Nový ročník soutěže O krvavý brk je plný změn

Po šesti ročnících a roční pauze se vrací oblíbená literární soutěž O krvavý brk. Zasílat bude možné tentokráte delší texty: 6.000–30.000 znaků a také ilustrace. Veškeré práce se musí dotýkat tématu ďábel, démon nebo démoni a měly by vyvolávat znepokojení. Věková kategorie je pouze jedna, a to 18+.

Připomínáme, že do soutěže můžete zaslat i slovenské texty!

Uzávěrka je 6. 6. 2024.

Ještě malá poznámka – pokud chystáte či máte v šuplíku povídku delšího rozsahu nebo kratší novelu ve slovenském jazyce, můžete ji okamžitě zaslat do redakce časopisu Charon: casopis.charon@gmail.com.

Hodně štěstí všem!

Podrobná pravidla:

Literární část:

1. Povídka musí být v žánru horror, téma ďábel a/nebo démoni.

2. Rozsah 6000–30.000 znaků včetně mezer.

3. Soutěž probíhá v jazykových kategoriích česká a slovenská povídka, věková kategorie 18+.

4. Povídka musí být zaslána v upravitelném textovém souboru doc, docx nebo odt.

5. Povídku zašlete na e-mail: info@horrorcon.cz.

6. Od každého soutěžícího přijmeme pouze jednu dosud nepublikovanou povídku.

7. Do předmětu e-mailu uveďte „O krvavý brk 2024“ a jméno autora (jméno, pod kterým bude povídka případně publikována).

8. E-mail včetně přílohy musí být zaslán nejpozději do půlnoci 6. 6. 2024. Povídky s pozdějším datem ani časem nebudou do soutěže zařazeny.

9. Součástí textového souboru musí být název povídky, názvem musí být pojmenován také soubor s povídkou (nikoli jménem soutěžícího nebo názvem soutěže!).

10. Do názvu souboru ani do textu povídky neuvádějte své jméno. Své jméno uveďte výhradně v předmětu e-mailu.

11. Posílejte výhradně samostatné příběhy, nikoli úseky z delších děl.

12. Dodržujte základy psaného textu (členění textu do odstavců, diakritika, interpunkce). Texty s velkým množstvím pravopisných chyb budou ze soutěže vyřazeny.

13. Zasláním svého příspěvku na info@horrorcon.cz soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním své práce časopisecky nebo knižně.

14. Při porušení kteréhokoli z pravidel může být povídka kdykoli v průběhu soutěže vyřazena.

15. Vyhlášení výsledků a předání odměn proběhne v rámci HorrorConu 2024. Šest finalistů obdrží hodnotné ceny a jejich povídky budou následně po domluvě publikovány. Ke všem pracím bude už tradičně zasláno krátké vyjádření poroty.

Výtvarná část:

16. Práce musí vyjadřovat téma ďábla a/nebo démonů.

17. Soubor či sken hotového díla je nutné zaslat v rozlišení nejméně 600 dpi.

18. Ilustrace musí být zaslána v souboru jpg, jpeg nebo png..

19. Ilustraci zašlete na e-mail: info@horrorcon.cz.

20. Od každého soutěžícího přijmeme pouze jednu dosud nepublikovanou práci.

21. Do předmětu e-mailu uveďte „O krvavý brk 2024 – výtvarná část“ a jméno autora (jméno, pod kterým bude ilustrace případně publikována či vystavena).

22. E-mail včetně přílohy musí být zaslán nejpozději do půlnoci 6. 6. 2024. Práce s pozdějším datem ani časem nebudou do soutěže zařazeny.

23. Přijímáme skeny maleb, kreseb, grafiky, umělecké fotografie či koláže, použití UI není povoleno.

24. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si dílo v předchozích stadiích vzniku.

25. Zasláním svého příspěvku na info@horrorcon soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pouze pro účely soutěže a v případě ocenění se zveřejněním své práce časopisecky nebo knižně a vystavením na HorrorConu.

26. Při porušení kteréhokoli z pravidel může být ilustrace kdykoli v průběhu soutěže vyřazena.

27. Vyhlášení výsledků a předání odměn šesti finalistům proběhne v rámci HorrorConu 2024.

 

Výsledky předchozích ročníků naleznete na webu HorrorConu.