Ursula K. Le Guinová: Velká kniha Zeměmoří (svazek 1)

O Zeměmoří se čtenáři mohli poprvé dozvědět v roce 1964 ze dvou povídek. První román vznikl až o čtyři roky později, kdy nakladatel Ursulu Le Guinovou pobídl k jeho napsání. Měl to být román pro mládež, ale magická síla slov okouzlila čtenáře napříč generacemi. Tento souborný svazek z Arga obsahuje první čtyři knihy s autorčinými postřehy, předmluvami a dovětky.

Zeměmoří, jak název napovídá, se skutečně týká moří, která omývají četné ostrovy a ostrůvky, jejichž obyvatelé se od sebe liší nejen podle toho, co který ostrov nabízí, ale i náturou. Na všech ostrovech existuje magie, kterou však umějí používat jen lidé s nadáním, musejí ovšem znát ta správná slova, pravá jména. Pravé jméno má moc, mají ho živé i neživé věci, zvířata i lidé. Pocházejí z jazyka tvoření.

Čaroděj Zeměmoří

V první knize Čaroděj Zeměmoří vypráví autorka příběh chlapce, který ještě nemá své pravé jméno. Začíná na hornatém ostrově Gont, kde je těžké najít obživu, a to se odráží i na lidech. Malý Duny vyrůstá bez matky pod pádnou rukou otce kováře. Ještě má tetu, vesnickou čarodějku, která v Dunym objeví při jedné příhodě s kozami dosud skrytý talent pro používání pravých jmen. A Duny brzy pochytí vše, co se od ní mohl naučit, což později zachrání obyvatele jeho vesnice před útokem loupežné bandy z jiných ostrovů. Tak se o něm dozví skutečný mág Ogion, který ho vezme k sobě do učení a dá mu pravé jméno Ged. Pod tímhle jménem, nebo spíše pod přezdívkou Krahujec, ho bude nakonec znát celé Zeměmoří. Ale Gedův příběh v prvním románu teprve začíná. Nejprve musí vyrůst, dospět a učinit spoustu dobrých i špatných rozhodnutí, která z něj udělají toho, kým se nakonec má stát – jednoho z největších čarodějů.

Atuánské hrobky

Kdysi byla Tenar malou holčičkou a dcerou milujících rodičů, ale datum jejího narození ji předurčilo stát se někým jiným – Arhou, kněžkou Atuánských hrobek. Její jméno, život i smrt tak patří Bezejmenným, starým a temným božstvům země. Od šesti let žije velmi osaměle v hrobkách, učí se jejich zákonitosti, povinnosti kněžky a poznávat podzemní labyrint. Nyní dospěla v mladou ženu, na své dětství a jméno se skoro nepamatuje a má přijmout poslední, nejtěžší odpovědnost. V tutéž dobu se do labyrintu vloudí mladý čaroděj. Pátrá po drahocenné věci, jež je důležitá pro budoucnost Zeměmoří. Kněžka má rozhodnout o jeho osudu, ale možná rozhodne hlavně o tom svém.

Nejvzdálenější pobřeží

Na ostrov Roke, kde mají svou školu a hlavní sídlo čarodějové Zeměmoří, dorazil posel, aby si promluvil s arcimágem Krahujcem. Nese podivné zprávy o krajích, kde se magie ztrácí a kde i čarodějové zapomínají pravá jména, lidé i země chřadnou. Poslem je Arren, princ váženého rodu, mladý chlapec na prahu dospělosti, který jménem svého otce žádá mágy o radu. Je rozhodnutý vrátit se domů, až najde řešení na tyto problémy. Zaváže se Krahujci službou a spolu se vydají na cestu, aby vypátrali příčinu všeho šířícího se zla, které by mohlo znamenat konec Zeměmoří. Kdo koho na cestě doprovází, to se s postupem příběhu mění, stejně jako se mění sotva dospělý chlapec v muže.

