Chad Corrie: Návrat čarodějného krále

Elyelliští elfové jsou jedním z mnoha národů obývajících svět Tralodrenu. Kdysi mu vládli a znovu vládnout chtějí. K obnovení impéria jim mají dopomoci staré poznatky, jež je třeba nejprve nalézt. Zda padnou do rukou císaři, nebo skupině dobrodruhů pod vedením slepého elfského kněze a bojovnice, se teprve ukáže.

 

Příběh začíná v rozvalinách města zaniklé prastaré civilizace, která vládla obrovskou magickou mocí. Zbyly po ní jen ruiny a tajemství skrytá v jejích sklepeních. Objevit je touží císař Elyelliských elfů, aby s jejich pomocí mohl obnovit zašlou slávu kdysi velkého císařství. Kdyby však knihy a svitky padly do nesprávných rukou, mohlo by dojít, jako v dávné historii, k velké pohromě. Alespoň tak to spatřil ve svých viděních Patrijský elfský kněz, který sestaví zvláštní skupinu hrdinů, aby získal staré poznatky dříve nežli Elyelliští.

Na cestě se tak setká nesourodé společenství dobrodruhů patřících k různým národům i vírám: elfská bojovnice doprovázející kněze, po pomstě toužící telbořanský gladiátor, trpaslík, jenž by rád odčinil svoje skutky u příbuzných, valkorijský rytíř vedený svou vírou a samozřejmě čarodějka prahnoucí po dalších vědomostech. V džungli se však ukrývá další nebezpečí, artefakt a portál, jejichž síly a možnosti zkoumá mág toužící po větší moci. Netuší, že je sám součástí většího plánu. Jsou tu bytosti hrůzostrašnější a mocnější, jež čekají na svou příležitost.

Chad Corrie (*1977) se narodil a žije v Minnesotě. Spisovatelem chtěl být od svých dvanácti let, kdy napsal první dobrodružství ze světa Lega, které sám postavil. Kromě prózy píše komiksy a krátké divadelní hry a scénky. Návrat čarodějného krále je první knihou, která autorovi u nás vyšla.

Tralodren je rozsáhlý svět se spletitou historií, sestávající z několika planet, mnoha ras a božstev ovlivňujících samotné bytí. Autor často jednotlivé národy připodobňuje k našim historickým kulturám. Více informací o fungování a rozložení světa je možné dohledat na webových stránkách nakladatelství Mytago zde.

Dvě třetiny knihy zabírá splétání dějových linek jednotlivých hrdinů až do doby, kdy utvoří pátrací skupinu. Než se setkají, čeká je řada soubojů a střetů, které si musí vyřešit převážně sami. Objevuje se i řada postav, jejichž záměry nejsou na první pohled zřejmé, ale ovlivňují celý příběh. Kniha je plná popisů, jmen národů, božstev a celých jejich panteonů, aniž by o nich autor prozradil něco bližšího.

Chad Corrie si libuje v popisech věcí a barev, které nemají pro děj žádný význam. Také jsem se nemohla srovnat s představou elfů coby Římanů v čele s císařem, jejichž státním uskupením je republika. Nežijí v lesích, ale ve městech obklopených lesním systémem, v přírodě nejsou jako doma a libují si v krutostech a bezpráví.

V příběhu je hromada nelogičností, jako příklad uvedu čerstvě pasovaného rytíře bez zkušeností, který je vyslán na důležitou výpravu, jejíž nezdar by měl katastrofální následky. Nebo je tu u elfů držený otrok, který po dlouhá léta vyhrával v aréně gladiátorské zápasy a vydělal tak svým pánům na sázkách značné jmění, přesto je stále ponižován a mrzačen, jako by na jeho další výhře nikomu nezáleželo.

Další problém jsou souboje, jejich popis a taktika. Místo aby si přepadená dvojice navzájem kryla záda, se klidně rozdělí na velkou vzdálenost, aby se vzápětí k sobě pracně propracovávala. Pro autora bylo mnohem důležitější, aby čtenář věděl, jak se meč v té které ruce jmenuje. Navíc jsou často postavy pořezané a probodené, ale bojují dál, jako kdyby všechna zranění zázrakem mizela a neexistovalo nic jako vyčerpání. A magie je všemocná a bez omezení.

Zpracování knihy by také mohlo být lepší. V textu jsou překlepy, pozměněná jména, a dokonce příšery mají místo drápů na rukou tesáky. Nevím, zda je to chyba autora, nebo překladu, ale celek působí nevalně. Návrat čarodějného krále mě bohužel nezaujal a měla jsem problém román dočíst.

Vydalo: Mytago, prosinec 2016