Samantha Shannon: Vidořád (Kostičas 2)

Vidořád vás zavede do londýnského podsvětí obývaného vidoucími

Paige Mahoneyová utekla z Prvního Šeolu, bývalého Oxfordu, kde krutá rasa Refájců dvě stě let držela a jako otroky využívala vidoucí, lidi s nadpřirozenými schopnostmi. Paige se vrací do Londýna ovládaného totalitním režimem Scion s touhou po svobodě a pomstě.

Shannon_VidoradPaige nezbývá nic jiného než se vrátit ke svému bývalému gangu, protože ten jí jako jediný poskytne ochranu před Scionem i Refáji, kteří ji touží zabít. Paige ale nedůvěřuje vidopánovi Jaxanovi Hallovi, který sleduje pouze vlastní zájmy a tváří se, jako by Refájci neexistovali. Přesto se Paige nevzdává svého cíle spojit vidoucí dohromady, začít povstání proti Scionu a bojovat proti Refájcům.

Jenže gangy vidoucích v Londýně jsou zkorumpované, plné lží a násilí. Paige nemá prostředky, spojence ani potřebné postavení, aby se mohla osamostatnit nebo zahájit vzpouru. Hodila by se jí pomoc Arctura Mesarthima zvaného Strážce, Refájce, který se postavil vlastní rase a pomohl jí a ostatním vidoucím uprchnout z Prvního Šeolu. Jenže pouto, které je pojí, zmizelo.

Paige soucítí s lidmi, snaží se jim pomoci a cítí znechucení nad leností a zaslepeností vidopánů toužících pouze po moci a penězích. Jejím cílem je vzpoura a válka, takže neváhá plánovat, navazovat spojenectví a vydávat se do nebezpečí.  Paige patří mezi skutečné kick-ass hrdinky, protože se navzdory honu, který na ni pořádá Scion i Refájci, výhrůžkám smrti a zraněním, které utrží v nejrůznějších střetnutích, nezdává. Navíc patří mezi krajinochodce, vzácný druh vidoucích, kteří svým duchem dokážou ovládat a zabíjet lidi. Konečně začala svůj dar poznávat, snaží se ho rozvíjet a neváhá ho použít.

Nechybí pestrá skupinka vedlejších postav tvořená převážně členy Paigina londýnského gangu: kluzký vidopán Jaxon Hall sledující vlastní zájmy a cíle, Paigin nejlepší kamarád a ochránce Nick, médium Eliza, která je oddaná  Jaxonovi, ale také skrývá vlastní tajemství, geniální vynálezkyně Danica věčně zavřená v podkroví, nebo dvojčata Nadine a Zek. Nadine nemá Paige zrovna v lásce, protože chtěla získat její postavení v gangu, a Zek má víc než jedno tajemství.

Samantha Shannon příběh z temného podsvětí scionského Londýna, v němž bují korupce a násilí, pečlivě propracovala. Autorčin styl nepostrádá čtivost a chytlavost, takže Vidořád navzdory více než pěti set stranám přečtete za chvilku. Postavy nejsou černobílé, každá má vlastní tajemství a pohnutky, které postupně vyplouvají na povrch. Nechybí ani troška uvěřitelné romantiky, protože zakázaný a nejistý vztah Paige a Strážce se posunul o krůček dopředu.

S přibývajícím počtem stran se ukazuje, že děj má mnohem více vrstev, než tomu zpočátku nasvědčovalo. Vidořád je plný akce, nebezpečí, nových informací a nečekaných zvratů a odhalení. Díky tomu čtenář chvílemi ani nedýchá a napjatě čeká, co se stane na další stránce.

Jedinou vadou Vidořádu zůstává autorčina nechuť vysvětlovat vymyšlené pojmy. Každý čtenář, který nečetl těsně předtím Kostičas, nebo nemá fotografickou paměť, tak musí být chvílemi zmatený z množství pojmů a postav.

Vidořád přinesl promyšlený a mimořádně chytlavý dystopický příběh, který se hravě vyrovnal prvnímu dílu a nejspíš ho i co do promyšlenosti a akčnosti předčil. Nezbývá nám tak než doufat, že Samantha Shannon bude psát rychle, protože čekání na další díly nám bude připadat nekonečné.

Ukázka

Vydal: Host; 2015

Koupit knihu