Bizarropolis – první česká antologie bizarro fiction na plné koule

Říká se, že jediné hranice si člověk vytváří sám. U žánrové literatury to tak úplně neplatí, neboť bez pár typických klišé se žádný žánr neobejde. V bizarro fiction si naopak limity opravdu stanovují pouze sami autoři.

Ku příležitosti sedmého ročníku festivalu HorrorCon vyšla v nakladatelství Carcosa první česká antologie žánru bizarro fiction pod názvem Bizarropolis. Sbírku sestavili Kristina Haidingerová, ta přispěla předmluvou, a Roman Bílek, který je duchovním otcem myšlenky na její vznik a přispěl povídkou. Dále následuje několik stránek od Milana Žáčka z Carcosy o tom, co to vlastně bizarro fiction je a jakou se může pyšnit historií.

Nyní už k jednotlivým příspěvkům:

Petr Boček – Legenda o truchlivém mořském bohu
V konečném důsledku globálního oteplování se Česká republika stává přímořským státem. Navíc je potřeba řešit nový problém, kterým jsou evolučně pozměněni mořští tvorové vystupující na souš. Aby došlo k jejich bezbolestnému začlenění do lidské společnosti, je třeba se s nimi dorozumět. Zde přichází na scénu docent Růžička, celosvětově největší uznávaný odborník z oboru lingvistiky, který je za své úspěchy odměněn mnoha prestižními oceněními včetně postu nesmrtelnosti, ta ovšem nenese pouze výhody.

Michaela Kubíčková – Trpaslík
Konec jednoho vztahu může být klidně začátkem úplně jiného. Jeho začátek může být náhodný, může mít i podobu nehody s proděláním lehkého otřesu mozku, po němž se Jenda ocitne v bytě dvou zvláštních žen. S jednou prožije erotický románek, který pro něj může mít fatální následky přímo spojené s magií a trpaslíkem ve spižírně.

Jiří Sivok – Zub za zub
Člověk se o svůj chrup může starat sebesvědomitěji, přesto je naprosto jisté, že se ani tak nevyhne nepříjemným, přesto nutným setkáním se zubním lékařem. Hlavní hrdina je nespokojen s nekompetentností své doslova staré zubařky, proto ji změní. Ve slabé chvilce jí to navíc neprozřetelně vmete do tváře, čímž si vyslouží kletbu.

Karel Doležal – Bimbilárium strýčka Bobana
Vytvářet smysluplné videoblogy pro děti je nesmírně ošemetná záležitost. Obzvlášť když je tím vlogerem asociální Ludvík, který si nese těžké trauma z dětství a snaží se vyléčit právě vytvářením zábavy pro ty nejmenší diváky. Vše se změní jednou nehodou, po níž je Ludvík alias Boban přenesen do svého smyšleného světa. Aby našel cestu ven, musí čelit nejednomu nebezpečenství, i svému nejniternějšímu strachu.

e. coeché – Půlnoční motorest splněných přání
Dálkové cestování autobusem může skýtat nejedno riziko. V tomto případě se jedná o přestávku v pozdně nočních hodinách na odpočívadle jednoho motorestu. Inženýr na tomto místě zapomene na čas a autobus odjede bez něj. On sám začíná zjišťovat, že toto místo jej jen tak lehce ze svého vlivu nepustí, určitě ne bez splnění určitých podmínek.

Martin Novák – Muž v bedně
Vzpomínkové vyprávění ženy na bezstarostná mladá léta studií, poznávání okolního světa i jeho odvrácené, do té doby neznámé stránky skrze první velkou lásku jejího života může přinést i víc než jen nostalgickou linku předkládaných vzpomínek. Vystřízlivění může být velice kruté, a dokonce i zanechat nesmazatelné fyzické stopy.

Vilém Koubek – Adresát nezastižen
Vztahovou krizi mladého páru můžou prohloubit dokonce i špatné doručovací služby pošty. Ovšem co když je možnost si partnerku sestavit třeba jako kus nábytku od firmy IKEA? Jak je uvedeno v příručce od poskytovatele této služby, může si sestavovatel při této činnosti nemálo věcí ve svém nitru a ve vztahu k partnerovi vyřešit sám.

Ivan Adamovič – Krev ve městě
S věkem je pro ženu stále složitější nalézt stálého partnera. A i když vás přítelkyně všemožně podporují a za vašimi zády s láskou i trošku pomlouvají, je občas těžké před nimi udržet svá nejintimnější tajemství. Obzvláště taková, která Rupert skrývá před Samantou a ona sama je má teprve odhalit. A přitom šokující nakonec nemusí být odhalení ani přijmutí, nýbrž to, jak vše skončí.

