Odraz mé duše

Co uzříte, když se podíváte do zrcadla? Sebe? Cizince? Blázna? A není to všechno jen jedna a tatáž osoba?

Viděl sem blázna
přede mnou stál
zvedl sem ruku
to samé udělal
řekl sem větu
řekl ji hned též
zapálil si cigaretu
já kouřil též
zmateně pohlédl do očí mých
ten pohled temný byl upír v nich
típl sem cigaretu
zašlápl ji též
cokoliv sem udělal
udělal to taktéž
pak však mě něco jen napadlo
nevidím blázna…přede mnou je zrcadlo.