Ledové království Fantazie

Děti noci přejí všem svým čtenářům krásné a veselé Vánoce. Posíláme vám dárek od našeho redaktora Pavla Skořepy.

Ledové království Fantazie

O předlouhých zimních večerech, v bezpečí a teple domova,
kdy vše kol přikryto jest pokrývkou nadýchaného sněhu,
se v lidských nitrech rozhořívá inspirace věru fantomova.
Ostražitost uchlácholena do náručí nevyzpytatelnému zběhu.

Mrazem malované výjevy přímo na tabule spoře osvětlených oken.
Prapodivnost zvuků linoucích se do krajiny z temných koutů.
To je ta doba, v níž střídá se minulý s tím budoucím rokem.
Na vědomost udává, zde není míst pro chladná srdce mrzoutů.

Zakrákání ze stromoví skrývá pověstného černého havrana.
Tiše na parapet klepe k upoutání pozornosti sám hrabě Drákula.
By za zpěvu Dětí noci indigovému nebi věštil přízrak trhana,
toho nositele příběhů, černého krále, temného orákula.

Do každé sněhové vločky uloženo je nějaké poznání,
s pocitem radosti, příjemně mrazivého pocitu strachu.
Křídly barvy tuže zamáchá Anděl smrti, bez pokání
žehnající znamení pekelnému dal do rukou rarachu.

Kde jsou ta zářící ohniště svobody, bezpečí a tepla?
Místa vyprávění, poučení plná, kmotřičky Fantazie.
Noční běsi ve stínech, našeptávání s jiskrami vzlétla
v legendách a mýtech národů široširé Eurasie.

Múzy v této sváteční době vánočně fantaskních romancí
přejí prožití ve snovosti pohádek, příjemném mrazení hororů,
v pohodě a zdraví do roku nového, uvnitř jsme rovnací.
Schopni vzájemné úcty, schopni smyslu i cituplných hovorů.