Tomáš Marton – Smrt je důsledek života
Tomáš Nevím se probudí jakoby z hlubokého spánku a zjistí, že je po smrti. To by nebylo to nejhorší. Spíš jak se v nové situaci zorientovat a nevyvést nějakou hloupost, což se Tomášovi povede naprosto s přehledem, takže si vyslouží jednosměrný lístek z béčkového nebe do áčkového pekla. No a jak z toho ven?

Xerodoth Sigmius – O čem sní imagináti
Svět se změnil. Změnilo se úplně vše. Jak přírodní zákony, tak i zákony reality, takže už nikdo neví, jak svět vypadal předtím. A změny stále postupují. Klementýna je kdesicos. Kdesicosové dohlížejí na udržení řádu. Kdo ví, jak se zachová, když se před ní objeví nejtěžší výzva její kariéry spojená s možným rizikem nastolení normálnosti.

Ondřej Doležal – K jádru věci
Jeden vyučovací den důstojnické přípravky vojenské akademie může v obsáhlejší zkratce ukázat, co vedlo k tomu, že stav světa vypadá tak, jak vypadá. Jak špatné chování lidstva v globálním hledisku ke svému prostředí vedlo k vyvolání krize v podobě neúnosného znečištění planety. Jak špatná rozhodnutí, anebo ne úplně tak správná vedla ke zdánlivému vyřešení této krize, aby v konečném důsledku vyvolala daleko ničivější krizi vedoucí až ke stávající dlouhotrvající válce.

Petr Stančík – Brýle Pandaemonia
I taková malichernost jako pozvánka na maškarní ples může rozpoutat dominový efekt událostí vedoucích až k nahlédnutí za tajemnou oponu reality skrze zdánlivě obyčejné brýle. Takové prozření s sebou nese sice velkou zodpovědnost spojenou s řešením problému, o kterém dotyčný nový majitel brýlí neměl do té chvíle ani tušení, ovšem i možnost značného finančního profitu.

Roman Bílek – O šperháku, pendreku, injekci a doporučeném psaní
Hračky mohou mít také svůj svět, své životy a plány na štěstí. A hlavně problémy a konflikty mezi sebou. Jednoho dne jedna z legendárních postaviček Igráčků Zdravotnice spadne z poličky a ostatní se vydají za nebezpečným dobrodružstvím, aby ji zachránili. Opravdu to nebudou mít nijak jednoduché. Síla a pevnost jejich plastových tělíček bude vystavena nejedné hrozbě, v níž si nemohou být jisti ani svým přežitím.

Carlton Mellick III – Lízománie (překlad Milan Žáček)
Myslet si o sobě, že jste největší macho široko daleko s nejvypracovanějšími prsními svaly ze všech, jak si to o sobě myslí Mitch Tyler, není vůbec nic snadného, obzvláště když k bodování u svlečen a udržení této životní iluze brání i fakt, že je jeho hlava tvořena lízátkem s příchutí Tropický vánek. Navíc když jsou na této dávno nevyráběné příchuti závislí úplně všichni vousatí kamioňáci.

Tato antologie není určena pro každého, anebo je určena úplně, ale úplně pro každého! Záleží především na čtenáři, pochopitelně, a na tom, jestli má rád styl bizarro fiction, aby si tuto antologii –zářící nesporně majákovým světlem do temnoty české fantastiky – náležitě užil k nejniternějšímu pobavení, případně i k uspokojivému znechucení, je-li mu libo. Protože editoři Kristina Haidingerová a Roman Bílek stejně jako jednotliví přispívající autoři se zde náležitě, bez zábran a omezení vyřádili.

Bizarropolis stojí na pevných základech, tudíž se nedá říct, že by kniha obsahovala špatnou povídku. Kvalita všech nese znak vysoké úrovně zvládnutí žánru i řemeslné zručnosti autorů. Je už jen na osobních preferencích čtenáře, které dílo jej osloví více, které méně, ovšem žádnou povídku jistě nezavrhne do jámy pekelné.

Ještě by se slušelo zvlášť zmínit zahraniční bonusovou povídku z pera jednoho ze zakladatelů žánru bizarro fiction Carltona Mellicka III, kterou přeložil Milan Žáček. Do poměrně krátkého příběhu vnesl zvukomalebnost a vytvořil úžasný novotvar „svlečna“, jehož význam si asi domyslí každý čtenář sám.

Přejít Bizarropolis bez zájmu a přitom se považovat za milovníka české, potažmo slovenské fantastiky by se jistě dalo považovat za neodpustitelný osmý smrtelný hřích!

Vydala: Carcosa, 2022
Sestavili: Kristina Haidingerová & Roman Bílek
Obálka: Ed Mironiuk
Počet stran: 344
Vazba: brožovaná
Cena: 399 Kč