Kacíři Duny – Tyranova Zlatá stezka začíná přinášet své plody

Předpovězené se stává skutečností. Plody záměrů zasetých božským imperátorem dozrávají a blíží se nová bouře událostí ovlivňující bez výjimky vše. Nikdo ze zúčastněných nechce stát stranou a každý si myslí, že má to nejsvětější právo si utrhnout ten největší díl.

Právě jak naplánoval a předpověděl Leto II Atreidský, Božský imperátor Duny, staré Impérium se po jeho smrti v bojích a umírání za velkého Hladomoru rozpadlo. Mnoho lidí hledalo nové štěstí na neznámých územích za hranicemi známého vesmíru. Ze zelené Arrakis, nyní známé pod názvem Rakis, se stala opět pouštní planeta, do níž se vrátili díky Letově oběti opět i píseční červi a koření. Zde má dojít k obrodě lidstva a postavení nových základů pro jeho přežití, zcela v souladu s dávno v minulosti vytyčenou Zlatou stezkou.

Po patnácti stoletích od Letovy smrti se na Rakis z pouště na Červu vynořuje Sheeana, první jezdkyně na červech od dob starých fremenů. Na tento předpovězený okamžik netrpělivě čekala Církev Šaj-hulúda, Sesterstvo Bene Gesserit a Bene Tleilax neskonale dlouho skrývající své pravé záměry, jakož i navracející se skupiny z Rozptylu, symbolizující novou a nevyzpytatelnou sílu poutanou a ovládanou Ctihodnými matre, obdobou Ctihodných matek Sesterstva. Používají ovšem úplně jiné prostředky k ovládaní lidí, obzvláště mužů. Na to, jak tento mocenský souboj dopadne, odpoví Frank Herbert v pátém dílu ságy nazvaném Kacíři Duny.

Sám autor se v této knize přece jen více soustředí na vyprávění dobrodružného příběhu, jehož dvě hlavní linie zasadil na dvě planety, tak dobře známé z předchozích knih. První se odehrává na Gammu, bývalé Giedi Prime, domovské planetě zaniklého rodu Harkonnenů. Zde Bene Gesserit připravuje nového gholu Duncana Idaha k naplnění svých záměrů. Druhá se odehrává na Rakis, dříve známé jako Duna, později Arrakis, kde je Sheeana zatím v rukou kněžích Církve Šaj-hulúda. Mohl si to s přehledem dovolit, neboť základy jím vytvořeného světa byly již natolik pevné, že celková mytologie nepotřebovala další rozvíjení, protože si již žila vlastním životem. Čtenář může na stránkách napínavého dobrodružství plného zvratů jen sledovat, jakým způsobem se tyto dvě linie nakonec propojí.

Základní myšlenkou tohoto díla je bezesporu souboj o uchování starých hodnot symbolizovaných Bene Gesseritem, ještě o to více Bene Tleilaxem a okrajově i kněžími Církve Rozděleného Boha. Na straně druhé stojí Ztracenci navracející se z Rozptylu, jejichž vývoj se ubíral cestou novou a staré hodnoty tito lidé zanechali v troskách zaniklého Impéria. I když si každá z těchto skupin upřímně myslela, že to ona má nezadatelné právo na vybudování nového světa na troskách toho starého, vše se řídí neviditelným plánem Zlaté stezky a všichni zúčastnění chtě nechtě se jen jakožto figurky pohybují na hracím plánu tohoto záměru Božského imperátora. Pro jedny je znám jako Prorok, pro jiné je Rozděleným Bohem, další jej nazývají Šajtánem či Tyranem, přesto vliv jeho vůle a proroctví se nad všemi vine jako neviditelná nit dlouhodobého záměru, přinášejícího ovoce. Všechny ostatní plány, pletichaření i spiknutí jsou tomuto záměru naprosto podřízené. Vždyť v této hře přece jen nejde o moc. Nejedná se zde o nic menšího než o záchranu a zachování lidstva pro jeho budoucí existenci ve Vesmíru.

Pro někoho by tento díl mohl být i zklamáním kvůli absenci hlubokých myšlenek tolik utvářejících předchozí knihy, tím pádem by u něj tento román jako samostatný příběh moc neobstál, přesto se v rámci ságy jedná o velmi solidní pokračování. Plně stojí na pilířích světa Franka Herberta a jeho postavy jsou stále živé a dýchající archetypy. Nesou si něco z minulosti a v jejich vývoji je to znát, jak na charakterech, tak i na jejich činech. Čtenář se s nimi rád seznamuje a užívá si jejich společnost. Dost často zažívá pocit, jako by se jednalo o jeho staré známé. Aby taky ne, když v četbě došel až k pátému dílu. A ani se nenaděje a opět po tolika letech vyjde díl šestý Kapitula: Duna.

Vydal: Baronet, 2022
Původní název: Heretics of Dune (1984)
Překlad: Veronika Volhejnová
Počet stran: 552
Vazba: pevná
Cena: 549 Kč