Státní symboly

Po dlouhé době se na našich stránkách opět objevuje další informace o Rumunsku. Pokračujeme státními symboly a následující článek o této zemi snad na sebe nenechá už tak dlouho čekat.

Státní vlajka

Rumunskou státní vlajkou se stala v polovině 19. století červenožlutomodrá trikolóra, odvozená od historického znaku Valašska, jímž byla v modrém poli zlatá orlice s červenou zbrojí, držící v zobáku křížek.

Zprvu byly pruhy vodorovné s červeným nahoře, ale v roce 1866 byla uzákoněna státní vlajka s pruhy svislými, od žerdi modrým, žlutým a červeným.
Po druhé světová válce byla doplněna státním znakem Rumunského království. Po zrušení monarchie a vyhlášení lidové republiky byl královský znak nahrazen novým znakem, jehož konečná podoba byla uzákoněna v roce 1965.
Ani tato podoba však nebyla věčná a tak v současné době se Rumunsko pyšní svou klasickou modrožlutočervenou svisle pruhovanou vlajkou.
Rumunsko_vlajka

Státní znak

Zlatá orlice v modrém poli, držící v zobáku křížek.
Rumunsko_znak

Rumunská hymna

Slova písně Probuď se, Rumune napsal Andrei Mureşanu, rumunský básník, novinář a překladatel. Hudbu složil Anton Pann, básník, etnograf a skladatel písniček. Hymna byla poprvé uvedena v roce 1848.


Probuď se, Rumune,
setřes ze sebe smrtelný spánek,
do kterého tě uvrhli
krutí tyrani.
Teď nebo nikdy
vezmi osud do svých rukou,
získej si u všech uznání,
dokonce i u svých nepřátel.

Teď nebo nikdy
dej světu jasné znamení,
že v tvých žilách pulsuje
krev starých Rumunů,
a v našich srdcích
s hrdostí neseme jméno
v bojích slavného
statečného Trajána.

Pohleď na duchy mocných vladařů:
Michala, štěpána, Korvína,
z rumunského národa
tvé velké potomstvo,
se zbraní v rukou
s plamennými srdci,
„svoboda, nebo smrt“
– toť jejich volání.