé, získávají na moci, rozhledu, sebevědomí. Samy tápou, komu mohou věřit, kdo je přítel a o koho se opřít nelze, kdo má v rukou skutečnou moc a kdo je pouhou obětí, kdo je dobrý a kdo v sobě nese zlo.

Plíseň je strhujícím pokračováním Ódinova dítěte a odhalenými skutečnostmi slibuje, že v posledním dílu Síla čeká na čtenáře velkolepý závěr Hirčina příběhu.

Ukázka

Vydal: Host, 2017
Překlad: Jitka Jindřišková
Vazba: vázaná
456 stran / 369 Kč