Tehanu

V Prostředním údolí na ostrově Gont žila Tenar se svým mužem a dvěma dětmi dobrý život. Muž jí však nedávno zemřel a děti se odstěhovaly. Samota Tenar nevadí, umí s ní žít, ale blíží se těžké časy, ve kterých zlo opět nabírá sílu. Tentokrát zavítalo na Gont. Všude se pohybují hrubí lidé a na cestách není bezpečno. Když se Tenar ujme opuštěné a lidmi zmrzačené holčičky, zlo zaklepe přímo na její dveře. Na křídlech draka Kalessina však přilétá pomoc z nejvzdálenějšího pobřeží Západních dálav, po přestálých útrapách se znavený bývalý arcimág Ged vrací domů. Jejich osudy jsou dávno propletené a patří k nim i ten malé Thary. Těžkým časům i starým příběhům o národu draků budou čelit společně.

Americká spisovatelka Ursula Kroeber Le Guinová (1929–2018) napsala velké množství literárních děl. Narodila se v Kalifornii rodičům antropologům, kteří se zajímali o původní obyvatele Ameriky. Talent možná získala po své matce, která též psala knihy pro děti a mládež. Studovala na Kolumbijské univerzitě, ve studiích pokračovala ve Francii, kde poznala svého muže. Měli spolu tři děti a žili v Oregonu v Portlandu, kde Le Guinová také zemřela.

Za svůj život a spisovatelskou kariéru, v níž se věnovala převážně žánru fantasy a sci-fi, posbírala řadu cen, některé opakovaně. Ač nejznámějším dílem je cyklus Zeměmoří, za nejuznávanější je považován sci-fi román Levá ruka tmy (1969) ze série Hain. Většina knih tohoto žánru u nás byla vydána opakovaně u různých nakladatelství. Druhý svazek Velké knihy Zeměmoří by měl přijít na pulty knihkupců asi za měsíc.

Série knih o Zeměmoří by se mohla zdát jako obyčejné fantasy vyprávění s jednoduchými zápletkami, ale Ursula K. Le Guinová, jako v každé své knize, toho sděluje daleko více, než je na první pohled patrné. Magie, stíny, draci, to vše je zástěrka pro příběhy skutečných lidí se skutečnými charaktery o získávání zkušeností, které by každého z nás měly posunout někam dál. Tolik moudrosti a myšlenek se v jejích textech dá nalézt. V dnešní době jsou její knihy pohlazením po duši, pobídnutím k zamyšlení. A to na pár stránkách – jednotlivé romány nejsou žádné tlusté bichle, i když souborné vydání čtyř prvních svazků je pěkná cihla. Každý román doprovází autorčin komentář, ozřejmující její náhled na příběh a na to, co čím chtěla říci nebo co se v té době, kdy román vyšel, zrovna přetřásalo. Ať už jde o práva žen, o svobodu obecně, o barvu pleti, o vše, o čem se dnes tak žhavě diskutuje.

Průvodcem a spojovacím článkem jednotlivých příběhů je postava Geda, jehož příběh čtenář sleduje od malého chlapce až po vyčerpaného starého muže, který přišel o vše, pro co doposud žil. Přes jeho nerozvážnost a pýchu mládí až po moudrost a pokoru, která většinou přichází až s věkem. 

Zeměmoří i jeho autorka je moje srdcovka, ke které se ráda vracím. Čaroděj Zeměmoří byl jednou z prvních fantasy knih, kterou jsem přečetla, a stále se nad ním dojímám. Příběhy ze Zeměmoří jsou dnes klasikou a mají všechno, co mají mít.

Romány jsou poutavě napsané a mají co říci všem věkovým skupinám, každý si v nich najde to své. I čtenáři akčnějších příběhů by mohli v Zeměmoří nalézt něco, co by je mohlo okouzlit. Opravdu stojí za přečtení, i kdyby jen jednou. Zvláště pak pro milovníky draků a magie je to to pravé.

Zmínit musím ještě překladatele, bez nichž by se i dobrý příběh mohl ztratit, ale práci Petra Kotrleho, Ireny Přibylové a Olgy Machačové se nedá nic vytknout.

Kniha je doplněna krásnými kresbami Mikuláše Podprockého.

Vydalo: Argo a Triton; 2022
Obálka a ilustrace: Mikuláš Podprocký
Překlad: Irena Přibylová, Olga Machačová, Petr Kotrle
Vazba: vázaná
736 stran / 898 Kč