Sampiro

Kolikrát jste navštívili Albánii? Kolikrát jste viděli tamější obyvatele? A kdo z vás slyšel vyprávět o sampirovi? Albánie je země, kde v upírských pověrách hraje hlavní roli pojem odlišnosti. Věří se tu, že kdokoliv se narodí tureckým rodičům, je odsouzen stát se upírem. A právě v upírském stavu na sebe vezme formu sampira.

Mezi Albánci a Turky existuje dlouhá historie vzájemné nedůvěry, už od časů turecké osmanské říše. Tato pověra pravděpodobně odráží podobu vztahu mezi obyvateli obou států.

Bizarní tvor, dalo by se o sampirovi říct. Vždy oblečen v roucho, ve kterém se dočkal pohřbení. Pohybuje se po setmění, po okolí pronásleduje své oběti. Jsou dvě věci, podle kterých ho rozhodně poznáte. Tou první jsou neuvěřitelně vysoké podpatky, které jsou posléze příčinou jeho neustálého klopýtání. Tou druhou, snad ještě podivnější věcí jsou jeho oči. Některé prameny tvrdí, že je muže mít i stejně velké jako světla aut.

Při pronásledování svých obětí vydávají mlaskavé zvuky, místní tvrdí, že prý proto, jak se bytost nemůže dočkat krve. Představte si teda postavu zahalenou v rubáši, jak za vámi klopýtá na vysokých podpatcích a „posílá vzdušné pusinky“, no není to legrační? Rozhodně ne! V Albánii je tato představa přijímána s určitou hrůzou a děsem.  Přes to všechno je ale sampiro spíše škůdcem nežli zabijákem. Svým obětem odebírá jen minimální množství krve a nechává je tedy malátné a ne mrtvé.

Přestože to není zabiják, pohled na něj nahání hrůzu. Tento dojem ještě utvrzuje fakt, že sampiro nebývá venku jen v nočních hodinách, ale zdá se, že také dává přednost mlze. Mlžné večery jsou tedy ideální doba, kdy ho můžete potkat.
 
Nejen Turci ale i Albánci, kteří páchali neobvyklé nebo nepřirozené činy, mohli povstat z hrobů ve formě sampira. Pokud měl člověk sex se zvířaty, pokud byl homosexuál či transvestita, nebo snad se Albánský muž oženil nebo spal s Tureckou ženou, měl jisté, že povstane z hrobu.
 
Někde se věří, že i lháři a zloději mohou rozšířit řady sampirů.

Je možné tvrdit, že představa sampira mohla být využívána k napomáhání zachovat čistotu krve albánského lidu či snad aby se udržel smysl pro morálku a společenská pravidla.

Podle všeho nejlepší metodou zničení je proklát srdce kůlem. Tato praktika ovšem není všeobecně používaná jako metoda k odstranění upíra, je oblíbená jen v některých částech Evropy a Ruska. A dokonce i tam je považována za poněkud nespolehlivou.

Je totiž známo, že na každý druh upíra musí být kolík z jiného druhu dřeva. Mnoho legend také praví, že pokud se kolík někdy z rány vyndá, bytost je opět volná. Takže tato metoda je na hranici praktičnosti.
Jak poznáme hrob, ze kterého sampiro vzejde?

Slabě modrý plamínek, který podobně jako bludičky láká procházející, prý nikdy nezhasíná a připomíná plamínek svíčky. Dalším znakem je lehce narušená hlína, kudy má prý pronikat vzduch, aby bytost pod zemí mohla dýchat. Protože se prý má za to, že sampiro spíše spí, nežli je mrtvý.

Aktivitám sampira byly připisovány i epidemie a nemoci jako nevolnost.
 
Sampiro je v albánském folklóru dobře známý a po celé zemi existuje o této bytosti nepočítaně pověstí. I když je to jistě neuvěřitelně vypadající postava, dokáže stále ještě nahnat strach svým obětem. Jasný měsíc a mlha ve vzduchu, klapající podpatky. Kdo dokáže říct, co se pohybuje nočními albánskými mlhami?