Zjevení Cthulhu – žánrová klasika, jak se (na klasika) patří

Děs z neznámého. Druh děsu, který se nikdy nepřejedl, jen se na něj poněkud pozapomnělo. Když tento strach autor podpoří náznaky podobenství, nebo dokonce přesnými popisy připomínajícími něco, co jsme zcela jistě někdy viděli ve snech, dostaneme Lovecrafta v plné parádě.

 

„Není mrtvé to, co leží věčně,
a po zvláštních érách i smrt snad zhasne.“ (str. 47)

Howard Philips Lovecraft napsal desítky novel, vědeckých publikací a hlavně sci-fi/hororových povídek. Ty se za posledních třicet let seskupovaly editorům pod rukama a ti z nich tvořili úspěšné sborníky.

Nejinak tomu bylo s oceňovaným sborníkem V horách šílenství odhalujícím pradávné monstrum Cthulhu. Překladatel Milan Žáček si pro rozběh svého nového nakladatelství Carcosa nemohl vybrat lepší projekt než reinkarnaci této sbírky.

Je příjemné číst sci-fi horor, který se nechlubí brutalitou či potoky krve, ale tísnivou atmosférou, již vytváří popisem neznámého… až nadpozemského… Co si budeme nelhávat, stále ještě nevíme, co leží někde tam venku za hranicemi naší sluneční soustavy, a vlastně ještě ani ne tak docela pod povrchy nám „známých“ planet. A právě na tomto děsu z námi nepoznaných světů a z možnosti jejich pronikání do našich životů postavil H. P. Lovecraft (nejen) šest špičkových povídek zařazených do této sbírky pod spojujícím názvem Zjevení Cthulhu.

Kniha začíná nejkratší prací svazku s názvem Dagon. Zde se poprvé setkáváme s temným monstrem, které se vynoří z vodní hladiny před námořníkem prchajícím ze zajetí německého torpédoborce. Už jen líčení hrdinovy samoty na neznámých vodách pod spalujícím sluncem a černým nebem je samo o sobě působivé. Další události nechají některé filmovými horory odchované čtenáře chladnými (sopečná erupce pod hladinou, tuhnoucí rozstřikující se láva před očima vyčerpaného muže).

Podobně krátká, ale úplně jiného ražení, je následující povídka Slavnost. Zde hraje prim už jen samotný popis starobylého pobřežního a toho času opuštěného a zasněženého města Kingsport, němého starce, podzemních katakomb a obřadu staršího než lidstvo samo, kterého se o vánočních svátcích ne zcela dobrovolně zúčastní hlavní hrdina. Více netřeba uvádět, nutno přečíst.

Povídka Volání Cthulhu je rozdělena na tři kapitoly. Zde už dobrodružství jako takové vytěsňují sugestivní „vědecké“ popisné pasáže. Mimo mnohá další pojítka se dozvídáme, že ke „zjevení“ jsou citlivější umělecky nadaní lidé…

„Pokud nepřežiji svůj rukopis, budu se modlit, aby vykonavatelé mé vůle upřednostnili opatrnost před troufalostí a dohlédli na to, že jej nespatřil zrak nikoho jiného.“ (str. 62)

Hrůza v Dunwichi je povídkou o zdravotně postižené rodině, kterou nemají spoluusedlíci nikterak v lásce. Přisuzují jim ďábelské vlastnosti i vše, co si nedokážou sami vysvětlit. Zda byl jejich syn přisluhovačem démona, nadprůměrně nadaným lidským jedincem, nebo obé dohromady, to může rozhodnout jedině sám čtenář.

Naprostým klenotem knihy se však stává nejrozsáhlejší a také dominantní próza sbírky, novela V horách šílenství. Fata morgána. Peklo bez horizontu. Čas před časem. Příběh o zdecimované výpravě na jižní pól, jejíž hrdinové jsou posedlí vědeckým bádáním. Zde už Lovecraft zapomíná na hrdiny, oni zapomínají sami na sebe a využívají svých vyčerpaných smyslů k popisu neuvěřitelného. Umírají, bloudí a znovu bloudí ve jménu vědy a varování. Zmatení, vyčerpaní a stále bez odpovědí… stále s nadějí.

Knihu uzavírá další delší próza Stín z hlubin času – příběh o démonovi z budoucnosti, který si vypůjčil tělo soudobého profesora… který tak spatřil budoucnost…

Příběhy v knize spojuje mnohé – od hrůzy z neznámého a dosud neviděného po nepředstavitelnost vesmíru a konce lidství. Všechny je spojují také odkazy na Necronomicon, město Arkham a Miskatonickou universitu. Popisované stvůry dnes mohou připomínat příšery ze seriálu Stranger Things nebo i z Pirátů z Karibiku. Otázkou je, kde se protínají naše tendence uvěřit s reálným strachem? Kdo byl „Za zrcadlem“, kdo na Antarktidě, kdo pod pyramidami a kdo na Jupiteru?

Zjevení Cthulhu je kompozičně perfektní skladbou Lovecraftových povídek; krásným výborem hororové klasiky, které je na českém trhu žalostně málo. Ralf Badan dodal svou malbou na obálce všem příběhům děsivě krásnou patinu. Kniha je oslovující a nakladatelství Carcosa si nakročilo tím nejlepším možným směrem.

Vydal: Carcosa, 2017
Překlad: Milan Žáček
Obálka: Rafal Badan
Vazba: brožovaná
320 stran / 299 Kč