Lynn Flewelling: Schránka duší

Nejnovější příběh ze série Nočních běžců přivádí Seregila s Alekem zpět do sídelního města Skaly Rhíminee, kde v důvěrně známém světě intrik, mocenských her, hýření a přetvářky na sebe znovu berou role šlechticů i špehů, aby zneškodnili hrozbu, která může podkopat stabilitu samotných základů království.
Flewelling_Schranka-dusi

Vyčerpávající válka Skaly s Plenimarem pomalu spěje ke krvavému rozuzlení. Královna Phoria vytáhla do pole, kde se spolu se svou mladší sestrou Kliou připravuje na rozhodující střetnutí s nepřítelem, které určí další osud celé země. Rhíminee mezitím těžce strádá v důsledku nedostatku potravin a nuceného konfiskování životně důležitých surovin pro válečné účely. Situace je nebezpečně výbušná v obou částech města, chudí lidé trpí hlady a šlechtici a vysoce postavení hodnostáři dvora se z obavy před budoucností zavírají za vysoké a zdánlivě bezpečně zdi svých paláců a snaží se pro sebe získat co nejlepší postavení na úkor druhých.

Dvě soupeřící politické frakce si kladou za cíl zrealizovat státní převrat. Zůstává pouze na Seregilovi s Alekem, aby se pokusili zabránit nejhoršímu. Za vydatné pomoci čaroděje Thera musí rozplést složitý vzorec vzájemných vztahů a získat důkazy o rozsahu spiknutí. Sužovaným městem se navíc začíná šířit záhadná nemoc, na kterou zřejmě neexistuje lék. Nemoc kosí hlavně malé děti a žádný z léčitelů ani kněží si s ní neví rady. Počet obětí narůstá geometrickou řadou, a když nákaza nečekaně zasáhne Seregilovy a Alekovy blízké, k vyšetřování se přidává také Micum Cavish, aby společně se svými přáteli odhalil pravděpodobně magický zdroj nemoci a zažehnal nebezpečí pouličních bouří, které by nakonec vyústilo v naprostou katastrofu.

Šestý díl Nočních běžců s sebou přináší jednu významnou změnu oproti svým předchůdcům – jde o první příběh, kde hrdinové necestují, ale zůstávají na jednom místě (Rhíminee). V důsledku toho se pozornost zaměřuje velkou měrou na skalskou společnost a způsob života obyvatel města. Samotný děj se zpočátku odvíjí pomalu a nějakou dobu trvá, než se vybuduje potřebné napětí. Svým charakterem je možné knihu srovnat se Zrádcovým měsícem, třetím dílem série. I tady se čtenář musel vyrovnat s velkou řadou nových postav, ale samotné vyprávění přitom nikdy netratilo na zajímavosti a originalitě. Ve Schránce duší je situace stejná.

Přes trvající válečný konflikt a ztráty na životech je atmosféra mnohem méně pochmurná než u obou předchozích dílů. Kromě Aleka a Seregila se tu setkáváme prakticky se všemi oblíbenými postavami a dočkáme se příjemného překvapení v podobě docela nečekaného páru. Mezi skutečně zajímavé charaktery se navíc řadí i protivníci, kteří mají vlastní osobnost i uvěřitelnou motivací pro svoje jednání. Hlavní linie vyprávění – válečné události, motiv mocenského boje i magická zápletka do sebe výborně zapadají a postupně vedou k výborně podanému rozuzlení, které ale je poměrně uspěchaně dořešené na několika posledních stránkách.

Schránka duší vrací hrdiny zpět do prostředí, kde se s nimi měl čtenář možnost seznámit poprvé. Návrat k noční práci, špehování a pohybování se po tenké linii mezi službou královně a vlastními zájmy bylo tím nejlepším krokem, jaký pro ně mohla autorka po předchozích slabších knihách zvolit. Lynn Flewelling dokázala, že stále umí vdechnout svým postavám život a její svět zůstává neobyčejně kouzelným místem.

Vydal: Fantom Print, 2014

Koupit knihu