Denuo Sanctum 12

Další díl fanpovídky ze světa knih Ritus a Sanctum.

Předchozí díly najdete zde.

Eric s Tarou vešli do stanu a podívali se na sebe. Měli spát spolu? Kdysi se muž věrností nijak nezdržoval, to zdědil po svém otci. Lena ho ale změnila. Eric se ale rychle vrátil do starých kolejí a polovina tábora tak mohla slyšet, co se na malém prostoru obehnaném plachtovinou děje.

***

Luciana tiše proklouzávala městem a hledala svůj cíl. Fenris jí dal za úkol vystopovat Erica a zabít ho spolu se všemi okolo. Vždy jí dával jen ty nejdůležitější úkoly. Patřila k jeho příbuzným, ale měla něco, co jiní ne. Ji našel vlkodlak jako první. Vstoupil do jejích snů a navedl ji ke svým dalším potomkům. Luciana tak našla lebku svého předka a dala ji do bytu Helen. Sama neměla v sobě tolik síly, aby Fenrise vrátila mezi živé, ale té druhé se to podařilo. Stejně ale zemře, nikdo nebude přece Lucianě upírat její místo na výsluní. Ona měla být tou, která vrátí nejsilnějšího z vlkodlaků mezi živé. Patřila mezi čarodějky, vzácné ženy nadané magií.

Z přemýšlení o pomstě ji vytrhl až zvuk blížícího se vlkodlaka. Tiše vyklouzla ze svého úkrytu a držela se nové stopy. Brzy se tak dostala až k táborů lvů. Tento národ se uměl libovolně proměňovat v obrovské kočkovité šelmy. Jaký vlkodlak ale Lucianu dovedl až sem? Pomalu se plížila podél stanů a hledala svého druha. Našla bestii až téměř uprostřed stanového tábora. Lvi nepostavili žádné stráže, ale ani tak nebyla jejich smečka nehlídaná. Luciana to poznala podle kvílení, které se rozlehlo do nočního ticha.

Náhle ji do zad udeřil nějaký těžký předmět. Rychle se otočila a spatřila mladého muže, který v rukou třímal dřevěnou palici, byl o dvě hlavy vyšší než ona.

Luciana se okamžitě proměnila do vlčí podoby. Její soupeř se ale proměnil do lví podoby a stále ženu svým vzrůstem převyšoval. Oba se proti sobě vrhli a srazili jeden stan. Vlkodlačice brzy potyčku vzdala a prchla zpět do lesa. Brzy by měla narazit na svou smečku a kořist, kterou sebou povedou. Přípravy na jejich plán zatím postupovaly, tak jak měly.

***

Šestnáctiletá Anna klopýtala spolu s dalšími spoutanými lidmi lesem. Strachy se ani neodvážila podívat na své věznitele, ze kterých ryzí zlo přímo sálalo. Šli už skoro celou noc, a tak nebylo divu, že vlkodlaci, kteří těsně po setmění přepadli jejich skupinku, pozabíjeli muže a děti a nechali naživu jen mladé dívky. Spěchali se svou kořistí přímo ke svojí smečce. Anna myslela na vše, co četla o této rase. Co vše s nimi nyní budou provádět. Mohli ale posloužit jako oběť pro nějakého boha. Dívka ještě s nadějí doufala, že unikne znásilnění nebo sežrání zaživa.

Ve zlomku vteřiny Annu skropila od hlavy až k patě rudá krev a nějaký podivný tvor se skácel dívce k nohám. Krev stříkala všude kolem. Najednou se všude míhala černá mohutná vlčí těla a další, světlá. Anna zavřela oči, klekla si na zem a čekala na to, co se bude dál dít. Patřila sice mezi čarodějky, ale věděla, že jakýkoliv odpor bude zbytečný. Ocitla se přímo uprostřed útočícího klubka bestií. Ve světlých tvorech brzy poznala lvy. Majestátní zvířata skákala z úkrytu a strhávala vlkodlaky k zemi. Boj byl brzy u konce a dívka stále nevěděla, co s ní bude.

Najednou spatřila samce, který se díval přímo na ni. Něco v jeho pohledu ale připomínalo člověka. Laskavé oči si jí zvědavě prohlížely, jako by ani nepatřila k mohutného svalnatému tělu zvířete. Anna pomalu vstala a přiblížila se ke zvířeti.

Tělem lva projela křeč a poté začalo nabývat lidské rysy. Zanedlouho stál před dívkou mladý muž, který jí mlčky pokynul a naznačil, aby šla s ním. Ušli jen pár metrů, když se muž rozpovídal.

„Jsi čarodějka, proto vím, že nemusím vysvětlovat, co se zde stalo. Vlkodlaky samozřejmě znáš a o nás jsi také určitě slyšela. Já se jmenuji Jack. Bohužel jsme stačili zachránit jenom tebe. Dlaci si málokdy něco začnou s někým obdařeným magií, proto tě chtěli zabít až jako poslední. Mohla bys nám ale na oplátku pomoci.“

Anna se na něj zvědavě podívala a čekala nějaká další vysvětlení, ale nic dalšího asi nemělo přijít.

„Proč vlkodlaci zničili celý tábor, plný lidí a potom odvlekli mladé dívky?“

Muž se nejdříve rozhlédl a až poté odpověděl: „Myslíme si, že jste měli být darem pro Fenrise, vůdce vlkodlaků. Moc této bestie neustále roste a on plánuje něco velkého.“

V tu chvíli ticho protrhlo hlasité vlkodlačí zavytí.