Lynn Flewelling: Návrat stínu

Návrat stínu navazuje na původní trilogii Nočních běžců. Seregil a Alek se znovu vydávají na nebezpečnou výpravu, která je dovede vstříc nečekaným objevům i starým nepřátelům. Víra v předurčení je v jejich světě velmi silná a právě osud si s nimi rozhodne ošklivě pohrát.
Flewelling_Navrat_stinu

Po svém dobrodružství v Aurënenu se Seregil s Alekem vrátili ke starému způsobu života v domovském Rhíminee. Přes den hrají roli šlechticů a po nocích vyřizují drobné „noční práce“ pro městskou elitu. Ke spokojenosti však mají oba daleko, skalská královna Phoria je podezřívá ze zrady proti trůnu a drobná noční vloupání a krádeže ve prospěch malicherných intrik nejbohatších vrstev pro ně postrádají skutečný význam. Není proto divu, že rádi akceptují Phoriin příkaz znovu vyrazit na cestu a zajistit bezpečný doprovod královnině mladší sestře Klie, která se má s okamžitou platností vrátit domů z Aurënenu, aby se mohla ve Skale ujmout svých velitelských povinností. Ještě před dosažením cíle jsou však oba zajati, rozděleni a na příkaz zrádného Ulana í Sathila prodáni do otroctví.

Ocitají se na území Plenimaru a snaží se v tomto nelítostném prostředí, kde život otroka má jen nepatrnou cenu, přežít a znovu najít jeden druhého. Alek se dostává do domu bohatého alchymisty Yhakobina, který má pro něj neobvyklé využití. Alekova vzácná krevní linie po hâzadriëlfaieské  matce v sobě skrývá klíč k tvorbě neobyčejné entity zvané rhekaro, jenž má svému vlastníkovi přinést netušené bohatství a slávu. Hrůzu nahánějící pokusy a experimenty jsou však jen jednou z mnoha věcí, které bude muset přetrpět, než se mu naskytne příležitost k vytouženého útěku. Ani Seregil není ušetřen podobného fyzického i duševního utrpení, a poté co mu do cesty vstoupí temný stín z mládí, přichází na to, že minulost není nikdy tak vzdálená, jak by si býval vroucně přál.

Lynn Flewelling se k Nočním běžcům vrátila po téměř devítileté přestávce a Návrat stínu skutečně nese všechny klady i zápory sequelu jednou uzavřeného úspěšného díla. Je tu vidět radost z návratu k oblíbeným hrdinům, ale zároveň knize chybí skutečně nosný příběh, napětí a dobrodružnost předchozích dílů. Čas, který Seregil s Alekem stráví v zajetí, je zbytečně dlouhý a jednotvárný. Posledních sto stránek si naopak zaslouží pochvalu, děj se rozbíhá, postavy získávají možnost se konečně projevit, dávají najevo emoce i rozdílné názory, které si až do té chvíle nemohly dovolit. Závěrečné scény pak vezmou dech a připraví pevnou půdu pro další pokračování série.

Příběh stojí především na obou hlavních hrdinech a úskalích jejich vztahu. Z vedlejších postav se výrazně uplatní pouze čaroděj z domu Orësky Thero a Seregilův přítel z mládí Micum Cavish. I na tak malém počtu osob je ale stále dobře patrná autorčina schopnost napsat uvěřitelné a sympatické charaktery zasazené do bez problémů fungujícího fantasy světa. Je snadné se do něj ponořit a nechat si ubíhat před očima barvité popisy prostředí, zatoulat se do zapadlých uliček Rhíminee, přihlížet královninu zářivému oslavnému průvodu nebo zažít plavbu přes nebezpečné Osijské moře, bohužel příliš živá představivost tu není vždy k užitku, Návrat stínu patří svým tónem k temnějším knihám a některé okamžiky svou groteskností rozhodně překonávají vše, s čím se dosud bylo možné ve světě Nočních běžců setkat.

Čtenáři předchozích dílů by si přesto neměli nechat toto pokračování ujít. Jak je u Lynn Flewelling zvykem, i tentokrát do svého psaní promítá zvláštní pojetí společnosti, kde jsou si muži i ženy naprosto rovnocení, dotýká se vážných témat tolerance, váhy lidskosti, odpuštění i akceptování druhých, aniž by přitom zklouzávala k moralizujícímu tónu, a tím překračuje obvyklý rámec hrdinské fantasy. Seregil z Rhíminee a Alek z Kerry ušli od dob Štěstí ve stínech dlouhou cestu, našli oporu jeden v druhém a stali se rovnocenými partnery. Přesto v sobě i nadále nosí vinu z mládí a tíhu rodinného dědictví a právě překonání těchto překážek bude nakonec nejtěžším úkolem, kterému budou muset při svém putování čelit.

Vydal: Fantom Print; 2013.

Ukázka

Koupit knihu