Brian Storker – Draculescu: Tajemství Řádu Draka

Exkluzivně pro naše čtenáře přinášíme ukázku z připravované knihy Draculescu: Tajemství Řádu draka z pera známého autora Briana Storkera.

BRIAN STORKER

DRACULESCU: TAJEMSTVÍ ŘÁDU DRAKA
 

Věnování? Proč? Komu?
Vždyť mezi řádky se skrývá
tolik tajemného poslání. Z minulosti,
současnosti i z budoucnosti.
Ona ví, je neskutečně moudrá.
Navěky.

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna … a přece zůstala naživu. 

                                                                              Zjevení Janovo 13, 11 – 14.

Prolog

…Ukřižovali jej a o jeho šat potom losovali. Nad hlavou mu jeden z vojáků dřevěnou desku připevnil, do které před tím nožem vyryl nápis „I. N. R. I.“, „Ježíš nazaretský, král židovský.“ Lidé, kteří chodili okolo, na umírajícího Ježíše plivali a pošklebovali se mu: „Jsi-li syn Boha našeho, sestup z kříže. Až potom Ti uvěříme, že jsi skutečný Spasitel.“ Z ran Ježíšových prýštila krev tak, že po chvíli se pata kříže koupala v kaluži krve jeho a Ježíš ten převelice naříkal.
Tu k poledni se v okolí tíživé ticho rozhostilo a já jsem pocítila tu mrazivou přítomnost otce mého. Lidé k zemi se skáceli ve tvrdém spánku. V pravé poledne pak slunce zahalil černý stín křídel dračích a nad krajinou se tma neproniknutelná rozhostila. To Drak z oblohy, samotný Satan ke kříži sestoupil. I sedl si pod kříž a Ježíši vysmívat se jal:
„Etěmzev is a etjip, isj livarp, ťoben otot tsej ám verk,“ ozvalo se z Dračí tlamy, ale nikdo slovům těm kromě mne nerozuměl. Načež Drak vymrštil svůj ocas ostrý a Ježíše bodl jím do boku jeho. Z rány té mu okamžitě do dračí tlamy začala stékat rudá krev.
Až Drak ten krví byl zcela nasycen, obtočil svůj dlouhý ocas kolem kříže toho a koncem ocasu si podepřel těžkou hlavu svou. Tu pravil k Ježíši: „Již nejsi Spasitel. Tvá síla i moc nyní ve mně jsou. Nemáš už žádnou moc, neboť já, Nosferatu, Tvou snahu budu navždy pod Tvým křížem mařit.“
Pak ku třetí hodině země se otřásla a slunce opět vyšlo. Stín Ježíšova kříže dopadal na záda toho draka. Skály pukaly a lidé z toho hlubokého spánku se nevěřícně probouzeli. Hroby se otvíraly a těla zesnulých z nich vstávala. Odcházeli potom do svatého města, a mnohým živým se tam ta těla pak zjevila.
Vtom Ježíš, když viděl, že Satan v těle Draka ležíc pod ním převzal veškerou moc, ze kříže zvolal: „Eli, Eli! Lama sabachtani?“ a skonal.
Tu setník se svými vojáky když viděli, co Drak ten způsobil, klaněti se mu začali. Na znamení jeho moci potom po mnoho let kříž s tělem Draka na krku nosili. I já jsem jej nosila. A mé děti jej nosily také, a pak děti jejich dětí.
Tak jsem Ježíšovu smrt viděla já Herodiada, dcera toho Draka. A se mnou Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových…

                                     Evangelium podle Herodiady, Zjevení Nosferatu, 6 – 66.

 

Text zde uveřejněný je přímým majetkem autora a jeho kopírování, rozmnožování či další šíření se řídí autorským zákonem.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče a následně uloží na váš disk. Ukládají se různé informace a nastavení, určená k lepšímu načítání webu, započítání do číselníků počítadla návštěvnosti, nebo v případě stránek s reklamním obsahem, vyhledá podle jiných již uložených cookies, reklamu přímo pro vás. Jak jste někde hledali novou pračku, vyskočí na vás pračky na každém webu, který si reklamou přivydělává.
Více informací naleznete na odborných stránkách, u tetičky WIKI, nebo strýčka Googla.

S pozdravem
Děti noci

PS: U nás pračky ani jiná zařízení nenaleznete :)

Zavřít