Soutěž o knihu Ti za řekou – vyhodnocení

Před odjezdem na prázdniny (a na Festival fantazie) jsme soutěžili o hororový román z loňské produkce Baronetu – Ti za řekou od Christophera Buehlmana, vlkodlačí příběh z amerického jihu za hospodářské krize. Jak soutěž dopadla a za kým kniha poputuje?

Buehlman_Ti_Za_RekouAnotace:
Ospalé městečko na jihu Spojených států s keříky čajových růží na náměstí, kudy jen málokdy projede automobil: ideální útočiště, chce-li člověk zahájit nový život s novou partnerkou a pustit se do psaní románu. Za poklidem venkovského života s jeho letitými zvyky a pověrami se ale skrývá zlo, se kterým žijí místní už po generace. Zlo, které vyžaduje oběti, nezastaví se před ničím a mstí se na nevinných. Zlo, které vychází z temného lesa na druhé straně řeky…
Román Ti za řekou se odehrává v Americe mezi dvěma světovými válkami, v Americe sužované hospodářskou krizí, na americkém jihu, který ještě tak docela nezapomněl na otroctví. Navzdory varování se Frank Nichols s přítelkyní usadí v domě svých předků v malebném městečku Whitbrow. Poklidem venkova chce léčit své traumatické vzpomínky z války a profesní problémy a napsat román – historii pohnutých událostí na otrokářské plantáži svého praděda, dnes zarostlé kdesi v lesích na druhé straně řeky. Den po dni se Frank seznamuje s mozaikou svérázných postaviček, propletených vztahů a úsměvných venkovských tradic. Malebný obrázek ale postupně dostává trhliny a na světlo vychází strach, se kterým místní lidé žijí po celé generace. Napůl zapomenuté zlo si žádá oběti a číhá na svou příležitost. Číhá na Franka Nicholse…

Soutěžní otázky:
1) V kterém městečku se vlkodlačí příběh Ti za řekou odehrává?
a) Mystic Falls
b) Mercy Falls
c) Whitbrow

2) V které z těchto sérií nevystupují vlkodlaci?
a) Bratrstvo černé dýky
b) Pravá krev
c) V říši Lorů

3) Jak se jmenuje přítelkyně hlavního hrdiny Franka?
a) Eva
b) Eudora
c) Eugenie

Správné odpovědi:
1c, 2a, 3b

Do soutěže přišlo celkem 53 odpovědí, z toho 36 správných.
Výhercem knihy se stala V. Peřinová z Nové Vsi.
Blahopřejeme a posíláme knihu.