Subžánry fantasy

Fantastická literatura je velice pestrá, když dojde na počet rozličných subžánrů a jejich dílčích kategorií. Už jen sama fantastická literatura se dělí na tři základní kategorie: science fiction, fantasy a horor a každá tato „škatulka“ má řadu vlastních subžánrů. Důležité je si ale uvědomit, že tyto kategorie, subžánry, škatulky či šuplíčky jsou spíše pomyslné. V jejich rámci lze sice rozlišovat různé podtypy dané literatury podle nejvýraznějších rysů té které knihy, ale málokdy najdete dílo, které by splňovalo kritéria pouze jedné kategorie.

Většina knih je zajímavým mixem více subžánrů a obzvláště v poslední době, kdy se s tímto mícháním experimentuje, najdeme jen málo děl krystalicky čistých a jasně definovaných jako jeden konkrétní druh fantasy. Proto berme toto rozdělení spíše jako pomocnou berličku při výběru knihy, která nám bude nejvíce vyhovovat, než jako dogma, kterého se musí všichni striktně držet za každou cenu.

Artušovský cyklus
Fantasy inspirované legendami o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu. Díky své vysoké oblibě během celého vývoje fantasy a stále vysokým počtem zpracovatelných námětů se tato legenda zasloužila o celou vlastní kategorii, i když je často brána spíše jako fantasy historická a není vyčleňována zvlášť.

High fantasy (Vysoká fantasy)
Příběh se většinou soustřeďuje především na poselství a sílu příběhu, na jeho hluboký mystický či filosofický rozměr. Často označováno též jako Epická fantasy. Můžeme se setkat také s tím, že pod pojem „Epická fantasy“ někteří teoretici sdružují Vysokou fantasy, Hrdinskou fantasy, Meč a Magii a někdy k tomu přidají ještě Historickou fantasy. Jindy jsou výše zmiňované typy zařazování přímo pod kategorii Vysoké fantasy a v takovém případě teoretici pojem „Epická fantasy“ vynechávají. Tyto typy fantasy jsou tedy často takříkajíc házeny do jednoho pytle a kvůli tomu dochází k jejich častému zaměňování. Je to způsobeno také tím, že linie mezi těmito subžánry je velice tenká.

 

Historická fantasy
Fantasy vycházející ze skutečných historických událostí, často s reálnými historickými postavami. Důraz je kladem na historickou věrohodnost (podle období, kdy se odehrává).
Keltská fantasy – inspirované irskými a skotskými legendami (neoficiální).
Slovanská fantasy – inspirované slovanskými mýty (neoficiální).

Hrdinská fantasy (Heroic fantasy)
Soustřeďuje se spíše na dobrodružnou a akční polohu příběhu než na poselství. Často identické se subžánrem Sword and Sorcery, ale věnuje se spíše boji. Archetypem této fantasy bývá skupina dobrodruhů/hrdinů, kteří zachraňují svět, stát, … před hrozící katastrofou.

Humorná fantasy
Fantasy, která klade velký důraz na komičnost a vtipnou složku příběhu.

Magický realismus
Fantasy odehrávají se v našem současném světě, kde se setkává funkční magie s výdobytky dnešní doby. Není vázán jen na jedno město jako Městská fantasy. Kromě magie se zde samozřejmě mohou také vyskytovat upíři, démoni, … Důležité ale je, že kulisy tohoto světa jsou reálné, pracují s názvy, místy a prvky, které se nachází v našem světě.

Meč a magie – S&S (Sword and Sorcery, Sword & Sorcery, Meč & Magie)
Soustřeďuje se spíše na dobrodružnou a akční polohu příběhu. Často identické se subžárem Hrdinská fantasy, ale věnuje se spíše magii a čarodějnictví. Archetypem tohoto subžánru bývá osamělý hrdina, který řeší spíše lokální spory. Takový hrdina bývá neobyčejně silný nebo zvláštně nadaný; miláček bohů. Další postavy v příběhu potkává spíše náhodou a přidávají se k němu jen na krátkou dobu.

Městská fantasy (Urban fantasy)
Fantasy odehrávající jen na území jednoho města. Dříve se tento pojem používal pro fantasy v běžných středověkých kulisách a vyznačoval se intrikami, vysokým počtem cechů a detailními popisy města a jeho kultury. V současnosti se pojem Urban fantasy používá spíše ve smyslu fantasy detektivní zápletky v současném světě – městě.

 

Romantická fantasy
Fantasy se silnými dějotvornými milostnými prvky. Svým způsobem ji vlastně lze zařadit pod jakékoli ostatní subžánry. Ve velkém počtu děl hraje láska často silnou úlohu, ovšem důležité odlišení od Romantické fantasy spočívá v tom, že v tomto subžánru je ústředním motivem.
Paranormální romance – milostný příběh, kdy jedním (i oběma) z partnerů je nadpřirozená bytost (upír, vlkodlak, …).

Temná fantasy (Dark fantasy, Noir fantasy)
Fantasy s prvky hororu. Často spojena se surovou a brutální Historickou fantasy. Běžná je také hluboká psychologie postav a její patologické jevy. Prvkem tohoto subžánru může být mimo jiné také černá magie, která má v příběhu silnou roli.

Na pomezí žánrů:

Alternativní historie
Inspirace skutečnou historickou událostí, která se v příběhu odehrála jinak. Případně se v těchto příbězích uskutečnil jinak nám známý vývoj civilizace. Často se zde vyskytují nám dobře známé kulisy – polohy světadílů, … Pokud jsou přítomny technologie, jedná se o sci-fi; pokud magie, jedná se o fantasy. Ve chvíli, kdy jsou zastoupeny oba prvky, jedná se o takzvanou Science fantasy.

New Weird
Autoři takových děl zastávají názor, že dílo by mělo překročit hranice žánru. Kloubí tak dohromady záměrně několik rozličných literárních žánrů a subžánrů. Taková díla často působí dojmem nekomplexnosti či nahodilosti. Typická je neurčitost v čase i místě, kde se děj odehrává. V Anglii jsou někdy taková díla označována termínem „whimsy“, což by se dalo volně přeložit jako „Vrtošivá fantasy“ nebo „Rozmarná fantasy“.

Science fantasy
Příběh, který rozličnými způsoby kombinuje prvky fantasy i science fiction – vedle sebe se ve středověkém světě (kam bývá fantasy nejčastěji zasazeno) objevuje magie i technologie.

Slipstream
Díla na pomezí fantasy a mainstreamu (hlavního proudu). Výraz vymyslel B. Sterling.


Steampunk

Příběh odehrávající se v 19. století (století páry), často zasazen do viktoriánské Anglie. Typické jsou parní stroje i nové, smyšlené technologie, střelné zbraně a jistá bizarnost(především ve způsobu odívání). Pokud je zde přítomna magie, dá se o něm hovořit jako o Science fantasy, jinak nabývá spíše polohy Science fiction. Je to také vhodný příklad mixu více subžánrů, protože se často jedná o Alternativní historii, Magický realismus, v některých případech i o Historickou fantasy (i když té bývá spíše přisuzováno období středověku).

(Definice byly poskládány z českých i zahraničních zdrojů; nejedná se o doslovné přepisy z již vydaných děl.)