R. F. Kuangová: Babylon

R. F. Kuangová v ambiciózní historické fantasy Babylon vypráví o elitní skupině oxfordských studentů překladatelství a jejich cestě k revoluci.

Robin Swift přišel v roce 1828 o všechno. Cholera mu vzala matku a málem ho připravila i o život. Jednu chvíli byl sirotkem v Kantonu bez vyhlídek na příliš zářnou budoucnost, ale hned vzápětí byl adoptován bohatým Angličanem a odvezen do jeho krásného sídla na druhém konci světa.

Profesor Lovell mu tady zajistil veškerou péči a Robin se začal pod dohledem učitelů vzdělávat v klasických jazycích a zdokonalovat svoji čínštinu. To vše proto, aby se jednoho dne mohl stát studentem oxfordského Královského ústavu překladatelství, známého také jako Babylon. Institutu, který se kromě vědecké práce zabývá také magií. Přesněji řečeno stříbrodělstvím, uměním zhmotňovat význam slov ztracený v překladu za pomoci stříbrných slitků.

Velká Británie má zásluhou zásob očarovaného stříbra obrovskou moc a využívá ji k posílení svého postavení světové velmoci. Stříbro pomáhá všude, svitky prodlužují životnost běžným věcem, usnadňují práci, ale tajemství toho, jak vznikají, je bedlivě střeženo právě za zdmi Babylonu.

Když Robin poprvé spatří věž, ve které Babylon sídlí, je uchvácený. Naprosto se ponoří do studentského života plného tvrdé práce, stresu ze zkoušek, ale i prestiže a příležitostí uzavřít nečekaná přátelství. Jeho tři spolužáci Ramy, Victoire a Letty se pro něj brzy stanou novou rodinou. Jenže zároveň v něm narůstá pocit, že službou Babylonu zrazuje svůj původ a zemi, ve které se narodil. Zaplete se s tajným spolkem Hermés usilujícím o zastavení britské expanze a brzy bude muset přestat váhat a rozhodnout se, na čí straně vlastně stojí.

Na rozdíl od autorčiny trilogie Maková válka představuje Babylon samostatný román, který lze sice také považovat za historickou fantasy, ale je možné ho zařadit i do populárního žánru dark academia. Kniha je jako stvořená pro všechny se zájmem o lingvistiku, historii a alternativní verze dějin. Má fantastickou obálku a navzdory své délce a tomu, že její podstatnou část tvoří lekce a debaty o podstatě překladatelství a povaze jazyků, je neuvěřitelně čtivá a svádí k tomu, aby se jí nechal čtenář naprosto pohltit.

R. F. Kuangová v sobě nezapře akademičku se zkušenostmi se studiem na Oxfordu, Cambridge i Yale, o tom ostatně svědčí i fakt, že si prosadila, aby kniha měla poznámky pod čarou a její název obsahoval dlouhý podtitul. Je patrné, že při psaní zde vychází z vlastní odborné práce a z pečlivě provedeného výzkumu.

Na stránkách knihy sebevědomě vykresluje podobu britské monarchie jakožto obrovského impéria, které nebere ohledy na nic a na nikoho a využívá jazyk jako prostředek k upevnění své dominance. Ukazuje akademické prostředí jako magické místo, odhaluje všechny krásy překladatelství a zdůrazňuje jeho obrovský význam. Oxford v jejím podání má ale i nespočet stinných stránek a právě ve způsobu, jakým se je rozhodla ukázat, spočívá hlavní úskalí celé knihy. Obsahuje nespočet důležitých motivů a myšlenek. Je nezbytné, aby se diskuze o úloze kolonialismu v dějinách a jeho škodlivých důsledcích vedly a dostávaly k publiku ve všech možných podobách. Babylon se o to ale pokouší trochu nešťastným způsobem.

Ve světě, který v románu R. F Kuangová stvořila, zůstává všechno jen černé nebo bílé, neexistují zde žádné nuance. Čtenář je považován za hloupějšího, než ve skutečnosti je. Všechna témata jsou mu podávána zjednodušeně a polopaticky a zdůrazňována pořád dokola. Autorka zde navíc upřednostnila právě důraz na témata na úkor děje a především postav. Ty slouží z velké části jen k tomu, aby na nich mohla ilustrovat své názory. Jejich vzájemné interakce postrádají přirozenost a jiskru.

R. F. Kuangová viditelně investovala do knihy hodně energie a povedlo se jí vytvořit dobrý román zabývající se zásadními otázkami točícími se kolem osobní identity, kolonialismu a různých podob útlaku a rasismu. Babylon je solidně napsaný a má velký potenciál, autorka v něm však až příliš často sklouzává k udílení lekcí.

Vydal: Host, 2024
Původní název: Babel, or the Necessity of Violence: An Arcane History of the Oxford Translators‘ Revolution 
Stránky autorky: https://rfkuang.com/
Překlad: Daniela Orlando
Vazba knihy: vázaná
Počet stran: 583
Cena: 549 Kč