Lisa McMann: Lovkyně snů 3 – Osudové rozhodnutí

Janie Hannaganová se naučila částečně ovládat své schopnosti lovkyně snů, ale ještě je toho hodně, o čem nemá ani ponětí. Chodí se středoškolákem Cabelem, který pracuje v utajení jako detektiv. Jeho nadřízená, kapitánka Komiská, odhalila Janiiny přednosti a přijala ji jako člena svého týmu.

Do třiceti let bude z Janie kvůli její schopnosti slepec a mrzák a pouhá představa, že s ní bude trpět Cabel, ji ničí. Společně si užívají volna u jezera Fremont, ale i v pronajaté chalupě je dostihne realita. Matka Janie se opět opila a začala vyvádět scény. Dívka se vrací domů a zjišťuje, že její otec, o němž dosud neslyšela, je v komatu. Má poslední možnost ho poznat, než zemře. Snaží se sebrat odvahu a pátrat po informacích o otcově charakteru a v tom jí může pomoct právě schopnost lovkyně snů.

Janie může být šťastná pouze s Cabelem, ale vzhledem k tomu, že ji čeká pochmurná budoucnost plná slepoty, není si jistá, zda pro něj nebude znamenat nepředstavitelnou přítěž. Zvažuje, jestli neudělala chybu, když vzala práci u kapitánky Komiské, a tím urychlila své slepnutí. Cabel by rád snášel s Janie dobré i zlé, ale ona ho od sebe odstrkuje, kdykoliv se za něco stydí, a to ho mrzí.

Odtažité a neosobní chování Janie a její matky, poukazuje na jejich samotářskou povahu a izolaci, kterou si každá zvolila z jiného důvodu. Janie nikdy neměla šanci matku pořádně poznat, protože se raději podívá na dno lahve, než aby se starala o dceru. Chyba je ale také na straně Janie, která okolo ní opatrně našlapuje a vyhýbá se konverzaci.

Lisa McMann vypráví příběh ve třetí osobě z pohledu hlavní hrdinky. Kapitoly jsou krátké a každou označuje časový údaj (mnohdy je jich hned několik), čímž kniha připomíná zápisky z deníku. Autorka za sebou často seká krátké věty či slova, což působí stroze a rušivě. Stručné popisy okolí střídá s myšlenkami, dialogy a sny.

Fantasy příběh s romantickými a detektivními prvky plyne pozvolna ve vážnějším duchu. Jednoduchá zápletka se zaměřuje na rodinné vazby. Působí téměř ironicky, že dcera žije s matkou, která ji ignoruje, zatímco otec neměl šanci ji poznat. Kromě schopnosti lovkyně snů nedochází k žádným dalším nadpřirozeným úkazům, což činí knihu realistickou. Osudové rozhodnutí je třetím dílem ze série Lovkyně snů a je zacíleno na mladší čtenáře.

Lovkyně snů 1 – Procitnutí
Lovkyně snů 2 – Vstříc temnotě

Vydal: Fragment; 2012

Koupit knihu