Nadpřirozené bytosti světa Jeaniene Frost

Spisovatelka Jeaniene Frost ve svých románech lehce pozměňuje zažité definice pojmů jako upír, duch či ghúl. Její upíři na slunci nehoří a ghúlové nejsou animálními masožravými bytostmi toužícími po čerstvém lidském mase. Proto si sama autorka připravila článek, v němž své verze nadpřirozených bytostí představuje.

Upíři

Upíři byli stvořeni Kainem, bratrem Ábela. Poté co Kain svého bratra zavraždil, udělil mu Bůh znamení, takže nikdo, kdo by ho spatřil, ho nemohl zabít. Tím „znamením“ byla přeměna v nemrtvého. Kain po čase litoval zabití svého bratra. Děti, které ‚stvořil‘, se staly upíry a ghúly a stvořily další děti. Kain je nemrtvá verze „Toho tam nahoře“. Nikdo neví, zda ještě žije, nebo již dávno zemřel.

Upíři pijí krev, aby přežili, ale nemusejí kvůli ní zabít svého dárce. Mohou chodit ve slunci, kříže jim nic neudělají, ale stříbro, ovšem ne dřevo, je pro ně smrtící. Upíři žijí ve společnosti s pyramidovou strukturou, jejíž moc určuje moc hlavy klanu – nejstarší upír Mistr.

Zrození nového upíra: Upír vysaje člověku krev až na samý práh smrti. Než člověk zemře, musí vypít velké množství krve upíra, čímž se nahradí jeho ztracená krev. Poté člověk zemře, ale následně povstane jako nový upír.

Ghúlové

Ghúlové jsou sesterskou rasou upírů. Struktura jejich společnosti odpovídá struktuře společnosti upírů a také se řídí stejnými pravidly. Ale několik věcí je na nich odlišných:

1. Ghúlové jedí syrové maso a občas si dopřejí i jinou část těla.
2. Ghúly zabijete jen dekapitací jejich hlavy.

Zrození nového ghúla: Člověk je smrtelně zraněn a požije malé množství upíří krve. Jakmile zemře, ghúl si vyřízne srdce a vymění ho se srdcem čerstvě zemřelého. Upíří krev pak ghúlí srdce v lidském těle ‚aktivuje‘ a mrtvý člověk poté povstane jako nový ghúl.

Duchové

Duchové jsou otisky energií, které bezmyšlenkovitě opakují jednu a tutéž činnost. Duchy obvykle najdeme na hřbitovech, bojištích nebo geografických „horkých místech“, kde je clona oddělující přirozený a nadpřirozený svět nejtenčí.

Vzácným druhem duchů jsou duchové vnímající. Jsou to obvykle duchové lidí, kteří těsně před smrtí zažili silný nápor emocí (hněv, neopětovanou lásku, touhu po pomstě atd.).

Kombinace těchto emocí a smrti v oblasti nadpřirozeného neklidu je uvěznila v našem světě. Vnímající duchové si pamatují svůj předchozí život a mohou komunikovat s jinými duchy, ghúly nebo upíry. Obyčejný člověk duchy nevidí, ale upíři, ghúlové a senzibilové mohou duchy spatřit.

Démoni

Démoni mohou nabýt dvou podob: hmotné (mají skutečné fyzické tělo) a nehmotné (nefyzické). Většina démonů je nehmotná a nachází se v podsvětí, ale hranici překročí tím, že posednou člověka. Každé posednutí a následná smrt lidského hostitele dává démonům větší moc. Pokud démon nabude dostatečné moci, pak překročí hranici spirituálna a získá hmotné tělo.

Slabiny hmotných démonů: Averze na sluneční svit, nepozváni nesmí vstoupit do obydlí člověka, jsou vysoce alergičtí na sůl.

Silné stránky hmotných démonů: Je téměř nemožné je zabít, vládnou neobyčejnou silou a rychlostí, mají celou škálu unikátních schopností (mohou měnit tvar, číst myšlenky nebo vyvolat různé iluze atd.)

Slabiny nehmotných démonů: S hostitelem o jeho tělo bojují do chvíle, než se hluboko v něm usadí. Jakmile se tak stane, nedokáží z těla vyjít, dokud hostitel nezemře. Množství soli v buňkách funguje na démony jako neprodyšný poklop.

Silné stránky nehmotných démonů: Sluneční svit jim nevadí, mohou vstoupit do jakéhokoli obydlí, skrze svého lidského hostitele vykazují neobvyklou sílu a rychlost. Smrt lidského hostitele démonům neublíží. Ti jen opustí mrtvou schránku a vstoupí do nejbližší žijící osoby nebo jiného stvoření.

Démonská znamení: Hmotní démoni mohou člověka označit svou esencí, obvykle tak činí jako oplatu za službu. Znamení totiž člověka k démonovi připoutá a předá člověku část démonovy moci. Spojení je neměnné a jediný, kdo ho může odstranit, je démon, který ho udělil.

Zdroj: jeanienefrost.com
Překlad: Axia

Pozn. překl.: v románech ze série Svět nočních lovců je označení „demon“ překládáno jako „ďábel“ (viz ďábel Raum). V románech Noční lovci je stejná bytost označována jako „démon“.